Tag: strategiudvikling

Strategiudvikling kan være altafgørende for virksomheder

Strategiudvikling er essentielt (foto hansentoft.dk)

Strategiudvikling er essentielt (foto hansentoft.dk)

Når danske virksomheder skal tage kampen op på det internationale marked er strategiudvikling en nødvendighed. Kampen om markedet bliver hårdere, og der er ikke længere meget plads til at træde ved siden af.

En god strategi kan være altafgørende ikke bare for en virksomheds succes, men samtidig for en gentagelse af succesen. Samtidig skal strategien også kunne tåle opmærksomhed fra offentligheden i højere grad end tidligere.

I gamle dage blev en virksomhed oftest bedømt ud fra deres produkt eller service. Hvilket produkt var det, hvordan var kvaliteten, hvordan så det ud, hvordan duftede det eller hvordan føltes det. Virksomheden stod i baggrunden, imens det præsenterede sit produkt for målgruppen, som bedømte det ud fra dets egenskaber.

Tag bare et klassisk dansk produkt fra Bang og Olufsen. Deres produkter er verdenskendte for dansk design og god kvalitet, som skiller sig ud.

Behovet for strategiudvikling har ændret sig

I dag har forbrugernes opmærksomhed i mellemtiden ændret sig. Selvom der stadig er en opmærksomhed forbundet med selve produktet, så tilgår meget af opmærksomheden selve virksomheden. Med de nye muligheder for informationssøgning og vidensdeling gennem internettet er det ikke længere virksomheden, der fortæller om deres produkter, men forbrugerne, der udveksler informationer om produkterne indbyrdes, men også i høj grad informationer om selve virksomheden. Derfor er alt arbejdet, som ligger forud for produktet også blevet meget interessant for forbrugerne. Det kan for eksempel være, hvor meget miljøpåvirkning produktionen har, eller hvordan virksomheden behandler deres medarbejdere.

Med den nye informationsstrøm, som går udenom virksomheden, er der mere end nogensinde før behov for, at virksomheden lægger en klar strategi for, hvordan man tager sig ud i offentligheden, og hvordan man på bedste vis kan influere ens omtale.

Med disse nye muligheder følger også en ny form for strategiudvikling. Dette kan nogle gange kræve hjælp fra eksterne konsulentbureauer eller virksomheder, som har specialiseret sig indenfor strategiudvikling.

Se endnu mere om strategiudvikling her

Læs mere om startegiudvikling her:

Med den rette strategiudvikling kan du komme langt

Strategiudvikling mætter virksomheden med vækstpotentiale


Med den rette strategiudvikling kan du komme langt

Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Med den rette strategiudvikling kan du komme langt

I dag hører vi en helt masse om Kina og den stigende ekspansion der sker af det Kinesiske marked. Vi er endda nået dertil hvor Kinesisk udbydes som et fag i folkeskolen. Det siger noget om hvor stærkt det går, og en masse om at globalisering ikke er noget der kommer, men noget som er her lige nu. Det betyder en masse for virksomheder, men især at man skal være i stand til at vende skuden 180 grader for at tilpasse sig de nye globale spilleregler.

Det siger sig selv at ingen virksomheder fungerer ved bare at arbejde derudaf uden nogensinde at sætte sig ned, for at tænke over hvad formålet er. Mange virksomheder udvikler sig løbende, men hvis man for alvor vil være med der hvor det bliver sjovt, så bør man aktivt sætte sig og lave noget seriøs strategiudvikling for hvad der skal til, for at forblive en vigtig brik i det store game.

Når man laver strategiudvikling, kræver det naturligvis at man har nogle dygtige folk med fingeren på pulsen, med i udviklingen af de nye strategier. Men det kræver i høj grad også at man har en ledelse, som er i stand til, med de rette kompetencer, at implementere en ny strategi i virksomheden. Nogen gange kan nye strategier være en radikal anden kurs som for store konsekvenser. Den slags skal implementeres på en måde så man får medarbejderne til at betragte den nye strategi som et fælles mål.

Korrekt strategiudvikling kræver masser af mod

Står du overfor at skulle håndtere en radikal ændring i din virksomhed, kan det være en god idé at søge assistance til den slags. Hvis ikke store ændringer håndteres med stor varsomhed kan man hurtigt opleve en medarbejderflugt, som bestemt ikke er hensigtsmæssig når det er allermest kritisk. Den problemstilling er netop også en stor del af at lave intelligent strategiudvikling.

Læs alt om strategiudvikling på www.hansentoft.dk

Læs mere om strategiudvikling her:

Strategiudvikling mætter virksomheden med vækstpotentiale

Strategiudvikling – fordi der er strategi bag alle succeser

 


Strategiudvikling mætter virksomheden med vækstpotentiale

Strategiudvikling er essentielt (foto hansentoft.dk)

Strategiudvikling er essentielt (foto hansentoft.dk)

Det kan være særdeles hensigtsmæssigt at give sig i kast med strategiudvikling, hvis man føler, at man er løbet tør for ideer. Det kan ske for selv den bedste. Det næste træk står måske lidt sløret? Hvad plejer man at gøre? I hvilken situation ser man sin virksomhed om et par år? Hvor stor man egentlig nu i forhold til planerne? Hvad skal der gøres, hvis man virkelig gerne vil have det bedste ud af det hele? Alle disse spørgsmål kan være ret svære at få styr på. Ligesom de også kan være ret svære finde rundt i. Der er altid utroligt mange svar. Men det er ikke altid, at de er lige hensigtsmæssige. Det er som om, at de ikke rigtigt rammer hovedet på sømmet. Det kan være, at man har brug for en second opinion. En snak med en professionel er løsning. Strategiudvikling med en professionel konsulent er som sådan en ret sikker og ret givende løsning, hvis man skulle stå i en situation, hvor man ikke kan finde hoved eller hale i noget af det.

Ideernes magt

Virksomheder bliver kun ledet af de mange ideer, der skaber dem. Det er kun i kraft af ideerne og i kraft af deres mening, at virksomheder bliver i stand til at kunne flytte sig fra et punkt til et andet. Det er muligt med den helt rigtige opinion at gennemskue problemerne, at føre sig igennem dem og komme ud på den anden side med gevinster.

Målsætninger og vejvisning

Strategiudvikling er med til at skabe stabilitet og struktur i udviklingen af virksomhedens rammer og målsætninger. Der bliver skabt mål og veje derhen til. Det handler om at kunne se potentialet i selv de mindste situationer. De bliver alle belyst i kraft af en strategiudvikling, der udfrier et iboende potentiale.

Læs alt om strategiudvikling her

 

Se flere indlæg om strategiudvikling:

Strategiudvikling skal være håndgribelig

Ingen virksomhed uden strategiudvikling


Strategiudvikling – fordi der er strategi bag alle succeser

Har i styr på fremtiden? (foto hansentoft.dk)

Har i styr på fremtiden? (foto hansentoft.dk)

Det giver næsten sig selv, når man siger det højt. Alle succeser kræver en strategi. En strategi, der i klare beskrivelser viser, hvordan man når målet og opnår succesen. Uden strategien er det nemt at blive forstyrret af alt muligt andet undervejs, der skriger på ens opmærksomhed – og det er i sådanne situationer, du mister følingen med dit projekt og risikerer at fejle.

Derfor; Læg en klar strategi for din virksomheds udvikling, hvis du vil sikre, at dit firma ender der, hvor det skal. Måske har du evnerne til at gøre det selv, men hvis det ikke er tilfældet, er der masser af professionelle folk, der vil være med til at lægge den for dig. Du må ikke undervurdere, hvad det i strategiudvikling betyder, at den, der udtaler sig, ved, hvad han/hun snakker om. Et forkert træk kan for katastrofale føler for dit firma. Så tænk dig om.

Strategiudvikling over tid

Det er sådan med strategier, at man ikke ser resultatet af dem fra den ene dag til den anden. De kommer typisk med tiden, og derfor må du ikke afskrive firmaets nye strategi, fordi du ikke straks kan se resultater. Alle andre skal jo lige opdage, at du har ændret strategi. Derfor er det vigtigt at væbne sig med tålmodighed og tro på, at det er den rigtige vej, I har valgt at gå. Du må ikke miste modet – som sagt skal dine kunder lige nå at opdage forandringen, før de kan reagere på den. Omvendt er det også en kunst at erkende, at man valgte forkert strategi.

Igen er dette nemmere, hvis du har en professionel ved din side, der hele siden kan tolke og analysere på firmaets nye tal. I hvert fald, hvis du ikke selv ved, hvad du skal se efter. Pengene er godt givet ud, for hvis du får den rigtige strategi, vil det kunne ses på bundlinjen.

Læs mere om strategiudvikling her

Læs hvorfor strategiudvikling er vigtigt for din virksomhed her


Strategiudvikling skal være håndgribelig

Du skal hele tiden have en strategi for fremtiden (foto hansentoft.dk)

Du skal hele tiden have en strategi for fremtiden (foto hansentoft.dk)

Alle virksomheder med respekt for sig selv, der fortsat ønsker at være en del af markedet i fremtiden, vil lægge klare, håndgribelige og faste strategier år efter år efter år. Sidste års strategi vil sjældent være god nok, da markedet altid er i konstant forandring. Skal du være før konkurrenterne, er du nødt til at have en klar målsætning og en lang række af redskaber, metoder og overvejelser omkring, hvordan du vil nå dertil. En strategi kan sjældent genbruges, og strategiudvikling er derfor en nødvendighed i denne moderne, globale og hurtige verden.

Strategiudviklingen vil desuden være med til at holde dine medarbejdere til ilden, da nye tiltag og strategier er med til at skabe forandring og dynamik. Ingen må få lov til at hvile på laurbærrene, da det vil gøre arbejdet til trivielt og kedeligt.

Strategiudvikling foregår på ledelsesplan

Strategien fastlægges på ledelsesplan, hvor overblikket forekommer. De dygtige ledere går altid forrest. Det er vigtigt, at strategierne bliver konstruktive, og derfor skal en målsætning altid følges op af en håndgribelig handlingsplan. Der skal altså laves nogle klare og tydelige beskrivelser af, hvilke nye initiativer der skal sættes i værk, og hvilke konkrete tiltag der bliver nødvendige, hvis de overordnede mål skal nås eller nærmes. Er der intet konkret på bordet, vil medarbejderne hurtigt føle sig overhørt og overrumplet. Den dygtige leder går forrest og bidrager altid til løsningerne. En leder skal nemlig ikke kun kritisere den spildte mælk. Den dygtige leder skulle gerne tørre den sure mælk op.

Læs mere om strategiudvikling her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/strategiudvikling/


Ingen virksomhed uden strategiudvikling

Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Hvad enten et firma udgøres af en enkeltmandsvirksomhed, eller der er flere ansatte indblandet, er det nødvendigt med strategiudvikling. En forretningsstrategi kortlægger, hvilke mål en virksomhed har, og hvordan de skal nås. Desuden skal virksomhedsstrukturen kortlægges, og styrker og svagheder skal erkendes og imødegås så godt som muligt.

En virksomhed kan godt stå for dele af sin strategiudvikling. Strategiske værktøjer kan være mange ting. Et af de mest fundamentale er SWOT-analysen, der netop har til formål at identificere virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det er vigtigt, at ledelsen er realistisk i forhold til alle disse elementer i virksomheden. I disse tider, hvor finanskrisen har hærget og mange firmaer kæmper for at overleve, er markedet presset. Dette stiller store krav til virksomhedsledelse og de pågældende lederteams.

Få hjælp til strategiudvikling

Netop fordi strategiudvikling er et omfattende og vigtigt element i en forretningsstrategi, kan det være nødvendigt at en virksomheds ledelse søger hjælp hos et mediebureau eller lignende. Den bedste strategiudvikling foregår ofte, når man får nogle neutrale øjne på, der kan se hele firmaet udefra og pege på nogle ting, som ledelsen selv aldrig ville kunne få øje på.

Strategiudvikling i samarbejde med et eksternt bureau kan desuden spare virksomheden for nogle økonomiske udgifter. Det kan være dyrt have egen marketingafdeling, hvilket er noget mange virksomheder sparer væk. Derfor har mange et helt naturligt behov for at få professionel hjælp på freelance basis.

Hjælp til strategiudvikling kan sammenlignes med et lægetjek. Det kræver, at patienten, eller virksomheden, erkender, at den ikke kan klare problemet på egen hånd. Herefter kan man opsøge nogen, der har mere specialiseret forstand på håndtering af problemet, hvorefter de så kan give en hjælpende hånd. Hvad enten der er behov for medicin eller direkte lægehjælp vil vise sig, men god strategiudvikling kan være med til at helbrede en hvilken som helst virksomhed!

Se f.eks. mere på HansenToft.dk


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy