Tag: projektledelse

Der er ingen endestation for kvaliteten af projektledelse

Som projektleder må du gøre det så godt du kan og forbedre dig løbende (foto viauc.dk)

Som projektleder må du gøre det så godt du kan og forbedre dig løbende (foto viauc.dk)

Hvad er god ledelse? Det bør enhver med personer under sig i et erhvervsmæssigt øjemed spørge sig selv om. Langt de fleste har nemlig prøvet, hvordan det er, at arbejde et sted hvor der er dårlig ledelse. Det kan være et helt småt perspektiv, men det kan også være i et stort perspektiv. Det skal forstås på den måde, at det sagtens kan være helt små ting der afgør, hvorvidt ledelsen er velfungerende eller ej. Samtidig kan det også være de fleste ting i en ledelsesform der ikke fungerer. Uanset hvordan ledelsen fungerer uhensigtsmæssigt, er det aldrig rart at være i for de ansatte. Derfor er det enhver leders pligt at spørge sig selv, hvordan man leder et projekt på bedst mulige måde – både i forhold til arbejdsmønstre og procedurer, men også i forhold til hvordan de tackler de komplikationer og situationer som opstår, når man arbejder med mennesker. Projektledelse er ikke en nem ting, men det er til gengæld heldigvis en ting, som man altid kan forbedre sig indenfor, hvis man tør og gider at bruge tid på det.

Enhver leder kan altid forbedre sig

Hvordan man tager næste skridt i en arbejdsproces er der aldrig et entydigt svar på – der er dog altid muligheder, som er bedre end andre. Hvis man dygtiggør sig indenfor projektledelse, får man redskaber til at finde disse muligheder. Samtidig skal man også huske, at et af de bedste redskaber er at lytte til sine medarbejdere – gør man ikke det, risikerer man, at de ikke føler sig hørt eller respekteret, hvilket skaber et dårligere arbejdsmiljø. Et dårligt arbejdsmiljø er nemlig uhensigtsmæssigt for både arbejdsgiver og ansatte, og man risikerer, at det i sidste ende går ud over kvaliteten af arbejdet. Derfor er det altså vigtigt, at enhver leder tør at sige til sig selv, at de ikke er ufejlbarlige og altid kan blive bedre til projektledelse.

Læs mere om projektledelse her

 

Læs flere af vores indlæg om ledelse:

Bliv en mester i projektledelse

Uddan dig i projektledelse

Projektledelse er for enhver


Projektledelse uddannelse – få blik for fremtidens løsninger

Bliv en god projektleder med den rette uddannelse (Foto: jobbank.dk)

Bliv en god projektleder med den rette uddannelse (Foto: jobbank.dk)

En projektledelseuddannelse tager fat i, hvordan den daglige projektledelse skal udarbejdes. Der arbejdes med cases i forløbet, og uddannelsen retter sig imod personer, der til dagligt står med projektansvar.

Teori koblet med virkelighed

I uddannelsen vil der blive belyst problematikker med teori. Teorien vil rette sig imod konkrete cases, der vil blive udret af forelæsere samt gæsteforlæsere fra den virkelige erhvervsverden. Teori sættes i værk med værktøjer, der kan løse de forskellige problematikker, der opstår i ledelse og drift af virksomheder, og ledelseskompetencer med særligt fokus på projekter styrkes.

Derudover vil der blive arbejdet med kommunikation samt teamudvikling, der i den organisatoriske brancheverden er et vigtigt element. Du vil med en diplomuddannelse i projektlederuddannelsen få en teoretisk ballast, der vil supplere din nuværende erfaring gavnligt. Derudover vil du også ved et valgfag kunne specialisere dig indenfor et specfikt felt af projektledelse.

Modulbaseret uddannelse

Der er som udgangspunkt tre obligatoriske moduler. Projektledelse, Kommunikation og projektstrategi og -organisation. Disse moduler vil kunne tages enkeltvis eller parallelt, alt efter hvordan det passer din nuværende situation på arbejdsmarkedet. En fleksiblitet, der vil gavne dig som elev.

Klæd dig på

Med en diplomuddannelse er du klædt på til arbejdsmarkedet flygtige strukturer og evige dynamik. Videreuddannelse er de senere år blevet et must, hvis man ønsker at udvikle sin kompetencer og forblive eftertragtet. En diplomuddannelse er en måde, hvorpå eksisterende problematikker kan blive belyst, men også en måde at oplyse sig selv på. Oplysningen af sig selv er en vigtig facet i det at være menneske og aktiv på arbejdsmarkedet. Derfor kan det klart anbefales, hvis man savner inspiration og teori at søge ind på en diplomuddannelse, der giver ballast og kunnen. Skab din ledelsesstrategi, indgangsvinkel og forbedr dine løsningsorienterede kundskaber med en diplomuddannelse. Med en diplomuddannelse får man et blik for fremtidens problematikker og morgendagens løsninger.

Læs mere om projektlederuddannelse her eller prøv en af vores andre artikler om ledelse:

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Styrk dine lederevner med et kursus i ledelse

Projektledelse kursus – nye projekter kræver nye kompetencer


Alle kan bruge en projektlederuddannelse til noget

Projektledelse er måske lige dig (foto viauc.dk)

Projektledelse er måske lige dig (foto viauc.dk)

Hvis der er noget, som konstant er i udvikling, så er det arbejdsmarkedet. Hele tiden kommer der nye medieplatforme, arbejdsmetoder, uddannelser og samfundsforandringer til, som gør, at man må tilpasse måden, man arbejder på. Det kan også være, at man føler, at man simpelthen må lære nogle helt nye kompetencer til sig for at kunne følge med. En projektlederuddannelse kunne være en af måderne at gøre dette på, da den omfatter en disciplin, der efterhånden er efterspurgt på rigtig mange arbejdspladser.

Konkrete kendetegn ved en projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse handler simpelthen om at gøre de studerende i stand til at varetage projektledelse. Så simpelt er der. Der er imidlertid mange ting, der hører ind under projektledelse som fag, så selv på korte projektlederuddannelser vil man helt sikkert få hænderne fulde. En projektleder skal kunne bevare overblikket, lægge budgetter, overholde tidsplaner, følge op på tingene, udføre praktiske opgaver på egen hånd og meget mere. Det er et bredt fag at have med at gøre, så der er meget, som skal læres.

Der er altså ingen tvivl om, at man vil komme til at lære meget, hvis man tager en projektlederuddannelse. Når dét så er sagt, så er det stadig muligt at finde kortere efteruddannelser inden for dette fagområde. Det kunne for eksempel være et kursus, en diplomuddannelse eller lignende. Måske vil det være passende, at man tager sin projektlederuddannelse, mens man passer sit arbejde ved siden af. Ved endt uddannelse kan man så genforhandle sine arbejdsvilkår set i lyset af sine nye kompetencer.

Tag en projektlederuddannelse!

Det gode ved at tage en projektlederuddannelse, udover de ting vi har været inde på, er, at man samtidig får skrabet ned i overfladen af ledelse som overordnet fag. Det vil sige, at man når man efterhånden får brugt de ting, som man har lært på sin uddannelse, så vil man samtidig blive bedre til at fungere som leder generelt. På den måde kan man udvikle sig og måske åbne vejen for endnu større skridt i karrieren. Derfor er det en god idé at tage en projektlederuddannelse!

Projektlederuddanelse, er det noget for dig? Læs mere her


Bliv en mester i projektledelse

Lær at blive en god projektleder (foto viauc.dk)

Lær at blive en god projektleder (foto viauc.dk)

Ledelse er ikke barnemad. Det kan de fleste, der på nogen måde har snuset til lederrollen sikkert nikke med på. Ledelse kræver sikkerhed og tro på egne styrker, evner og målsætninger. Det kræver både medmenneskelig forståelse og stor forretningssans. Projektledelse er ikke lettere. Tværtimod. Som projektleder er du virkelig kaospiloten, der skal samle flere forskellige faggrupper og specialister og få dem til at arbejde sammen om et projekt, som måske endda kører ved siden af de ansattes normale arbejdsopgaver. Samtidig kræver projektledelse, at man kan skabe struktur og orden samtidig med, at man holder gejsten oppe hos de, der arbejder på projektet. Gejst og mod er nemlig en drivkraft, man på ingen måde skal undervurdere, hvis et projekt skal lykkes i sidste ende og samtidig lykkes inden for de målsætninger og den tidsplan, der er sat. Hvis du bliver en smule forpustet af alt det, så er det først og fremmest forståeligt. Men du kan rent faktisk gøre noget, hvis du gerne vil blive en god projektleder. Du kan tage et kursus i projektledelse.

Skab bedre kommunikation med din projektledelse

Ja ja, kommunikation er vigtig. Det hører vi hele tiden og igen. Men faktisk er der noget om det. Især når vi taler projektledelse. For som projektleder skal du hele tiden sørge for, at alles øjne er rettet mod den rigtige målstreg. Og det er faktisk lettere sagt end gjort – især når man som oftest samler folk fra mange forskellige faggrupper og beder dem om at samarbejde om samme projekt. Du kan blive bedre til at kommunikere som projektleder ved at tage et kursus i projektledelse.

Klik her, og find projektledelse


Projektledelse kursus – nye projekter kræver nye kompetencer

Projektledelse (Foto: jobbank.dk)

Projektledelse (Foto: jobbank.dk)

Projektledelse er en krævende disciplin. Nye projekter giver nye udfordringer, men løbende projekter er en uundgåelig og vigtig del af en virksomhed i udvikling, og udvikling er igen en nødvendighed for en virksomhed. En virksomhed, der aldrig udvikler sig, vil blive forbigået af konkurrenter og ende sine dage.

Der findes mange kurser i projektledelse, og det er vigtigt, at du tilmelder dig det rigtige. På nogle kurser får du generel kompetenceundervisning. En dygtig leder har overblik over både medarbejdere, tid, råderum og økonomi, men nye projekter vil uundgåeligt give nye udfordringerne. Det er spændende, men det kræver også meget af den dygtige projektleder, der skal være omstillingsparat og løsningsorienteret.

På forskellige kurser bliver du tilbudt mere specifik undervisning i forskellige discipliner, og det er en god ide. Mennesker og projekter er forskellige, og derfor skal kurset tilpasses behovet.

Projektledelse kursus – en klart defineret mål

Af ordet projekt fremgår det, at opgaven er unik eller særpræget i forhold til den normale virksomhedsdrift. Et projekt har et klart defineret særligt mål og ressourcerne er oftest fastlåste. Det er udfordrende, men til gengæld er det håndgribeligt. Succeskriteriet er at nå målet inden for rammerne!

Et succesfuldt projekt kræver planlægning, planlægning, planlægning. Det er blandt andet noget, du kan få hjælp og uddannelse i gennem et kursus. Det kan være noget så banalt som at fastsætte et realistisk mål. Der er forskel på målsætninger, formål og egentlige mål, og det er vigtigt fra start at definere disse klart.

Læs mere om projektledelse kursus her


Uddan dig i projektledelse

Uddannlse (Foto: hk.dk)

Uddannlse (Foto: hk.dk)

Er du klar til at tage mere ansvar på dit job? Er du klar til at slæbe læsset? Er du klart til at få forrest? Så er du måske klar til at bliver leder på det næste store projekt, I skal have på dit arbejde. Det er altid spændende at få lov at prøve kræfter med at være leder, især når det også ”kun” er på et projekt. For det er måske en stor mundfuld, men det er noget, du lærer meget af. Og så varer det jo også kun en bestemt periode, så du kan se en ende på det, hvis du måske ikke synes, at det er så spændende. Men for at du bliver valgt til at være leder for det næste projekt, skal du jo have forstand på projektledelse. Det er ikke noget, som man automatisk har. Derfor kan man uddanne sig i det.

Bliv den bedste til projektledelse

Hvis du vil være god til projektledelse, kan det virkelig betale sig at uddanne sig i det. Så får du en masse redskaber og værktøjer, som du kan bruge, når du skal i gang med projektet. Hvordan gør man dit, hvordan gør man dat? Der opstår mange spørgsmål undervejs i sådan et projekt, og det er ikke sikkert, at du har svarerne, selv om du er leder. Men det kan en uddannelse i projektledelse give dig. Du kan blive den, der sidder inde med svarerne på de svære spørgsmål.

Klik her for at læse mere om projektledelse.


Projektledelse er for enhver

Ledelse (Foto: silhouet.dk)

Ledelse (Foto: silhouet.dk)

Projektledelse er vejen frem, hvis du gerne vil have en hverdag i konstant forandring. Hvis du er projektleder på projekt, så er du nemlig kun ansat i en vis periode, hvilket betyder, at du ikke sidder fast i det samme job i for lang tid. Som projektleder skal du planlægge, organisere og styre en mængde ressourcer frem mod et allerede planagt mål. Du vil typisk blive ansat af private og nogle gange offentlig firmaer. Så kundekredsen er stor.

Det kræver ikke meget at blive projektleder

En uddannelse inden for projektledelse kræver ikke meget. Det er stadig uvist, hvor megen kendskab du skal have om det fagområde, du skal projektlede. Det kan nemlig godt lade sig gøre at styre slagets gang, selvom du ikke er uddannet bygningsingeniør for eksempel. Det kan også lade sig gære at projektlede flere firmaer på samme tid. Hvordan man gør, kan du finde svar på på en af de mange uddannelser for projektledelse. Det er nemlig i vores tid blevet utrolig populært at ansætte en uafhængig projektleder til et givent job. Projektledelse er derfor en investering, der kan betale sig. Selvfølgelig skal du gøre op med dig selv, om du er villig til at ofre en stabil stilling, for projektledelse er foranderligt, og du må gøre en indsats for at promovere dig selv, hvis du altså vil være selvstændig.

Interesseret i projektledelse? Læs her


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy