Tag: organisation

Organisation og kultur skal hænge sammen i virksomheden

Tag en uddannelse i ledelse (foto se-institute.dk)

Brug organisation og kultur sammen (foto: hansentoft.dk)

Du har sikkert prøvet, at du siger til dit barn, at det ikke må bide negle, og i næste øjeblik står du selv med fingrene i munden. Det kalder man også dobbeltmoral. Moral er godt, men det er dobbeltmoral ikke. Det er lidt det sammen problem, som nogle virksomheder står overfor. Her handler det med lidt finere ord om, at virksomheden har nogle værdier, som ikke altid stemmer overens med organisationens overordnede strategi.

Strategi og værdier, som også kaldes kultur, er to ting, der skal tale sammen. De skal hænge sammen, men for mange virksomheder gør de det ikke. For før en virksomhed kan opnå resultater, så skal der også være en sammenhængskraft i virksomheden. Medarbejderne og virksomheden skal tale sammen sprog, for ellers kommer de til at tale forbi hinanden. Det skaber problemer for væksten i virksomheden fremadrettet.

Det er muligt at ændre en organisationskultur

Det er normalt at antage, at det er svært at ændre organisationskulturen i en virksomhed. Men faktisk kan det godt lade sig gøre. Det kræver blot nogle ændringer. En af de vigtigste måder at gøre det på er ved at definere, hvad god ledelse er. Ledelse er et lige så diffust begreb som organisationskultur, men det er vigtigt, at der i en virksomhed er en leder, som medarbejderne kan lide og har respekt for. Derfor kræver en ændring i organisationskulturen også en ændring i ledelseskulturen.

Hvis dette lyder som en umulig opgave for din virksomhed, så er det en god idé at tage fat i professionelle folk, som ikke laver andet end at hjælpe virksomheder med at udvikle deres organisationskultur. For det er ofte svært selv at se, hvad man gør galt. Ligesom det er svært at se, at når man fortæller sit barn, at det ikke må bide negle, så skal man heller ikke selv gøre det.

Klik her, hvis du vil vide mere om organisationskultur

Se mere om organisationskultur her:

Få en god kultur i firmaet med organisationskultur

Organisationskultur fremmer virksomhedens strukturer

 


Organisationskultur fremmer virksomhedens strukturer

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur fremmer virksomheden (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er udvikling og trimning af en virksomheds strukturer. I kritiske øjeblikke er det nødvendigt at effektivisere. Det er nødvendigt på sin vis at drive virksomheden frem ved at revurdere, hvilke komponenter af virksomheden, hvad enten det er afdelinger, produkter eller ansatte, der måske er i overskud eller udfrier deres potentiale. Derfor er det en ganske til tider at evaluere og revurdere, hvad det præcist er, man ønsker for virksomheden. Har man en grundlæggende målsætning, er det nemmere derefter at trimme organisationen, så den passer dertil. For der følger unægteligt altid en masse vildskud med i en moderne virksomhed; det vil sige udgifter eller produkter, der ikke nødvendigvis er med til at generere det ønskede overskud. En trimning af virksomheden er en ganske god ide, hvis man gerne vil slanke virksomheden og på nemmere vis skabe profit og resultater.

Konsulenter der hjælper

På nettet kan man finde konsulenter, der har forstand på at skabe den fornødne trimning, slankning og effektivisering af organisationen. Med forståelse for både de tørre tal på bundlinjen og virksomhedens ambitioner, er det muligt med en konsulent at få skabt en bæredygtig plan, der skaber en sund og profitabel udvikling. Med den rette trimning kan man være sikker på at have en virksomhed, som i hvert fald agerer bæredygtigt i forhold til sine midler. Det kan på sigt være en god løsning, hvis man er interesseret i en udvikling, der sker i sammenhæng med både potentiale og strukturer. På netop denne måde sker der, hvad der kan kaldes en bæredygtig udvikling.

Udfrielsen af et iboende potentiale

Et møde med en konsulen med erfaring indenfor organisationskultur er med til at skabe det fornødne overblik i viden samt metoder, der kan være med til at udfri virksomhedens iboende potentiale.

Læs meget mere om organisationskultur her

Få mere viden om organisationskultur her:

Bliv klogere på virksomhedens organisationskultur og oplev heraf succes.

Få en smidig organisationskultur


Organisationskultur er enormt vigtigt i det 21. århundrede

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er super vigtigt! (foto: hansentoft.dk)

Det liv, som vi alle sammen lever i dag, involverer en masse lystbetonede valg og en masse gøren på må og få, som vi måske ikke rigtigt tænker os ordentligt om, inden vi udfører. Vi handler først og tænker derefter, og det er ikke ligefrem smart. Især ikke på en arbejdsplads. Der er ikke noget i vejen med dig, hvis du er sådan, og der er heller ikke noget i vejen med din partner, hvis han eller hun er sådan. Sådan er det bare i dag. Derfor er det vigtigt, at der hersker en ordentlig og sikker organisationskultur på den arbejdsplads, du er på. Med sådan én; en god og solid organisationskultur, vil du være sikker på, at du får udført dit arbejde godt og ordentligt, og at du kommer til bunds i det, du har gang i. Organisationskultur er ikke kun læren om at organisere sig og danne sig det rette overblik; det er ligeså meget læren om at strukturere sin arbejdsdag i overskuelige og ikke-stressende sammenhænge og miljøer. Hvis du ønsker at indføre en organisationskultur på dit arbejde – eller gøre en allerede eksisterende organisationskultur på dit job bedre, end den er nu – så kan det være en idé at tage et kursus, hvor du kan lære noget om lige netop organisationskultur.

Find et kursus, der kan lære dig om organisationskultur

Organisationskultur er ikke bare noget, som man lige lærer fra en dag til en anden. Det tager tid at blive god til at føre en ordentligt organisationskultur, og det tager endnu længere tid at forstå den og dens fundamentale grundprincipper. Netop derfor kan det være en god idé for dig, uanset om du er leder eller blot ansat som medarbejder i et større eller mindre firma, at finde et kursus, der lærer fra sig om organisationskultur.

Læs mere om organisationskultur her

Du kan også finde mere information her:

Bliv klogere på virksomhedens organisationskultur og oplev heraf succes.

En god organisationskultur avler en god arbejdsplads

 


En god organisationskultur avler en god arbejdsplads

Skab en god kultur blandt de ansatte (foto hansentoft.dk)

Skab en god kultur blandt de ansatte (foto hansentoft.dk)

Hvordan får man en virksomhed til at køre upåklageligt? Det er altid lederens ansvar, at det fungerer, som det skal. Selvfølgelig skal de ansatte være samarbejdsvillige, men det er lederens ansvar, at de ansatte har noget at arbejde med. Det er nemlig således på en arbejdsplads, at dynamikken kan skabes af lederen, hvis denne giver opgaver der stimulerer de ansatte. Er dette tilfældet, kan man opnå en dynamik, som de ansatte ikke blot vil profitere af, når de arbejder med opgaverne, men de vil også profitere heraf, i forhold til den menneskelige omgang de har med hinanden. Dette spænd kan koges ned til et begreb – organisationskultur. En god organisations skaber en god kultur på arbejdet. Dette er essentielt, når der skal skabes nogle arbejdsmæssige resultater. Det er nemlig sådan, at der med menneskeligt overskud kommer arbejdsmæssigt engagement. Derfor er organisationskulturen yders vigtig på enhver arbejdsplads, uanset om det handler om resultater af arbejdet eller om god stemning mellem de ansatte.

Organiseret frihed under ansvar

Har man en godt organiseret kultur på arbejdspladsen, kan det faktisk ses på bundlinjen. Det lyder diffust og vagt, men som sagt, så kan god stemning og menneskeligt overskud avle god arbejdsmoral, hvorfor det i sidste ende vil have en positiv indflydelse på resultatet. Dette er også tilfældet, idet god stemning mellem de ansatte vil skabe bedre samarbejde, på den måde at de ansatte vil lytte mere til hinandens gode idéer. Det handler i bund og grund om, at de kommer til at samarbejde i stedet for at modarbejde hinanden. Derfor er det så uhyre vigtigt, at man sørger for, at der er en god organisationskultur på arbejdspladsen; nogle faste spilleregler, som hverken er for stramme eller for løse. Det handler om frihed under ansvar, samtidig med at man skal sørge for, at de ansatte kan håndtere denne frihed.

Få hjælp til organisationskultur her


Organisationsudvikling styrker båndene i et samarbejde

Brug organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Brug organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er med til at udvikle og sætte ord, samt planer på det, som kan gøres bedre indenfor en virksomhed. En virksomhed er kun ligeså god som sit svageste led. Derfor er det også til tider særlig vigtigt, at man gør sit bedste for at drive virksomheden frem og hæve bundniveauet. Indenfor det organisatoriske er det blevet bevist, at en dårlig organisation kan være med til at hæmme en nok så god ide. Af den grund kan det klart anbefales, at man forsøger at finde de beste muligheder for ens organisation. Dette kan gøres i fællesskab med en professionel, der forsøger at sætte navn og ord på det, der kan gøres bedre rent organisatorisk. Når man får det organisatoriske på plads, vil man opleve, hvordan organisationen kan være med til at præge ideerne. Ideer bør ikke stå indiskutabelt i virksomheden. Nærmere sagt er det vigtigt for virksomheden, at der også eksisterer et åbent forum, hvor mennesket kan sætte sit eget præg på det indenfor nogle skabte rammer.

Det stærke samarbejdes resultater

Organisationsudvikling gør det nemmere for organisationen at præge, skabe og kommunikere ideer. Når samarbejdet står stærkt, er det ofte også som om, at ideerne står stærkere. Ved på den måde at styrke både ideer og samarbejde vil man opleve, hvordan en organisation i virkeligheden består af en masse forskellige projekter, der konstant påvirker hinanden. Hele virksomheden er altså dynamisk, evigt udviklende, nyskabende og spændende. Nærmest et billede på et mikrosamfund.

Kortsigtet og langsigtet

Ved på den måde at interagere med den måde, som der bliver skabt resultater på mellem de forskellige instanser, vil man opleve, at organisationsudvikling er en fasttømret del af kulturen. Organisationsudvikling giver pote, og organisationsudvikling er med til at fremme. Ved at skabe resultater, der er langsigtede, ved samtidig at investere tid i det, der kan virke nu og her, bliver organisationen dygtigere og mere resultatstærk.

Få professionelle input til organisationsudvikling her

Læs også mere om organisation her:

Organisationskultur skaber professionalisme og dialog

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål

Organisationsudvikling: Lær at kommunikere


Organisationskultur skaber professionalisme og dialog

Organisationskulturer kan variere meget (foto hansentoft.dk)

Organisationskulturer kan variere meget (foto hansentoft.dk)

Ordet kultur er et bredt ord. Men ordet organisationskultur leder tankerne hen på, hvordan menneskerne og virksomheden er sat i spil sammen. Det er vigtigt at have en sund og kommunikerende organisationskultur, der formår at få de delelementer, som en virksomhed agerer som til at spille sammen. Med et kursus i organisationskultur får man forskellige perspektiver til, hvordan det hele kan spille sammen. Der bliver set på, hvilke elementer, der er overflødige, og hvilke der er gavnlige. Hvordan man få det hele til at virke bedre, og hvordan det hele kommer til at se ud på bundlinjen.

Peger fremad med dialog

Med en sund organisationskultur kommer man til at eksekvere skarpere. Udviklingen peger fremad, og man kommer til skabe en sund dialog omkring, hvilke værdier virksomheden afspejler på det personlige og organisatoriske plan. Disse værdier må gerne hænge sammen med den måde, man driver tingene på i virksomheden, og skal der derfor opnås nogle resultater på en bæredygtig måde, kan det være en god ide med et kursus indenfor organisationskultur. Især i denne tid hvor kommunikation og dialog frem for alt formår at skabe flere resultater end en enstemmig forståelse af virksomheden mål og vej.

Skaber fremdrift

Den moderne organisation afspejles altså ikke kun i tallene på bundlinjen, men også på den måde, som virksomheden driver sig selv frem på. Et kursus kan være med til at give nye vinkler, der kan drive virksomheden længere frem og dermed på sigt give de rigtige resultater for såvel den enkelte som hele organisationen. Det er vigtigt, at man forholder sig til det enkelte menneske, når man forsøger at støbe en sund og fornuftig organisationskultur sammen. Således vil det hele fremstå mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt på længere sigt. Et kursus skaber overblik, dynamik og forståelse for de forskellige facetter indenfor organisationskultur.

Find mere information om organisationskultur hos hansentoft.dk

Læs mere om organisationskultur her:

Organisationskultur handler om at nå mål i fællesskab

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål


Optimer din virksomhed

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

Hvis du gerne vil have en virksomhed eller firma, der kan følge med udviklingen og er en god konkurrent til lignende virksomheder, så er det en god idé at se på strukturen og opbygningen i virksomheden samt organisationens udvikling. Organisationsudvikling kan du få hjælp til hos Hansen Toft, der er en konsulentvirksomhed, der kan give din virksomhed nogle gode kompetencer og hjælpe den med at udvikle sig i den rigtige retning.

Hansen Toft har arbejdet med virksomheder i mange år og specialister i at analysere og udvikle virksomheder af enhver art. De kan give rådgivning og gåde råd til ændringer og forbedringer.

Organisationsudvikling går ud på at se på virksomheden som helhed. Hansen Toft går ind og analyserer den og ser på, hvordan den virker som helhed. Organisationsudvikling er både udvikling på det indre og ydre plan.

Det indre og ydre plan

På Det indre plan drejer det sig om struktur og opbygning. Hele virksomheden skal hænge sammen, og det gælder ofte på det kommunikative niveau. Kommunikation er nemlig ofte keywordet til en god udvikling, for taler alle parter godt sammen, så er der god grobund for en sund udvikling.

Det ydre plan er alt det, som virksomheden præsenterer til omverden. Altså den image. Her kan der også ske en god udvikling.

Læs mere om organisationsudvikling her:

Organisationsudvikling: Lær at kommunikere


Organisationskultur handler om at nå mål i fællesskab

Er i tilpasse med jeres organisationskultur? (foto hansentoft.dk)

Er i tilpasse med jeres organisationskultur? (foto hansentoft.dk)

Det kan være svært helt at beskrive, hvad en kultur er. Kultur er et ord, der kan have lidt forskellige betydninger alt efter hvilken sammenhæng, det bliver brugt i. Man kan sige, at mennesket indgår i forskellige kultur, der kan være alt fra familie til venner men bestemt også den kultur, man er en del af på sit arbejde. Ligesom man skal arbejde for en god og positiv kultur i de kredse, man er en del af privat, kræver det også noget arbejde at skabe en god kultur på arbejdspladsen.

Men det er bestemt arbejdet værd, for det er bevist, at en god organisationskultur fremmer arbejdet, så man i fællesskab når de mål, der sættes for en virksomhed eller et firma. Det handler om, hvordan medarbejderne har det indbyrdes, og hvordan relationen er mellem de forskellige led i en organisation. Fra leder til medarbejder. Alle led skal trives, for at arbejdspladsen i sandhed er sund og velfungerende, og når alle trives, styrker det motivationen for arbejdet. Måske er det derfor, en sund og glad arbejdsplads giver de bedste resultater på bundlinjen.

Skab en god tone og skab derved en god organisationskultur

Kommunikation betyder alt, når man skal oparbejde en god arbejdskultur. Det handler om, at alle medarbejdere føler, at der bliver lyttet til dem, hvis de stiller krav eller føler, at virksomheden kunne styrkes på nogle punkter. Man skal kunne tale åbent med sin kolleger, men man skal også kunne tale åbent med ledelsen, der skal lytte og handle. Så længe kommunikationen er god, kan man forebygge mange misforståelser og unødvendige situationer.

Tonen betyder også meget, og det kan nogle gange hjælpe at have nogle retningslinjer for, hvordan man taler til hinanden på arbejdspladsen. Andre synes, at det kan blive lidt for formelt, hvis der er opsat regler for, hvordan man taler, så det er hele tiden en vurderingssag for den enkelte arbejdsplads. Det vigtigste er, at alle tør åbne munden og stille spørgsmål uden at føle, at de er uden for og uden at føle sig dum.

Læs mere om organisationskultur her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/organisationsudvikling/


Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

I alle aspekter af vores liv indgår vi i forskellige kulturer. Det kan være den lille kultur, der er hjemme i familien, men det kan også være alle de sammenhænge vi er en del af i foreninger, klubber og ikke mindst på jobbet. Din arbejdsplads er en kultur for sig, og hvordan I har det med hinanden i den kultur er helt afgørende for, om virksomheden trives. Hvis I vil udvikle jer sammen og nå jeres mål, skal der også herske en sund og udviklende kultur.

Kulturen på en arbejdsplads handler i bund og grund om, hvordan relationen er mellem de forskellige medarbejdere samt deres relation til ledelsen. Hvordan hver enkelt ser sin rolle på arbejdspladsen, og om man trives og føler, at der er grobund for at udvikle sig er helt afgørende. Det handler således om at løfte i flok og om at anerkende, at virksomheden kun kan lykkes, hvis alle led, altså medarbejderne, føler at de lykkes med at udfylde deres rolle.

God organisationskultur bygger på god kommunikation

For at ovenstående kan blive en realitet, skal kommunikationen på arbejdspladsen være god. Det er den, når alle medarbejdere føler, at de bliver hørt, og når problemer og forhindringer ikke bliver ignoreret. Rigtig mange trælse situationer kan fuldstændig undgås, hvis man taler om tingene, præcis som i kulturen hos en familie.

Skab en god tone på arbejdspladsen, som alle kan acceptere. Hav en kultur, hvor det er okay at stille spørgsmål, hvis man er i tvivl, og hvor man ikke skal føle sig dum, fordi man gør det. Nogle gange kan det være en stor hjælp at se tingene ude fra. Det kan man gøre gennem eksterne konsulenter, der har en ekspertviden om, hvordan man udvikler organisationens kultur til fælles bedste for alle medarbejdere.

Læs mere om organisationskultur her


Organisationsudvikling: Lær at kommunikere

Organisationsudvikling (Foto: hr-industries.dk)

Organisationsudvikling (Foto: hr-industries.dk)

Nogle ting lyder så banale, så det næsten gør helt ondt. ’Man skal huske at tale sammen’ De fleste tænker nok, at det ikke ligefrem er et udtryk for raketvidenskab, og at de fleste af os da taler sammen ofte. Men det at tale sammen er slet ikke så banalt igen, slet ikke når det foregår i en stor eller mindre stor virksomhed. For i en virksomhed findes der ofte alle mulige forskellige lag og grene, hver og en spiller de en rolle i det store maskineri, som gerne skal gå op i og i sidste ende skabe profit for virksomheden. Men det er bestemt ikke en selvfølge at hvert et led i en virksomhed, hver medarbejder og mellemleder er fuldstændig klar over, hvilken han/hun spiller i det store billede. Og her er det ekstra vigtigt, at du som leder forstår at skabe en kultur, hvor man kommunikerer – både når tingene ikke går, som de skal, og når de gør. Her kan et kursus i organisationsudvikling være en kæmpe investering – ikke bare for dit firmas profit, men også for arbejdsglæden blandt dine medarbejdere.

Organisationsudvikling: skab profit for din virksomhed

Vi har alle vaner – fasttømrede rutiner, som bare kører i samme rille, uden vi behøver at tænke over det. Og sådan er det også i en virksomhed. En virksomhed kan have en bestemt kultur – en bestemt måde at gøre tingene på. En bestemt måde at tale til hinanden på, en bestemt måde at evaluere på. Og det kan også være meget fint, men nogle gange kan det godt være en god idé at ruske lidt op i alle vanerne. For det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er den måde, man får mest profit ud af virksomheden i sidste ende. Her kan organisationsudvikling være en investering i dit firmas profit, men også dine medarbejdere.

Klik her, og få hjælp til organisationsudvikling


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy