Tag: lederuddannelse

Få bred lederviden med den grundlæggende lederuddannelse

Tag en uddannelse i ledelse (foto se-institute.dk)

Tag en uddannelse og bliv en bedre leder (foto: hansentoft.dk)

Hvis du har lysten til at blive leder i en virksomhed, eller måske har arbejdet som leder i mange år uden at føle, at du har haft den rette teoretiske viden, er det en god ide, at tage et kursus i ledelse. Det kan dog være svært at finde ud af, hvilket kursus man skal vælge, da der efterhånden findes et meget bredt udvalg af kurser om forskellige ledelsesformer. Og nogle af kurserne er ikke tilstrækkeligt brede til at det giver mening at vælge dem. Når man ikke i forvejen har en teoretisk ledelsesbaggrund, er det lige præcis den brede viden man skal have. Derfor er den grundlæggende lederuddannelse særligt god, hvis du ikke før har stiftet bekendtskab med ledelsesteorier.

Den grundlæggende lederuddannelse giver dig bred viden

Ledelse drejer sig om rigtig mange ting. Og også flere forskellige ting, end man normalt lige kommer i tanke om, når man tænker på ledelse. Ledelse drejer sig for det første om, at kunne drive en virksomhed og være i stand til at træffe store beslutninger. Men det drejer sig også om at vide, hvordan man på den bedst mulige måde kan kommunikere med sine ansatte, så der skabes et godt forhold. Det at holde medarbejderne motiverede, hvilket kan gøres på vidt forskellige måder, bliver efterhånden en større og større del af jobbet som leder. Derfor er kommunikationsdelen særlig vigtig. På den grundlæggende lederuddannelse kan du eksempelvis høre mere om, hvordan du involverer medarbejderne i den daglige ledelse, hvilket i mange tilfælde vil motivere dem.

Den grundlæggende lederuddannelse er delt op i forskellige blokke, som hver især fokuserer på bestemte ting. Hvis du kun føler, at der er nogle bestemte af disse områder, hvor din viden halter, kan du vælge blot at tilmelde dig disse blokke. Derfor kan den grundlæggende uddannelse for ledere være god for rigtig mange.

 


Tag en lederuddannelse og giv din karriere et boost

Efteruddannlse (Foto: hk.dk)

uddan dig og få bedre jobmuligheder (foto: hansentoft.dk)

I rollen som leder, hvad enten det er i en større organisation, eller om det drejer sig om en mindre virksomhed, vil det altid være en udsat position at være i. Det betyder, at man som leder altid skal være rustet til at nogen kommer og føler en på tænderne. Det er en del af det grundlæggende ved at være leder, at man tør sige noget, som ikke altid bliver positivt modtaget blandt andet. At kunne artikulere radikale og nye idéer, og stadig bibeholde stabilitet i tropperne kræver seriøs lederuddannelse.

At tage en ekstra lederuddannelse, er ikke blot noget man kan bruge, for at blive ekstra beredt til det job man allerede har. Det siger sig selv, at det altid er sundt at få nogle nye indtryk ind udefra, således man ikke bliver ved med at operere inden for de samme fastlagte rammer. Men er man interesseret i at tage en lederuddannelse, kan man også vælge at fokusere på de karrieremæssige fordele der kan ligge i at gennemføre et certificeret kursus. Det kan virkelig være noget af det, som giver den ekstra ballast på CV-et der skal til for at få det næste job.

Det er noget underligt noget, det der med at gøre ting for at få det på sit CV. Det er næsten som om, at det at få noget på sit CV kan blive målet i sig selv. Sådan skulle det helst ikke være, men ikke desto mindre kan man ikke ignorere det faktum. Derfor er en lederuddannelse også genial på den måde, at den både gør at man kan få bedre resultater hvor man allerede er, samtidig med at man bliver bedre rustet til et jobskifte senere i karrieren.

En lederuddannelse er ikke bare en lederuddannelse

En leder uddannelse er ikke bare one size fits all. Tvært imod, er det meget vigtigt at man vælger at komme på den rette lederuddannelse, for at få det udbytte man måtte drømme om. Det kræver, at man vurderer hvilken rolle man har i organisationen, eller hvilken rolle man ønsker at spille, og tager et kursus ud fra den betragtning.

 


En lederuddannelse kan give dig det overskud, du mangler

Gode ledere et fundamentalt (foto hansentoft.dk)

Oplev god ledelse med en uddannelse (foto: se-institute.dk)

Du er sikkert leder af mange grunde, men også af den, at du er god til at have mange jern i ilden og god til at have overblik. Men synes du, du mangler det alligevel nogle gange? Det kan frustrere meget, hvis man synes, at ens lederkompetencer er pressede. Her kan det være en god idé at tage en lederuddannelse. Mange tænker, at det vil gøre det lige modsatte, fordi de ikke føler, at de har tid til at tage en uddannelse. Det er helt forkert. Der kan være rigtig mange fordele ved at tage en lederuddannelse – også når man føler sig presset. For hvorfor føler du dig presset? Det er måske ikke arbejdsopgaverne, men den tilgang du har til dem.

Når du vælger at tage en lederuddannelse, kan du tage det på en måde, således du stadig kan passe dit arbejde. Du vil under uddannelsen få redskaber, der gør dig i stand til at forbedre dine lederegenskaber med det samme og direkte på din arbejdsplads. Derfor er det også kun i virksomheden og din chefs interesse, at du rent faktisk tager en lederuddannelse.

En lederuddannelse kan desuden også være god for dig, der står på tærsklen til en lederstilling. Du får her de rette kompetencer på plads og kommer ud med et stærkt CV og en god uddannelse i ryggen. På de fleste lederuddannelser lærer du nemlig mange vigtige mennesker at kende og du vil blive inspireret til at søge arbejde og starte ting op selv.

Tag en lederuddannelse på Scandinavian Executive Institute

Du kan tage en lederuddannelse på Scandinavian Executive Institute. Her er der lederuddannelser, der er tilpasset den travle leder, der gerne vil gøre sine leder kompetencer bedre.

Du kan læse mere om deres tilbud og uddannelser på deres hjemmeside

Se mere om ledelse her:

En ledelse skal konstant være i udvikling

God ledelse hjælper hele virksomheden godt på vej

 


Uddannelse ledelse er vejen op

Tag en uddannelse i ledelse (foto se-institute.dk)

Tag en uddannelse i ledelse (foto se-institute.dk)

Hvis man ikke besidder de rigtige kvalifikationer og viden, kommer man ikke langt op ad karrierestigen. Derimod er der ingen grænser for, hvor langt man kan stige til vejrs, hvis man først har sin uddannelse på plads. Uddannelse er fundamentet, der skal lægges, før man kan komme videre. Det kan dog svært for mange at efteruddanne sig, når man først er etableret i job og måske endda har familie ved siden af. Heldigvis er der uddannelsesinstitutioner, der tager højde for, at mennesker kan være vidt forskellige steder henne i livet og have vidt forskellige muligheder for at tage en uddannelse.

Uddannelse ledelse, der er til at gå til

Der findes for eksempel Scandinavian Executive Institute som tilbyder fleksible muligheder for uddannelse ledelse. Hos dem kan man tage en bred vifte af kurser og længerevarende uddannelser inden for ledelse. Man kan tage dem på fuldtid eller deltid eller i små koncentrerede ryk. Der findes et væld af muligheder, så alle kan være med og komme videre. Det vil sige, at du sagtens kan beholde dit job, samtidig med at du tager en uddannelse ved siden af. Det bliver selvfølgelig lidt hårdt, men kurserne er lavet til, at man skal kunne overkomme det. Hvis man virkelig brænder for noget og vil frem i verden, så undgår man heller ikke at skulle give den en ekstra skalle. Men efterfølgende sidder man også med de rigtige kort på hånden og har alle muligheder for at komme frem og få en lederstilling. Der er brug for uddannede ledere, der kender til de nyeste strategier og værkstøj inden for ledelse. Al det får du med og med samt et bevis på den viden, du har opnået.

Kom videre med uddannelse ledelse her

Vil du se mere om uddannelse i ledelse? så kig her:

Diplomuddannelse i ledelse – tid til at rykke opad?

Lær alt hvad der læres bør i ledelse og uddannelse


Den grundlæggende lederuddannelse er stedet at starte

Gå efter ledelse hvis det er noget for dig! (foto se-institute.dk)

Gå efter ledelse hvis det er noget for dig! (foto se-institute.dk)

En ting er helt sikkert, og det er, at det morderne arbejdsmarked ser helt anderledes ud i dag, end det gjorde for 10, 20 eller 30 år siden. Konkurrencen er ganske enkelt en hel anden, og det betyder, at kravene til uddannelse og kompetencer samtidig er skærpet. Fokus er dog også flyttet. Nogle uddannelser opprioriteres fra statens side, mens andre nedjusteres i antal. Der er ganske enkelt ikke brug for så mange med viden om æstetik, litteratur og kunst, som der er brug for folk med viden om samfund og økonomi. Det kan man være uenig i, da det er utryk for en tendens, der gør de studerende til et produkt, frem for individer der studerer for at blive klogere og for at udvikle sig selv. Uanset hvad så er der ingen tvivl om, at man skal være bevidst omkring sine valg, allerede som ung, hvis man ønsker at begå sig på det globaliserede og dybt konkurrenceprægede arbejdsmarked.

Fremtidens ledere har brug for uddannelse

En af de profiler der er brug for, er personer med lederegenskaber. Der er altid brug for dygtige ledere, da det er afgørende for en virksomhed eller organisation, at der er en kompetent og velfungerende ledelse. De fleste kan blive ledere, og har nogle af de evner, der kræves. Det er dog ikke alle, der virkelig kan blive gode. Det kræver formidlingsevner, karisma og mod. Man skal turde gå forrest og tage til tider upopulære beslutninger. Man skal være klar i spyttet og hurtig til at erkende, hvis man har taget fejl.

Den grundlæggende lederuddannelse er stedet at starte

Hvis man går rundt med en drøm om at blive leder, og lære nogle af de ting der kræves, så kan man med fordel undersøge hvad Den grundlæggende lederuddannelse har at tilbyde en. Fremtidens ledere skal starte et sted.

Klik her for at se på den grundlæggende lederuddannelse


En lederuddannelse lærer dig at opfange vigtige signaler

Lederuddannelse (foto: via.dk)

Lederuddannelse (foto: via.dk)

Når man er leder et sted, bør man altid stille sin egen præstation og sin egen ledelse til revision. Det vil sige, at man skal se på, hvordan man leder sine ansatte, samt hvordan de responderer på ens ledelse. Netop de ansattes reaktion på ledelsen er vigtig at være opmærksom på, idet det er det allervigtigste i forhold til, hvordan ens ledelse fungerer. For hvad er god ledelse egentlig? Et spørgsmål som rigtig mange sikkert tror de kender svaret på, men også et spørgsmål, som der ikke er noget entydigt svar på. Der er dog en lang række forbehold, man kan tage, hvis man ønsker at blive en bedre leder. Man skal have en klar idé om, hvor man vil hen, ligesom man skal have en klar idé om, hvordan man vil nå dertil. Hvis man har det, er man allerede et godt stykke vej – på den måde er de ansatte sikre på, hvor de har en, samt hvordan landskabet ligger, så der ikke sker nogen former for unødvendige misforståelser. Man kan øge sine lederegenskaber, hvis man tager en lederuddannelse.

Man er leder for mennesker med forskellige behov

Det vigtigste aspekt i at være leder er, at man er opmærksom på, at man er leder for mennesker. Man er naturligvis også leder for et projekt eller andet, men først og fremmest er det de ansatte mennesker der skal løfte opgaven, hvorfor det er lederens fornemste opgave at få de ansatte til at præstere deres ypperste. På en lederuddannelse lærer man, hvordan man bedst muligt gør dette. Man skal være opmærksom på de ansattes behov. Alle mennesker har nemlig forskellige behov, ligesom de har forskellige måder at håndtere stress på og forskellige måder at reagere på ens situationer. Derfor kan en lederuddannelse hjælpe en til at opfange signaler på disse ting. Så længe man forsøger at fange disse signaler, kan man som regel kalde sig en god leder.

 

Find den rigtige lederuddannelse og meld dig til her: http://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/ledelse/


Bliv den erfarne leder

Vil du være i spidsen? Så er diplom i ledelse din løsning (foto viauc.dk)

Vil du være i spidsen? Så er diplom i ledelse din løsning (foto viauc.dk)

Hvis du enten er leder eller gerne vil være leder, så kan du tage en diplomuddannelse i ledelse på VIA University College, der er Danmarks største professionshøjskole. Diplomuddannelsen i ledelse er til dig, der allerede er leder, men også dig, som der skal være leder, for uddannelse giver dig muligheder for at krydre dine erfaringer fra arbejdslivet med teori.

På diplomuddannelsen i ledelse kommer ud til at analysere problemstillinger fra det virkelige liv. Du vil komme til at diskuterer forskellige forhold der drejer sig om ledelse samt bruge casehistorier fra kursusdeltagerene.

Du vi komme til at arbejde med ledelse rent teoretisk. Det kan for eksempel være organisations-, ledelses- og læringsteori. Idéen med uddannelsen er at bygge oven på den viden du i forvejen har med dig fra arbejdslivet.

Uddannelsen er til dig, der gerne vil bygge videre på dine kompetencer. Du skal derfor have gennemfært en videregående uddannelse på bachelorniveau og taget en kort videregående uddannelse. Du kan også have taget en videregående voksenuddannelse. Desuden er det et krav, at du har mindst to års erhvervserfaring, der er relevant for en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelses opbygning

Diplomuddannelsen i ledelse er opbygget sådan, at du har seks obligatoriske moduler samt nogle valgfrie. Derudover er der et afgangsprojekt og hele uddannelsen giver 60 ECTS point.

Hvis du har mulighed for det, så kan du tage hele uddannelsen på én gang og faktisk i den rækkefølge, der passer dig bedst. Men VIA University College har naturligvis et forslag til, hvordan du bygger dit forløb op. De obligatoriske fag er for eksempel gode at starte med, og det afsluttende afgangsprojekt, skal ligge i slutningen af din uddannelse.

Læs mere om hvordan du kan få diplom i ledelse

Læs meget mere om ledelse:

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Bliv en mester i projektledelse


Projektledelse uddannelse – få blik for fremtidens løsninger

Bliv en god projektleder med den rette uddannelse (Foto: jobbank.dk)

Bliv en god projektleder med den rette uddannelse (Foto: jobbank.dk)

En projektledelseuddannelse tager fat i, hvordan den daglige projektledelse skal udarbejdes. Der arbejdes med cases i forløbet, og uddannelsen retter sig imod personer, der til dagligt står med projektansvar.

Teori koblet med virkelighed

I uddannelsen vil der blive belyst problematikker med teori. Teorien vil rette sig imod konkrete cases, der vil blive udret af forelæsere samt gæsteforlæsere fra den virkelige erhvervsverden. Teori sættes i værk med værktøjer, der kan løse de forskellige problematikker, der opstår i ledelse og drift af virksomheder, og ledelseskompetencer med særligt fokus på projekter styrkes.

Derudover vil der blive arbejdet med kommunikation samt teamudvikling, der i den organisatoriske brancheverden er et vigtigt element. Du vil med en diplomuddannelse i projektlederuddannelsen få en teoretisk ballast, der vil supplere din nuværende erfaring gavnligt. Derudover vil du også ved et valgfag kunne specialisere dig indenfor et specfikt felt af projektledelse.

Modulbaseret uddannelse

Der er som udgangspunkt tre obligatoriske moduler. Projektledelse, Kommunikation og projektstrategi og -organisation. Disse moduler vil kunne tages enkeltvis eller parallelt, alt efter hvordan det passer din nuværende situation på arbejdsmarkedet. En fleksiblitet, der vil gavne dig som elev.

Klæd dig på

Med en diplomuddannelse er du klædt på til arbejdsmarkedet flygtige strukturer og evige dynamik. Videreuddannelse er de senere år blevet et must, hvis man ønsker at udvikle sin kompetencer og forblive eftertragtet. En diplomuddannelse er en måde, hvorpå eksisterende problematikker kan blive belyst, men også en måde at oplyse sig selv på. Oplysningen af sig selv er en vigtig facet i det at være menneske og aktiv på arbejdsmarkedet. Derfor kan det klart anbefales, hvis man savner inspiration og teori at søge ind på en diplomuddannelse, der giver ballast og kunnen. Skab din ledelsesstrategi, indgangsvinkel og forbedr dine løsningsorienterede kundskaber med en diplomuddannelse. Med en diplomuddannelse får man et blik for fremtidens problematikker og morgendagens løsninger.

Læs mere om projektlederuddannelse her eller prøv en af vores andre artikler om ledelse:

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Styrk dine lederevner med et kursus i ledelse

Projektledelse kursus – nye projekter kræver nye kompetencer


Lederkurser – sådan udvikler du dig som leder

Det kan svare sig at blive en bedre leder. Altid (Foto: jobbank.dk)

Det kan svare sig at blive en bedre leder. Altid (Foto: jobbank.dk)

Er du leder for en virksomhed i Danmark? Og har du lyst til at blive dygtigere, uddanne dig og få nogle flere kompetencer inden for dit felt, så er et lederkursus måske noget for dig.

Tag et lederkursus og bliv dygtigere i dit job

En god leder er enorm vigtig for, at en virksomhed fungerer optimalt. Og at virksomheden fungerer godt, er jo selvfølgeligt værd at stræbe efter. Den skal skabe gode resultater og have en stabil økonomi. En god leder kan være rigtigt mange ting, og man kan ikke sætte et mærke på, at lige præcis sådan og sådan bliver man en rigtig god leder. Det afhænger helt af, hvad det er, virksomheden og dens medarbejdere har brug for. Og det afhænger også af, hvordan man er som person. Man skal forsøge at udvikle sin egen ledelsesstil.

Men det er i hvert fald vigtigt at gøre sig bevist om sin måde at være leder på, så man får det bedste ud af det og bliver så dygtig som muligt. Man skal overveje, hvad det er, der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt. Hvilke kompetencer vil du gerne udvikle, og hvor skal du forbedre dig radikalt for at blive en dygtig leder?

Det kan være, at du skal give dine medarbejdere mere frihed eller ansvar, så de føler at de har lyst og energi og engagerer sig i jobbet – måske vil det give bedre resultater. Det kan også være, at du er nødt til at stamme lidt op og forlange noget mere af dine medarbejdere. Alle disse ting skal du som leder overveje, og her kan et lederkursus hjælpe dig på vej til at finde ud af, hvordan du bliver dygtigere.

Find et lederkursus hos viauc.dk

Læs mere om hvad du lærer på lederkurser her


Lederuddannelse giver bedre arbejdsklima

Det er vigtigt at uddanne nye ledere (Foto: phmetropol.dk)

Det er vigtigt at uddanne nye ledere (Foto: phmetropol.dk)

Er du nyudnævnt leder, eller har du i længere tid overvejet, om du skulle tage skridtet og kaste dig ud i en leder eller mellemlederstilling? Måske har du allerede gjort det men føler dig usikker i bestemte situationer på arbejdet. En grunduddannelse i lederegenskaber vil som oftest være rigtig godt givet ud.

Det er langt fra alle mennesker, der er de fødte ledere, men alle kan lære at lede, hvis man bliver givet de rette værktøjer. Meget ledelse bunder i organisatorisk talent, struktur og opmærksomhed på sig selv og andre. En dygtig leder vil altid sikre sig at arbejdsklimaet er optimalt og positivt. Det vil i sidste ende kunne betale sig.

Lederuddannelse hjælper dig på vej

En lederuddannelse indeholder mange glimrende værktøjer, ligesom den vil tvinge dig til at reflektere over dit arbejde. Tager du lederuddannelsen som et AMU kursus, vil du kunne få støtte til din uddannelse. I nogle tilfælde vil det kunne gøres gratis. Har du en videregående uddannelse, vil det koste et mindre beløb.

Lederuddannelsen lærer dig, hvordan man bliver den gode leder. Hvad skal du gøre ved konflikter på arbejdspladsen? Hvordan kommunikerer jeg bedst med mine ansatte? Du kan få nogle helt konkrete metoder og værktøjer.

Den gode leder har overblik. Den gode leder har struktur. Den gode leder er beslutsom og handlekraftig. Den gode leder er ærlig og tillidsfuld. Den gode leder er i godt humør. Det kan lyde svært at skulle opfylde alle disse krav på en gang, men alle kan lære det, hvis de har drivet.

Læs mere om din lederuddannelse her


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy