Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Der findes forskellige typer af organisationsstrukturer og kulturer og alle har en meget vigtig rolle at spille for en virksomheds funktionalitet, effektivitet og succes. Derfor er det tilrådeligt at få tjekket organisationskulturen efter engang imellem og få afmålt hvilke ændringer, der måske skal foretages for hele tiden at arbejde så effektivt som muligt.

Afhjælpning af konflikter

Uanset om der er tale om en lineær, funktionel eller lineær/stabsorganiseret organisation, så er der hele tiden nogle risikoer, som der bør arbejdes aktivt med. Kommunikationsvejen er en af de helt store syndere, når det kommer til en virksomheds fejlende forsøg på at arbejde mest muligt effektivt. Jo kortere informationsvejen er desto hurtigere foregår kommunikationen og hermed også reaktionen. Det er en af de ting, der arbejdes med når organisationskulturen eftertjekkes. Er der nogen man kan gøre bedre eller anderledes for at virksomheden arbejder mere effektivt? Også i forbindelse med konfliktløsning på arbejdspladsen inden for organisationskulturen, er der som regel ting, der kan afhjælpes – men det kræver den rigtige viden og ekspertise.

Løsning er nem

Ved at lade et team af velkvalificerede eksperter se på din virksomheds organisationskultur, åbner du chancerne for forbedring og effektivisering, hvilket er højst aktuelt i det moderne samfund, hvor alt salg er værdibaseret. Værdibevidste konsumenter presser virksomheder ud til yderligheder, hvor konkurrencen kan være en dræber, hvis man som virksomhed ikke formår at følge med tiden. Alt tyder på at disse tendenser forøges i fremtiden og derfor bør man se et ”organisationstjek” som et regelmæssig tandplejetjek, der både er forebyggende og behandlende. Det handler om at sikre og optimere din virksomhed til fremtiden.

 

Læs mere om organisation her