Tag: strategi

Undersøg om virksomheden har den rette strategiplan.

Ledelse (foto: hansentoft.dk)

Ledelse (foto: hansentoft.dk)

Vigtigheden af en virksomheds strategiplan, kan sammenlignes med vigtigheden af, at en fodboldtræner har en taktik. Er dette ikke tilfældet, kan det ende med at spillerne løber rundt med forskellige planer i hovedet, hvilket kan ødelægge det for hele holdet. Dette er også hvad der sker i en virksomhed, hvis ikke alle ansatte er klar over, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen. Derfor bør man også undersøge, om man overhovedet har den rette strategiplan.

En strategiplan skal passe til markedet

Når en virksomhed ikke lykkedes med den strategi, som de har lagt, skyldes det ofte, at planen enten har været for ambitiøs eller slet ikke har været ambitiøs nok. Lige meget om der er tale om det ene eller det andet, er det tilfældet at planen ikke har passet til markedet. Og dette er afgørende, når man lægger sin strategi. Er man eksempelvis ikke ambitiøs nok, vil man blive overhalet indenom af virksomheder, der er stærkere på markedet. Derfor bliver man nødt til at bruge mange ressourcer på, at klarlægge hvilket marked man skal operere på, og danne sig et overblik over, hvilke konkurrenter man har på markedet.

Sådan kan man ændre en strategiplan

Mange ledere tror, at man bare kan ændre en strategiplan, som det passer en. Men det er bestemt ikke noget, som man bør gøre ret ofte. Det kan nemlig hurtigt skabe forvirring blandt de ansatte, fordi de ikke er klar over, hvad virksomhedens strategiplan egentlig er. Af samme grund er det også vigtigt, at man inddrager de ansatte, når man skal ændre strategien. For foregår ændringen af strategiplanen kun på øverste niveau i virksomheden, vil de personer der er med til at drive virksomheden i dagligdagen, måske ikke udføre deres job i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

Bliv klogere på om virksomheden har den rette strategiplan her.

 

Se også:

En ”Top business schools in the world” i Danmark

Få hjælp til at klare virksomhedens forandringsprocesser


Strategi og ledelsen er midlerne til en moderne virksomhed

Strategiudvikling er essentielt (foto hansentoft.dk)

Strategi og ledelse er begge meget essentielt (foto: se-institute.dk)

Hjertet i enhver virksomhed er ledelsen. Ledelsen er det centrale i virksomheden, der som et hjerte pumper strategier og mål ud til virksomhedens medarbejdere. Medarbejderne og de forskellige afdelinger i virksomheden er nødvendige for at virksomheden kan fungerer og et godt hjerte er livsnødvendigt. I en moderne virksomhed, er det meget vigtig, at ledelsen ikke føler sig bedre end medarbejderne, for det giver grundlag for et dårligt arbejdsmiljø og skabet virksomhedens output.

En god ledelse i en moderne virksomhed former fremtiden og tænker langsigtet. Som medarbejder er det vigtigt at kende virksomhedens kurs og overvejelser, men det er umuligt at lave strategier for virksomheden. Det er ledelsen til for. Ledelsen sørger også for at tingene sker og omsætter strategi til handling og gør det helt tydeligt for medarbejderen, hvor hvilke ansvar ligger.

Desuden er det ledelsens job at engagerer talentmassen blandt medarbejderne, så medarbejdere vokser med opgaverne. Nogle medarbejder skal desuden være den næste generation i ledelsen og de skal ledelsen sørge for at finde og arbejde med.

Til sidst er det også vigtigt for en moderne virksomhed at have en ledelse, der investerer i sig selv. Dette gælder både at evaluerer succeser og fiaskoer, men også at uddanne sig og tage kurser i ledelse og strategi.

Ledelsens mål er en god strategi

Virksomhedsstrategi er i høj kurs, fordi de fleste industrier og den offentlige sektor er i konstant udvikling for at kunne følge med. Virksomhedens strategiske positionering og kernekompetencer er derfor vigtig og som ledelser kan kurser og uddannelse være alt afgørende for virksomhedens overlevelse på markedet.

 En virksomhed har behov for langsigtede mål og en god strategi til at nå derhen. Hverdagen i en virksomhed er ofte plaget af afbrydelser og uforudsete ting, så derfor er de langesigtede mål gode at have.

Du kan lære mere om ledelse og strategi og endda finde kurser i det her 

Læs mere her:

Det lærer du på lederkurser

Virksomhedsudvikling kan skabe vækst i forretningen

 


Strategiudvikling kan være altafgørende for virksomheder

Strategiudvikling er essentielt (foto hansentoft.dk)

Strategiudvikling er essentielt (foto hansentoft.dk)

Når danske virksomheder skal tage kampen op på det internationale marked er strategiudvikling en nødvendighed. Kampen om markedet bliver hårdere, og der er ikke længere meget plads til at træde ved siden af.

En god strategi kan være altafgørende ikke bare for en virksomheds succes, men samtidig for en gentagelse af succesen. Samtidig skal strategien også kunne tåle opmærksomhed fra offentligheden i højere grad end tidligere.

I gamle dage blev en virksomhed oftest bedømt ud fra deres produkt eller service. Hvilket produkt var det, hvordan var kvaliteten, hvordan så det ud, hvordan duftede det eller hvordan føltes det. Virksomheden stod i baggrunden, imens det præsenterede sit produkt for målgruppen, som bedømte det ud fra dets egenskaber.

Tag bare et klassisk dansk produkt fra Bang og Olufsen. Deres produkter er verdenskendte for dansk design og god kvalitet, som skiller sig ud.

Behovet for strategiudvikling har ændret sig

I dag har forbrugernes opmærksomhed i mellemtiden ændret sig. Selvom der stadig er en opmærksomhed forbundet med selve produktet, så tilgår meget af opmærksomheden selve virksomheden. Med de nye muligheder for informationssøgning og vidensdeling gennem internettet er det ikke længere virksomheden, der fortæller om deres produkter, men forbrugerne, der udveksler informationer om produkterne indbyrdes, men også i høj grad informationer om selve virksomheden. Derfor er alt arbejdet, som ligger forud for produktet også blevet meget interessant for forbrugerne. Det kan for eksempel være, hvor meget miljøpåvirkning produktionen har, eller hvordan virksomheden behandler deres medarbejdere.

Med den nye informationsstrøm, som går udenom virksomheden, er der mere end nogensinde før behov for, at virksomheden lægger en klar strategi for, hvordan man tager sig ud i offentligheden, og hvordan man på bedste vis kan influere ens omtale.

Med disse nye muligheder følger også en ny form for strategiudvikling. Dette kan nogle gange kræve hjælp fra eksterne konsulentbureauer eller virksomheder, som har specialiseret sig indenfor strategiudvikling.

Se endnu mere om strategiudvikling her

Læs mere om startegiudvikling her:

Med den rette strategiudvikling kan du komme langt

Strategiudvikling mætter virksomheden med vækstpotentiale


Forretningsudvikling sætter sunde og overvejede projekter igang

Forretningsudvikling er vejen frem (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling er vejen frem (foto hansentoft.dk)

Ikke alle forretninger driver sig selv. Ja, det er der vel ingen forretninger, der egentlig gør. For hvad er egentlig i stand til at kunne drive sig selv? Allerede de gamle grækere var bevidste omkring, at energi ikke kunne skabes i et vakuum. Det handlede for så vidt om at finde roden til problemerne og til fremgangen. Og disse stammede som regel fra punkter af konfusion, af sammensmeltninger af konflikter. Det er her, når to genstande eller flere mødes, at der bliver skabt noget nyt. Det bliver simpelthen lagt mere på, og der bliver skabt nye muligheder i kraft af alle disse sammensmeltninger. Det er disse sammensmeltninger, der giver det hele liv og sjæl. Men det er ikke altid, at alting går op i en højere enhed i en virksomhed. Det er ikke altid, at det bare sker af sig selv. Nogle gange skal der noget mere til. Der skal ligesom noget snak, der skal noget diskussion til. For det er i kraft af diskussionen og af snakken, at der bliver skabt et rum, et fortolkningsrum, der kan give virksomhedens ledere nogle redskaber og nogle horisonter at svømme ud fra. Forretningsudvikling gavner.

Nye øjne

Det kan være en rigtig god ide at få et sæt eksterne øjne ind over ens egne projekter. På den måde kan de ofte komme til at give lidt bedre mening. De kan ligesom begynde at vokse og tage form på en anden måde. Det kan være gavnligt og sundt for virksomheden at tænke sådan.

Sundt og gavnligt

Ligesom det også kan være gavnligt for virksomheden at begive sig ud i nye territorier, inspireret af udefrakommende stemmer. Her er der nemlig tale om stemmer, der skaber og former. Der er tale om stemmer, der giver og operer i et harmonisk sammenhold med menneskene i virksomheden. Der er tale om enighed og dialog.

Læs meget mere om forretningsudvikling her


Bliv klar over dine virksomheds kvalifikationer og muligheder med virksomhedsudvikling

Virksomheden er hvad i gør den til (foto viauc.dk)

Virksomheden er hvad i gør den til (foto viauc.dk)

Vi lever i dag i en tid, hvor der er rigtig mange forskellige ting, som har betydning. Det der i forhold til erhvervslivet har en stor betydning er noget som udvikling. Det er så vigtigt og essentielt for mange virksomheder at man faktisk har lavet et nyt ord for det. Ordet udvikling er åbenbart for meget brugt, og innovation tænker langt mere fremad vil nogen sige, og derfor er det nu blevet et ord, som på mange måder for lov til at erstatte udvikling. Dog bør man altså stadig tænke på udvikling, og man kan nemlig også blive for ivrig efter innovation, at man helt glemmer at forholde sig til det, som der er nu og her. Du skal være klar over nuet for at kunne tænke videre, ellers ved man nemlig ikke, hvad det er man skal arbejde videre med. Og derved ved man nemlig heller ikke, hvordan man bedst muligt kan få sin virksomhed til at blive bedre, mere relevant og ikke mindst en succes. Succes er godt, men det skal gå under de rette forhold, fordi ellers så har denne succes en udsigt til at blive en meget kort historie. Men spørgsmålet er hvad skal man gøre, og hvad bør man gøre?

Hav fokus på virksomhedsudvikling på den rette måde, og du vil få succes!

Udvikling, innovation you name it, er vigtigt. Det bliver vi nødt til at understrege, for ikke at man skal tro, at det ikke er det. Men det handler netop om måden hvorpå man forholder sig til udviklingen. Selvindsigt er vigtigt, hvis ikke altafgørende. Det er vigtigt for en virksomhed, at den kan se indad og tænke kritisk over sig selv og ikke mindst være klar over sine egne muligheder.

Klik videre hér for at læse mere om virksomhedsudvikling, og find ud af hvordan du selv og måske dine medarbejdere har den oplagte mulighed for at lave udvikling for din virksomhed.

Du kan også læse mere om virksomhedsudvikling her:

Virksomhedsudvikling åbner op for usete potentialer i virksomheden


Strategiudvikling – fordi der er strategi bag alle succeser

Har i styr på fremtiden? (foto hansentoft.dk)

Har i styr på fremtiden? (foto hansentoft.dk)

Det giver næsten sig selv, når man siger det højt. Alle succeser kræver en strategi. En strategi, der i klare beskrivelser viser, hvordan man når målet og opnår succesen. Uden strategien er det nemt at blive forstyrret af alt muligt andet undervejs, der skriger på ens opmærksomhed – og det er i sådanne situationer, du mister følingen med dit projekt og risikerer at fejle.

Derfor; Læg en klar strategi for din virksomheds udvikling, hvis du vil sikre, at dit firma ender der, hvor det skal. Måske har du evnerne til at gøre det selv, men hvis det ikke er tilfældet, er der masser af professionelle folk, der vil være med til at lægge den for dig. Du må ikke undervurdere, hvad det i strategiudvikling betyder, at den, der udtaler sig, ved, hvad han/hun snakker om. Et forkert træk kan for katastrofale føler for dit firma. Så tænk dig om.

Strategiudvikling over tid

Det er sådan med strategier, at man ikke ser resultatet af dem fra den ene dag til den anden. De kommer typisk med tiden, og derfor må du ikke afskrive firmaets nye strategi, fordi du ikke straks kan se resultater. Alle andre skal jo lige opdage, at du har ændret strategi. Derfor er det vigtigt at væbne sig med tålmodighed og tro på, at det er den rigtige vej, I har valgt at gå. Du må ikke miste modet – som sagt skal dine kunder lige nå at opdage forandringen, før de kan reagere på den. Omvendt er det også en kunst at erkende, at man valgte forkert strategi.

Igen er dette nemmere, hvis du har en professionel ved din side, der hele siden kan tolke og analysere på firmaets nye tal. I hvert fald, hvis du ikke selv ved, hvad du skal se efter. Pengene er godt givet ud, for hvis du får den rigtige strategi, vil det kunne ses på bundlinjen.

Læs mere om strategiudvikling her

Læs hvorfor strategiudvikling er vigtigt for din virksomhed her


Strategiudvikling skal være håndgribelig

Du skal hele tiden have en strategi for fremtiden (foto hansentoft.dk)

Du skal hele tiden have en strategi for fremtiden (foto hansentoft.dk)

Alle virksomheder med respekt for sig selv, der fortsat ønsker at være en del af markedet i fremtiden, vil lægge klare, håndgribelige og faste strategier år efter år efter år. Sidste års strategi vil sjældent være god nok, da markedet altid er i konstant forandring. Skal du være før konkurrenterne, er du nødt til at have en klar målsætning og en lang række af redskaber, metoder og overvejelser omkring, hvordan du vil nå dertil. En strategi kan sjældent genbruges, og strategiudvikling er derfor en nødvendighed i denne moderne, globale og hurtige verden.

Strategiudviklingen vil desuden være med til at holde dine medarbejdere til ilden, da nye tiltag og strategier er med til at skabe forandring og dynamik. Ingen må få lov til at hvile på laurbærrene, da det vil gøre arbejdet til trivielt og kedeligt.

Strategiudvikling foregår på ledelsesplan

Strategien fastlægges på ledelsesplan, hvor overblikket forekommer. De dygtige ledere går altid forrest. Det er vigtigt, at strategierne bliver konstruktive, og derfor skal en målsætning altid følges op af en håndgribelig handlingsplan. Der skal altså laves nogle klare og tydelige beskrivelser af, hvilke nye initiativer der skal sættes i værk, og hvilke konkrete tiltag der bliver nødvendige, hvis de overordnede mål skal nås eller nærmes. Er der intet konkret på bordet, vil medarbejderne hurtigt føle sig overhørt og overrumplet. Den dygtige leder går forrest og bidrager altid til løsningerne. En leder skal nemlig ikke kun kritisere den spildte mælk. Den dygtige leder skulle gerne tørre den sure mælk op.

Læs mere om strategiudvikling her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/strategiudvikling/


Ingen virksomhed uden strategiudvikling

Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Hvad enten et firma udgøres af en enkeltmandsvirksomhed, eller der er flere ansatte indblandet, er det nødvendigt med strategiudvikling. En forretningsstrategi kortlægger, hvilke mål en virksomhed har, og hvordan de skal nås. Desuden skal virksomhedsstrukturen kortlægges, og styrker og svagheder skal erkendes og imødegås så godt som muligt.

En virksomhed kan godt stå for dele af sin strategiudvikling. Strategiske værktøjer kan være mange ting. Et af de mest fundamentale er SWOT-analysen, der netop har til formål at identificere virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det er vigtigt, at ledelsen er realistisk i forhold til alle disse elementer i virksomheden. I disse tider, hvor finanskrisen har hærget og mange firmaer kæmper for at overleve, er markedet presset. Dette stiller store krav til virksomhedsledelse og de pågældende lederteams.

Få hjælp til strategiudvikling

Netop fordi strategiudvikling er et omfattende og vigtigt element i en forretningsstrategi, kan det være nødvendigt at en virksomheds ledelse søger hjælp hos et mediebureau eller lignende. Den bedste strategiudvikling foregår ofte, når man får nogle neutrale øjne på, der kan se hele firmaet udefra og pege på nogle ting, som ledelsen selv aldrig ville kunne få øje på.

Strategiudvikling i samarbejde med et eksternt bureau kan desuden spare virksomheden for nogle økonomiske udgifter. Det kan være dyrt have egen marketingafdeling, hvilket er noget mange virksomheder sparer væk. Derfor har mange et helt naturligt behov for at få professionel hjælp på freelance basis.

Hjælp til strategiudvikling kan sammenlignes med et lægetjek. Det kræver, at patienten, eller virksomheden, erkender, at den ikke kan klare problemet på egen hånd. Herefter kan man opsøge nogen, der har mere specialiseret forstand på håndtering af problemet, hvorefter de så kan give en hjælpende hånd. Hvad enten der er behov for medicin eller direkte lægehjælp vil vise sig, men god strategiudvikling kan være med til at helbrede en hvilken som helst virksomhed!

Se f.eks. mere på HansenToft.dk


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy