Tag: organisationskultur

Få en god kultur i firmaet med organisationskultur

Organisationsudvikling (foto: syddesign.dk)

Hold styr på jeres organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Der kan være mange grunde til, at et firma vælger at integrere organisationskultur i sin strategi. Det kan være, at firmaet har en stor interesse i at forme sin egen kultur internt i firmaet. Det kan også være, at firmaet førhen har haft positive erfaringer med organisationskultur. Men uanset hvad grunden er, så er det en måde at tage hånd om et firmas nuværende kultur. Og kultur er jo en svær og omskiftelig størrelse. For kultur finde alle steder i samtlige lag. Og nogle gange kan denne kultur have en negativ tendens. Og dette kan specielt være uhensigtsmæssigt for et firma. For hvis et firma har en negativ kultur, kan dette afspejle og påvirke resten af firmaet. Både fra ledelsen af og i blandt medarbejderne. Men det positive er, at man som firma kan gøre noget ved denne her negative kultur i firmaet. Hertil kan man finde redskaber, råd og hjælp fra organisationskultur.

Du kan ændre din organisations kultur med organisationskultur

Det er altså muligt at tage hånd om firmaets eller organisationens kultur med organisationskultur. Og måden man kan gøre dette på er meget forskelligt. Først og fremmest handler det om, at kortlægge problemerne ved den nuværende kultur. For først der ved man hvad man ønsker at ændre. Og når man kender de negative ting ved kulturen, kan man her til tage hånd om disse ting. Det kan eksempelvis være, at man har en dårlig kultur i blandt ledelsen. Og derfor skal man sætte ind på dette niveau. Det kan også være, at det er hele firmaets kultur som der skal ændres på. Så må man sætte ind her. For det skal naturligvis helst være sådan, at en organisation eller kultur har en kultur som virker positivt fremmende for firmaet eller organisationen. Og det skal også helst være sådan, at samtlige medarbejdere i organisationen eller firmaet finder sig tilpas i den nuværende kultur.

Se et stort udvalg af organisationskultur her

Læs mere om god organisationskultur her:

Organisationskultur fremmer virksomhedens strukturer

Organisationskultur er enormt vigtigt i det 21. århundrede


Organisationskultur fremmer virksomhedens strukturer

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur fremmer virksomheden (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er udvikling og trimning af en virksomheds strukturer. I kritiske øjeblikke er det nødvendigt at effektivisere. Det er nødvendigt på sin vis at drive virksomheden frem ved at revurdere, hvilke komponenter af virksomheden, hvad enten det er afdelinger, produkter eller ansatte, der måske er i overskud eller udfrier deres potentiale. Derfor er det en ganske til tider at evaluere og revurdere, hvad det præcist er, man ønsker for virksomheden. Har man en grundlæggende målsætning, er det nemmere derefter at trimme organisationen, så den passer dertil. For der følger unægteligt altid en masse vildskud med i en moderne virksomhed; det vil sige udgifter eller produkter, der ikke nødvendigvis er med til at generere det ønskede overskud. En trimning af virksomheden er en ganske god ide, hvis man gerne vil slanke virksomheden og på nemmere vis skabe profit og resultater.

Konsulenter der hjælper

På nettet kan man finde konsulenter, der har forstand på at skabe den fornødne trimning, slankning og effektivisering af organisationen. Med forståelse for både de tørre tal på bundlinjen og virksomhedens ambitioner, er det muligt med en konsulent at få skabt en bæredygtig plan, der skaber en sund og profitabel udvikling. Med den rette trimning kan man være sikker på at have en virksomhed, som i hvert fald agerer bæredygtigt i forhold til sine midler. Det kan på sigt være en god løsning, hvis man er interesseret i en udvikling, der sker i sammenhæng med både potentiale og strukturer. På netop denne måde sker der, hvad der kan kaldes en bæredygtig udvikling.

Udfrielsen af et iboende potentiale

Et møde med en konsulen med erfaring indenfor organisationskultur er med til at skabe det fornødne overblik i viden samt metoder, der kan være med til at udfri virksomhedens iboende potentiale.

Læs meget mere om organisationskultur her

Få mere viden om organisationskultur her:

Bliv klogere på virksomhedens organisationskultur og oplev heraf succes.

Få en smidig organisationskultur


Organisationskultur er enormt vigtigt i det 21. århundrede

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er super vigtigt! (foto: hansentoft.dk)

Det liv, som vi alle sammen lever i dag, involverer en masse lystbetonede valg og en masse gøren på må og få, som vi måske ikke rigtigt tænker os ordentligt om, inden vi udfører. Vi handler først og tænker derefter, og det er ikke ligefrem smart. Især ikke på en arbejdsplads. Der er ikke noget i vejen med dig, hvis du er sådan, og der er heller ikke noget i vejen med din partner, hvis han eller hun er sådan. Sådan er det bare i dag. Derfor er det vigtigt, at der hersker en ordentlig og sikker organisationskultur på den arbejdsplads, du er på. Med sådan én; en god og solid organisationskultur, vil du være sikker på, at du får udført dit arbejde godt og ordentligt, og at du kommer til bunds i det, du har gang i. Organisationskultur er ikke kun læren om at organisere sig og danne sig det rette overblik; det er ligeså meget læren om at strukturere sin arbejdsdag i overskuelige og ikke-stressende sammenhænge og miljøer. Hvis du ønsker at indføre en organisationskultur på dit arbejde – eller gøre en allerede eksisterende organisationskultur på dit job bedre, end den er nu – så kan det være en idé at tage et kursus, hvor du kan lære noget om lige netop organisationskultur.

Find et kursus, der kan lære dig om organisationskultur

Organisationskultur er ikke bare noget, som man lige lærer fra en dag til en anden. Det tager tid at blive god til at føre en ordentligt organisationskultur, og det tager endnu længere tid at forstå den og dens fundamentale grundprincipper. Netop derfor kan det være en god idé for dig, uanset om du er leder eller blot ansat som medarbejder i et større eller mindre firma, at finde et kursus, der lærer fra sig om organisationskultur.

Læs mere om organisationskultur her

Du kan også finde mere information her:

Bliv klogere på virksomhedens organisationskultur og oplev heraf succes.

En god organisationskultur avler en god arbejdsplads

 


Bliv klogere på virksomhedens organisationskultur og oplev heraf succes.

Organisationsudvikling (foto: syddesign.dk)

Organisationsudvikling (foto: syddesign.dk)

Vi lever i dag i en tid med mange muligheder. Først og fremmest fordi vi i Danmark er så privilegeret at vores land er så velfungerende, at det skaber en masse muligheder for os. Det handler blandt andet om muligheder for at tænke nyt og også for at låne penge til at starte en virksomhed. Derfor er der mange, som kan starte deres eget firma. Yderligere så skal mulighedernes mange veje også ses i lyset af, at vi lever i en globaliseret verden. Sammen med internettet og andre slags forbindelser, som gør os muligt at være forbundet til resten af verden helt tiden med det samme, så giver det også mange andre muligheder for, hvilke virksomheder som kan opstå. Disse mange muligheder betyder først og fremmest, at der er et begunstigt marked for nye såvel som gamle virksomheder, der kan have deres gang i en global sammenhæng. Dog så betyder det at virksomheder kan nå bredt ud i hele verden også, at disse strømninger kan gå tilbage igen, altså så kan andre virksomheder også nå langt omkring. Dette betyder også, at der er øget konkurrence fra hele verden. Alt dette medfører, at man som virksomhed bliver nødt til at tage affære og sørge for at være helt med på beatet.

Få selvindsigt om organisationskultur og bliv en bedre virksomhed.

Det er vigtigt, at man er med som virksomhed. Det betyder, at man skal sørge for at ens virksomhed er så effektiv som overhovedet muligt, og at den fungerer på bedste vis. Spørgsmålet er blot hvordan, og hvor man skal ligge sit fokus. Først og fremmest så er det nødvendigvis ikke kun en god ting at skynde på sine medarbejdere, derimod så kan man få meget ud af selvindsigt. Få professionel hjælp til at få indsigt i virksomhedens organisationskultur, og få hermed udgangspunkt for at forbedring af selvsamme, så den kan følge med i konkurrencer på alle planer.
Få hér hjælp til at blive klogere på organisationskultur.

Læs mere om organisationskultur her:

Få en smidig organisationskultur

Organisationskultur bør ikke undervurderes


En god organisationskultur avler en god arbejdsplads

Skab en god kultur blandt de ansatte (foto hansentoft.dk)

Skab en god kultur blandt de ansatte (foto hansentoft.dk)

Hvordan får man en virksomhed til at køre upåklageligt? Det er altid lederens ansvar, at det fungerer, som det skal. Selvfølgelig skal de ansatte være samarbejdsvillige, men det er lederens ansvar, at de ansatte har noget at arbejde med. Det er nemlig således på en arbejdsplads, at dynamikken kan skabes af lederen, hvis denne giver opgaver der stimulerer de ansatte. Er dette tilfældet, kan man opnå en dynamik, som de ansatte ikke blot vil profitere af, når de arbejder med opgaverne, men de vil også profitere heraf, i forhold til den menneskelige omgang de har med hinanden. Dette spænd kan koges ned til et begreb – organisationskultur. En god organisations skaber en god kultur på arbejdet. Dette er essentielt, når der skal skabes nogle arbejdsmæssige resultater. Det er nemlig sådan, at der med menneskeligt overskud kommer arbejdsmæssigt engagement. Derfor er organisationskulturen yders vigtig på enhver arbejdsplads, uanset om det handler om resultater af arbejdet eller om god stemning mellem de ansatte.

Organiseret frihed under ansvar

Har man en godt organiseret kultur på arbejdspladsen, kan det faktisk ses på bundlinjen. Det lyder diffust og vagt, men som sagt, så kan god stemning og menneskeligt overskud avle god arbejdsmoral, hvorfor det i sidste ende vil have en positiv indflydelse på resultatet. Dette er også tilfældet, idet god stemning mellem de ansatte vil skabe bedre samarbejde, på den måde at de ansatte vil lytte mere til hinandens gode idéer. Det handler i bund og grund om, at de kommer til at samarbejde i stedet for at modarbejde hinanden. Derfor er det så uhyre vigtigt, at man sørger for, at der er en god organisationskultur på arbejdspladsen; nogle faste spilleregler, som hverken er for stramme eller for løse. Det handler om frihed under ansvar, samtidig med at man skal sørge for, at de ansatte kan håndtere denne frihed.

Få hjælp til organisationskultur her


Få en smidig organisationskultur

Tag hånd om jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Tag hånd om jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Det moderne marked stiller nogle markant anderledes krav til den enkelte virksomheds organisationskultur end det tidligere har været tilfældet. Et af de væsentligste krav til moderne virksomheder, der opererer i et markedet, der er kendetegnet ved at være konstant omskifteligt, er, at der stilles store krav til, at den enkelte virksomhed har en smidig og fleksibel organisationskultur. Det kan være svært at omstille den enkelte virksomhed til krav, der er under vedblivende forandring. Det eneste, der er konstant, er, at kravene til den enkelte virksomhed er konstant omskiftelige. Derfor er det af essentiel betydning, at den enkelte virksomhed for organiseret sig således, at dens har en organisationskultur, der er struktureret, så den kan imødekomme de omskiftelige krav. En smidig organisationskultur kan ikke implementeres ved tankens kraft. Det er i denne sammenhæng vigtigt få analyseret på de konkrete arbejdsgange, så den nye organisationskultur hviler på et så sollidt grundlag som overhovedet muligt.

Erfaring med at implementere fleksibilitet i organisationskulturen

For medarbejderne i den enkelte virksomhed er det af fundamental betydning, at de arbejder på en organisationskultur, der kan understøtte de udfordringer den enkelte medarbejder møder i sit arbejde. Her er det af afgørende betydning, at den enkelte organisationskultur kan tilpasse sig til foranderlige udfordringer. Hvis en virksomhed har en organisationskultur, der ikke er i stand til dette, risikeres det, at organisationskulturen modarbejder den enkelte medarbejder, der får svært ved at præstere på et tilstrækkeligt højt niveau. Der findes virksomheder, der har en enorm erfaring og ekspertise, når det drejer sig om at designe en fleksibel organisationskultur. Det er de færreste, der ved det, men i alle virksomheder er der elementer i alle arbejdsgange, der kan skæres væk, således at organisationskulturen bliver så smidig som mulig og virker fordrende for det bedst mulige produkt.

Læs meget mere om organisationskultur her:

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål

Organisationskultur handler om at nå mål i fællesskab


Organisationskultur bør ikke undervurderes

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Man må ganske enkelt ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at have en sund organisationskultur. Uanset hvilken organisation man er tilknyttet, er en sund kultur alfa og omega. I mange virksomheder og organisationer ved de ansvarlige ikke, hvad der går galt, når det går dårligt, og tror ofte at det hele handler om hårde tal og tørre facts. Det er dog langt fra altid tilfældet. Man kan få rigtig meget ud af at åbne øjnene op, for de store fordele der er at hente ved at kunne skabe en god organisationskultur. En sund kultur smitter nemlig af og skaber en helt klar synergieffekt. Derfor kan det ofte mærkes helt ud i de forskellige led af en virksomhed, hvis kulturen ændres til det bedre. I sidste ende kan det også lede til øget omsætning og ekstra salg. Det er i hvert fald noget, man som leder ikke må være blind for.

Positive kulturbærere er unikke og vigtige

Det er utrolig vigtigt at have nogle bærere af den kultur, man ønsker, skal være fremtrædende. Så længe man har nogle positive kulturbærere, så smitter dette nemlig i høj grad af. Det gør det især på nye. Har man nogle personer i sin virksomhed, der er bærere af en negativ og ukonstruktiv kultur, så har de nemt ved at smitte af på de nye. På den måde videregives den dårlige kultur, og det bliver således en ond spiral. Derfor er de positive kulturbærere netop i så høj kurs. De har magten og evnerne til at videregive og videreformidle de gode og vigtige værdier der hersker, og på den måde styrke virksomheden betydeligt igennem netop denne aktivitet.

Organisationskultur bør ikke undervurderes

Mange problemer kan løses i det organisatoriske – også langt flere problemer end man umiddelbart skulle tro. Derfor er det vigtigt at kende til nødvendigheden af en sund organisationskultur.

 

Læs meget mere om organisationskultur

 

Se flere indlæg om organisationskultur:

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål

Organisationskultur handler om at nå mål i fællesskab


Trænger din organisation til et sundhedstjek?

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Der findes forskellige typer af organisationsstrukturer og kulturer og alle har en meget vigtig rolle at spille for en virksomheds funktionalitet, effektivitet og succes. Derfor er det tilrådeligt at få tjekket organisationskulturen efter engang imellem og få afmålt hvilke ændringer, der måske skal foretages for hele tiden at arbejde så effektivt som muligt.

Afhjælpning af konflikter

Uanset om der er tale om en lineær, funktionel eller lineær/stabsorganiseret organisation, så er der hele tiden nogle risikoer, som der bør arbejdes aktivt med. Kommunikationsvejen er en af de helt store syndere, når det kommer til en virksomheds fejlende forsøg på at arbejde mest muligt effektivt. Jo kortere informationsvejen er desto hurtigere foregår kommunikationen og hermed også reaktionen. Det er en af de ting, der arbejdes med når organisationskulturen eftertjekkes. Er der nogen man kan gøre bedre eller anderledes for at virksomheden arbejder mere effektivt? Også i forbindelse med konfliktløsning på arbejdspladsen inden for organisationskulturen, er der som regel ting, der kan afhjælpes – men det kræver den rigtige viden og ekspertise.

Løsning er nem

Ved at lade et team af velkvalificerede eksperter se på din virksomheds organisationskultur, åbner du chancerne for forbedring og effektivisering, hvilket er højst aktuelt i det moderne samfund, hvor alt salg er værdibaseret. Værdibevidste konsumenter presser virksomheder ud til yderligheder, hvor konkurrencen kan være en dræber, hvis man som virksomhed ikke formår at følge med tiden. Alt tyder på at disse tendenser forøges i fremtiden og derfor bør man se et ”organisationstjek” som et regelmæssig tandplejetjek, der både er forebyggende og behandlende. Det handler om at sikre og optimere din virksomhed til fremtiden.

 

Læs mere om organisation her


Organisationskultur skaber professionalisme og dialog

Organisationskulturer kan variere meget (foto hansentoft.dk)

Organisationskulturer kan variere meget (foto hansentoft.dk)

Ordet kultur er et bredt ord. Men ordet organisationskultur leder tankerne hen på, hvordan menneskerne og virksomheden er sat i spil sammen. Det er vigtigt at have en sund og kommunikerende organisationskultur, der formår at få de delelementer, som en virksomhed agerer som til at spille sammen. Med et kursus i organisationskultur får man forskellige perspektiver til, hvordan det hele kan spille sammen. Der bliver set på, hvilke elementer, der er overflødige, og hvilke der er gavnlige. Hvordan man få det hele til at virke bedre, og hvordan det hele kommer til at se ud på bundlinjen.

Peger fremad med dialog

Med en sund organisationskultur kommer man til at eksekvere skarpere. Udviklingen peger fremad, og man kommer til skabe en sund dialog omkring, hvilke værdier virksomheden afspejler på det personlige og organisatoriske plan. Disse værdier må gerne hænge sammen med den måde, man driver tingene på i virksomheden, og skal der derfor opnås nogle resultater på en bæredygtig måde, kan det være en god ide med et kursus indenfor organisationskultur. Især i denne tid hvor kommunikation og dialog frem for alt formår at skabe flere resultater end en enstemmig forståelse af virksomheden mål og vej.

Skaber fremdrift

Den moderne organisation afspejles altså ikke kun i tallene på bundlinjen, men også på den måde, som virksomheden driver sig selv frem på. Et kursus kan være med til at give nye vinkler, der kan drive virksomheden længere frem og dermed på sigt give de rigtige resultater for såvel den enkelte som hele organisationen. Det er vigtigt, at man forholder sig til det enkelte menneske, når man forsøger at støbe en sund og fornuftig organisationskultur sammen. Således vil det hele fremstå mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt på længere sigt. Et kursus skaber overblik, dynamik og forståelse for de forskellige facetter indenfor organisationskultur.

Find mere information om organisationskultur hos hansentoft.dk

Læs mere om organisationskultur her:

Organisationskultur handler om at nå mål i fællesskab

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål


Organisationskultur handler om at nå mål i fællesskab

Er i tilpasse med jeres organisationskultur? (foto hansentoft.dk)

Er i tilpasse med jeres organisationskultur? (foto hansentoft.dk)

Det kan være svært helt at beskrive, hvad en kultur er. Kultur er et ord, der kan have lidt forskellige betydninger alt efter hvilken sammenhæng, det bliver brugt i. Man kan sige, at mennesket indgår i forskellige kultur, der kan være alt fra familie til venner men bestemt også den kultur, man er en del af på sit arbejde. Ligesom man skal arbejde for en god og positiv kultur i de kredse, man er en del af privat, kræver det også noget arbejde at skabe en god kultur på arbejdspladsen.

Men det er bestemt arbejdet værd, for det er bevist, at en god organisationskultur fremmer arbejdet, så man i fællesskab når de mål, der sættes for en virksomhed eller et firma. Det handler om, hvordan medarbejderne har det indbyrdes, og hvordan relationen er mellem de forskellige led i en organisation. Fra leder til medarbejder. Alle led skal trives, for at arbejdspladsen i sandhed er sund og velfungerende, og når alle trives, styrker det motivationen for arbejdet. Måske er det derfor, en sund og glad arbejdsplads giver de bedste resultater på bundlinjen.

Skab en god tone og skab derved en god organisationskultur

Kommunikation betyder alt, når man skal oparbejde en god arbejdskultur. Det handler om, at alle medarbejdere føler, at der bliver lyttet til dem, hvis de stiller krav eller føler, at virksomheden kunne styrkes på nogle punkter. Man skal kunne tale åbent med sin kolleger, men man skal også kunne tale åbent med ledelsen, der skal lytte og handle. Så længe kommunikationen er god, kan man forebygge mange misforståelser og unødvendige situationer.

Tonen betyder også meget, og det kan nogle gange hjælpe at have nogle retningslinjer for, hvordan man taler til hinanden på arbejdspladsen. Andre synes, at det kan blive lidt for formelt, hvis der er opsat regler for, hvordan man taler, så det er hele tiden en vurderingssag for den enkelte arbejdsplads. Det vigtigste er, at alle tør åbne munden og stille spørgsmål uden at føle, at de er uden for og uden at føle sig dum.

Læs mere om organisationskultur her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/organisationsudvikling/


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy