Tag: organisationsudvikling

Organisationsudvikling er nødvendigt for at overleve

Ledelse og uddannelse (foto: se-institute.dk)

Organisationen må udvikle sig af og til (foto: hansentoft.dk)

Alting er i rivende udvikling. Det gælder ikke kun i Danmark, men i hele verden. Og hvordan ved vi så, hvad der sker i hele verden? Det er globaliseringens skyld. Verden er rykket tættere på, og meget fungerer uafhængigt af tid og sted. Nyheder bevæger sig fra alle verdenshjørner til Danmark på nul komma fem.

På den måde kan vi følge med i, hvad der sker i den store verden. Og på den måde bliver den store verden en lille smule mindre og en lille smule mere overskuelig. Det giver uanede muligheder, og det er der mange virksomheder, der udnytter. Derfor går udviklingen rivende stærkt. Vi kan udnytte hinandens kompetencer og viden. Vi kan hente det bedste ind fra hele verden.

Virksomheder er i massiv konkurrence med hinanden. Selv hvis de skal levere lokalt, kan de være i konkurrence globalt, fordi udenlandske konkurrenter sagtens kan overtage deres funktion. Derfor er det nødvendigt at følge med. Hvis man vil følge med, kræver det konstant udvikling.

Organisationsudvikling er et must

Når flere og flere virksomheder løber stærkere, end de plejer, er det sjældent frivilligt. De skal knokle, hvis de skal følge med, og de skal knokle endnu hårdere, hvis de vil gå forrest. Det er svært at gøre sig gældende i den globale konkurrence, og derfor er det nødvendigt med konstant udvikling.

Hvis man står stille, vil man hurtigt blive overhalet. På den måde vil man ikke kunne klare sig, og man vil hurtigt blive overflødig. Det er ikke kun vigtigt, at man udvikler sig. Det er også nødvendigt for at overleve.

For at udvikle sig på den mest optimale måde, er det vigtigt at være bevidst om, hvordan virksomheden bliver drevet. Når man er bevidst, kan man nemlig ændre det, man ved kan gøre en forskel. På den måde undgår man at ændre ting i blinde. Og det er der hverken tid eller råd til, så derfor er bevidsthed det første skridt på vejen til gunstig udvikling.

Læs mere om organisationsudvikling her

Se mere her:

Vælg organisationsudvikling og få et professionelt blik på din virksomhed!

Organisationsudvikling styrker båndene i et samarbejde


Vælg organisationsudvikling og få et professionelt blik på din virksomhed!

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Det er på nogen områder nemt og på andre måder ikke nemt at være firma nu om dage. Det lyder meget kompliceret, men det er også det rette ord at bruge om situationen, det er nemlig yderst kompliceret for diverse firmaer nu om dage. Det handler om noget som er en del af globaliseringen og massevis af forskellige strømninger og pres, som er med til at skabe situationen. Det handler først og fremmest, at firmaer har fået en masse nye muligheder, både i forhold til at nå helt andre markeder verden over med nye transport og kommunikationsmuligheder. Derudover så er der hermed også opstået en helt ny type konkurrence, netop fordi at andre firma også nu kan melde sig på banen. Det handler for firmaer om at holde tungen lige i munden, fordi der er hele tiden mange ting, som er i gang, og det handler om at holde fingren på pulsen for at kunne følge med og ikke mindst også kunne være innovativ for at skabe nyt og være med på beatet.

Få fokus på dit firma egen organisationsudvikling med andres hjælp.

Det kan umiddelbart virke lidt uoverskueligt sådan at skulle følge med i det hele. Hvad kan man gøre. Det handler om, at nogen gange kan det godt være meget svært sådan at finde på noget nyt, særligt fordi man måske føler, at man har gjort brug af alle synlige muligheder. Men nogen gangen så kan man ikke se skoven for bare træer, og her er det altså en stor hjælp at have andre til at komme og sige, hvad de ser. Man kan her får hjælp af andre til at se på sit firma i forbindelse med at tænke organisationsudvikling. Ved at få andre til at se på ens virksomhed intern, så kan man få andre syn på tingene og hermed kan man se ting, som kan forbedres eller gøres anderledes. Med organisationsudvikling kan man styrke firmaets indre kerne, og det er et godt udgangspunkt.

Få hjælp til organisationsudvikling hos Hansen og Toft


Organisationsudvikling styrker båndene i et samarbejde

Brug organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Brug organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er med til at udvikle og sætte ord, samt planer på det, som kan gøres bedre indenfor en virksomhed. En virksomhed er kun ligeså god som sit svageste led. Derfor er det også til tider særlig vigtigt, at man gør sit bedste for at drive virksomheden frem og hæve bundniveauet. Indenfor det organisatoriske er det blevet bevist, at en dårlig organisation kan være med til at hæmme en nok så god ide. Af den grund kan det klart anbefales, at man forsøger at finde de beste muligheder for ens organisation. Dette kan gøres i fællesskab med en professionel, der forsøger at sætte navn og ord på det, der kan gøres bedre rent organisatorisk. Når man får det organisatoriske på plads, vil man opleve, hvordan organisationen kan være med til at præge ideerne. Ideer bør ikke stå indiskutabelt i virksomheden. Nærmere sagt er det vigtigt for virksomheden, at der også eksisterer et åbent forum, hvor mennesket kan sætte sit eget præg på det indenfor nogle skabte rammer.

Det stærke samarbejdes resultater

Organisationsudvikling gør det nemmere for organisationen at præge, skabe og kommunikere ideer. Når samarbejdet står stærkt, er det ofte også som om, at ideerne står stærkere. Ved på den måde at styrke både ideer og samarbejde vil man opleve, hvordan en organisation i virkeligheden består af en masse forskellige projekter, der konstant påvirker hinanden. Hele virksomheden er altså dynamisk, evigt udviklende, nyskabende og spændende. Nærmest et billede på et mikrosamfund.

Kortsigtet og langsigtet

Ved på den måde at interagere med den måde, som der bliver skabt resultater på mellem de forskellige instanser, vil man opleve, at organisationsudvikling er en fasttømret del af kulturen. Organisationsudvikling giver pote, og organisationsudvikling er med til at fremme. Ved at skabe resultater, der er langsigtede, ved samtidig at investere tid i det, der kan virke nu og her, bliver organisationen dygtigere og mere resultatstærk.

Få professionelle input til organisationsudvikling her

Læs også mere om organisation her:

Organisationskultur skaber professionalisme og dialog

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål

Organisationsudvikling: Lær at kommunikere


Optimer din virksomhed

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

Hvis du gerne vil have en virksomhed eller firma, der kan følge med udviklingen og er en god konkurrent til lignende virksomheder, så er det en god idé at se på strukturen og opbygningen i virksomheden samt organisationens udvikling. Organisationsudvikling kan du få hjælp til hos Hansen Toft, der er en konsulentvirksomhed, der kan give din virksomhed nogle gode kompetencer og hjælpe den med at udvikle sig i den rigtige retning.

Hansen Toft har arbejdet med virksomheder i mange år og specialister i at analysere og udvikle virksomheder af enhver art. De kan give rådgivning og gåde råd til ændringer og forbedringer.

Organisationsudvikling går ud på at se på virksomheden som helhed. Hansen Toft går ind og analyserer den og ser på, hvordan den virker som helhed. Organisationsudvikling er både udvikling på det indre og ydre plan.

Det indre og ydre plan

På Det indre plan drejer det sig om struktur og opbygning. Hele virksomheden skal hænge sammen, og det gælder ofte på det kommunikative niveau. Kommunikation er nemlig ofte keywordet til en god udvikling, for taler alle parter godt sammen, så er der god grobund for en sund udvikling.

Det ydre plan er alt det, som virksomheden præsenterer til omverden. Altså den image. Her kan der også ske en god udvikling.

Læs mere om organisationsudvikling her:

Organisationsudvikling: Lær at kommunikere


Organisationsudvikling: Lær at kommunikere

Organisationsudvikling (Foto: hr-industries.dk)

Organisationsudvikling (Foto: hr-industries.dk)

Nogle ting lyder så banale, så det næsten gør helt ondt. ’Man skal huske at tale sammen’ De fleste tænker nok, at det ikke ligefrem er et udtryk for raketvidenskab, og at de fleste af os da taler sammen ofte. Men det at tale sammen er slet ikke så banalt igen, slet ikke når det foregår i en stor eller mindre stor virksomhed. For i en virksomhed findes der ofte alle mulige forskellige lag og grene, hver og en spiller de en rolle i det store maskineri, som gerne skal gå op i og i sidste ende skabe profit for virksomheden. Men det er bestemt ikke en selvfølge at hvert et led i en virksomhed, hver medarbejder og mellemleder er fuldstændig klar over, hvilken han/hun spiller i det store billede. Og her er det ekstra vigtigt, at du som leder forstår at skabe en kultur, hvor man kommunikerer – både når tingene ikke går, som de skal, og når de gør. Her kan et kursus i organisationsudvikling være en kæmpe investering – ikke bare for dit firmas profit, men også for arbejdsglæden blandt dine medarbejdere.

Organisationsudvikling: skab profit for din virksomhed

Vi har alle vaner – fasttømrede rutiner, som bare kører i samme rille, uden vi behøver at tænke over det. Og sådan er det også i en virksomhed. En virksomhed kan have en bestemt kultur – en bestemt måde at gøre tingene på. En bestemt måde at tale til hinanden på, en bestemt måde at evaluere på. Og det kan også være meget fint, men nogle gange kan det godt være en god idé at ruske lidt op i alle vanerne. For det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er den måde, man får mest profit ud af virksomheden i sidste ende. Her kan organisationsudvikling være en investering i dit firmas profit, men også dine medarbejdere.

Klik her, og få hjælp til organisationsudvikling


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy