Tag: leder

Ledelse er forståelse og balance, styring og udvikling

Der er mange måder at se ledelse på (foto hansentoft.dk)

Der er mange måder at se ledelse på (foto hansentoft.dk)

Der var engang, hvor ledelse bare var en lav mand på en hest. Napoleon inkorporer denne type ganske udmærket. Her var en mand, der godt var visionær, men ikke desto mindre bare var en mand. Napoleon var manden på hesten med egenskaberne til at kunne drive en hel nation frem. Så langt frem at den nåede hen til den russiske kulde, hvor den måtte se sig selv fortabt. Fortabt ad flere omgange som så mange andre. Nu om dage er ledelse blevet udviklet i meget mere komplekse retninger, og det handler så at sige om dynamiske ledelse og udvikling af forskellige stilarter indenfor ledelse.

Ledelse dynamiske væremåde

En dygtig ledelse er en ledelse der formår at tilpasse situationerne med de ressourcer, som den har at stille med. Med andre ord er en dygtig ledelse en ledelse, som er i stand til at vurdere både farer og gevinster ved enhver situation. Samtidig er der også det helt igennem organisatoriske ved ledelse. Ledelse er ikke bare en organisation, men ligeså meget også en form for styring og forståelse af tingene helt ned på et mikroplan og så op på et makroplan igen. Det er at forstå, hvordan relationer påvirker og genskaber hinanden, og det er således også at kunne forstå den algebra, som hverdagens løsninger af opgaver består af.

Ledelses fremdrift

Ledelse skal kunne skabe rumklang og dybde i de daglige opgaver. En dygtig ledelse formår at tænke i perspektiv og sætte rammerne for en sund og dynamisk udvikling af de forskellige elementer, som en virksomhed består af. Fundamentet for ethvert sundt foretagende er en sund ledelse, der forstår sig på at indramme de forskellige projekter og planer i en fornuftig horisont af forståelser. Det handler om at kunne sætte samling på ideerne og tropperne, når der skal sættes ideer til verden.

Læs meget mere om ledelse hos Hansen Toft her:

http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/lederudvikling/

 

Læs meget mere om ledelse:

Ledelse er afgørende for en virksomheds succes

Ledelse udvikling – er din virksomhed i fremdrift?

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed


Lederkurser – sådan udvikler du dig som leder

Det kan svare sig at blive en bedre leder. Altid (Foto: jobbank.dk)

Det kan svare sig at blive en bedre leder. Altid (Foto: jobbank.dk)

Er du leder for en virksomhed i Danmark? Og har du lyst til at blive dygtigere, uddanne dig og få nogle flere kompetencer inden for dit felt, så er et lederkursus måske noget for dig.

Tag et lederkursus og bliv dygtigere i dit job

En god leder er enorm vigtig for, at en virksomhed fungerer optimalt. Og at virksomheden fungerer godt, er jo selvfølgeligt værd at stræbe efter. Den skal skabe gode resultater og have en stabil økonomi. En god leder kan være rigtigt mange ting, og man kan ikke sætte et mærke på, at lige præcis sådan og sådan bliver man en rigtig god leder. Det afhænger helt af, hvad det er, virksomheden og dens medarbejdere har brug for. Og det afhænger også af, hvordan man er som person. Man skal forsøge at udvikle sin egen ledelsesstil.

Men det er i hvert fald vigtigt at gøre sig bevist om sin måde at være leder på, så man får det bedste ud af det og bliver så dygtig som muligt. Man skal overveje, hvad det er, der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt. Hvilke kompetencer vil du gerne udvikle, og hvor skal du forbedre dig radikalt for at blive en dygtig leder?

Det kan være, at du skal give dine medarbejdere mere frihed eller ansvar, så de føler at de har lyst og energi og engagerer sig i jobbet – måske vil det give bedre resultater. Det kan også være, at du er nødt til at stamme lidt op og forlange noget mere af dine medarbejdere. Alle disse ting skal du som leder overveje, og her kan et lederkursus hjælpe dig på vej til at finde ud af, hvordan du bliver dygtigere.

Find et lederkursus hos viauc.dk

Læs mere om hvad du lærer på lederkurser her


Lederuddannelse giver bedre arbejdsklima

Det er vigtigt at uddanne nye ledere (Foto: phmetropol.dk)

Det er vigtigt at uddanne nye ledere (Foto: phmetropol.dk)

Er du nyudnævnt leder, eller har du i længere tid overvejet, om du skulle tage skridtet og kaste dig ud i en leder eller mellemlederstilling? Måske har du allerede gjort det men føler dig usikker i bestemte situationer på arbejdet. En grunduddannelse i lederegenskaber vil som oftest være rigtig godt givet ud.

Det er langt fra alle mennesker, der er de fødte ledere, men alle kan lære at lede, hvis man bliver givet de rette værktøjer. Meget ledelse bunder i organisatorisk talent, struktur og opmærksomhed på sig selv og andre. En dygtig leder vil altid sikre sig at arbejdsklimaet er optimalt og positivt. Det vil i sidste ende kunne betale sig.

Lederuddannelse hjælper dig på vej

En lederuddannelse indeholder mange glimrende værktøjer, ligesom den vil tvinge dig til at reflektere over dit arbejde. Tager du lederuddannelsen som et AMU kursus, vil du kunne få støtte til din uddannelse. I nogle tilfælde vil det kunne gøres gratis. Har du en videregående uddannelse, vil det koste et mindre beløb.

Lederuddannelsen lærer dig, hvordan man bliver den gode leder. Hvad skal du gøre ved konflikter på arbejdspladsen? Hvordan kommunikerer jeg bedst med mine ansatte? Du kan få nogle helt konkrete metoder og værktøjer.

Den gode leder har overblik. Den gode leder har struktur. Den gode leder er beslutsom og handlekraftig. Den gode leder er ærlig og tillidsfuld. Den gode leder er i godt humør. Det kan lyde svært at skulle opfylde alle disse krav på en gang, men alle kan lære det, hvis de har drivet.

Læs mere om din lederuddannelse her


Lederudvikling er en fordel for dig og din virksomhed

Lederudvikling (Foto: hr-industries.dk)

Lederudvikling (Foto: hr-industries.dk)

Når du skal lede din virksomhed, så kan det være svært at finde du af sådan helt konkret, hvordan man skal gøre det. Og det er der, hvor du kan benytte dig af forskellige tilbud ude i byen, det er det, man kalder såkaldt lederudvikling. Det er ikke kun dig selv, der får gavn af lederudvikling. Dine medarbejdere får nemlig også del i goderne, idet de bliver styret bedre. Det kan være, du lærer ikke kun at styre med en hård hånd, men at styre med en balanceret hånd, for alle skal ledes på forskellige måder. På den måde kan man få det bedste udbytte af sin lederudvikling, for du får det bedste udbytte af dine medarbejdere, som du leder i din virksomhed.

Ikke kun dine medarbejdere, der får del i lederudvikling

Men det er ikke kun dine medarbejdere, der får del i lederudviklingen, for du har nemlig også en del at skulle have sagt i forhold til din egen person. Du lærer måske hen ad vejen, at det kan godt være, du har gået målrettet efter at tage lederudvikling for at skabe noget i dit eget firma og blive en bedre leder for dine medarbejdere, men du vil også lære en del om dig selv. Det er aldrig dårligt at lære mere til sig selv, og det kan være, det netop er lederudvikling, der er den bedste måde at lære dig selv at kende på – og dine medarbejdere vil måske også lære dig bedre at kende så.

Klik for at se på lederudvikling


Styrk dine lederevner med et kursus i ledelse

Ledelse (Foto: viauc.dk)

Ledelse (Foto: viauc.dk)

Går du og drømme om en dag at blive leder? Eller er du måske allerede leder, men mangler nogle kvalifikationer eller kompetencer i hverdagen? Så bør du helt klart se mere på mulighederne for efteruddannelse. Det kan godt være, at du tænker, at det har du ikke tid til med fastarbejde, hus og børn. Men sådan en efteruddannelse i ledelse kan sammensættes og gennemføres på dine præmisser. Du kan både vælge mulighederne diplomuddannelse eller et decideret lederkursus. Begge ting vil give dig efteruddannelse eller blot videreuddannelse i ledelse.

Hvad vil et kursus i ledelse give dig?

Som sagt kan du helt selv vælge, hvordan du vil sammensætte dit forløb. Du kan både for undervisning i udvikling af personligt lederskab eller styring og økonomisk ledelse. Det er helt op til dig. Men uanset hvad du vælger, så vil du tage derfra med ny viden. Kursus i ledelse kan du finde i forskellig varighed. På disse kurser vil du få mulighed for at høre og få viden om nye tendenser inden for ledelse. Samtidig vil du også udvikle nye kvalifikationer inden for ledelse, som du kan bruge i dit arbejde. Et kursus i ledelse er dog ikke ligeså langt som en diplomuddannelse. Med en diplomuddannelse kan du virkelig gå i dybden og få både et teoretisk, men også praktisk grundlag inden for ledelse. Men uanset hvad du vælger, så kan du helt selv bestemme forløbet. Det er altså meget fleksibelt.

Læs mere om muligheden for at uddanne sig inden for ledelse.


Det lærer du på lederkurser

Kurser i ledelse (Foto: codeaid.dk)

Kurser i ledelse (Foto: codeaid.dk)

På grund af den skærpede konkurrence stort set inden for alle brancher, så er der flere og flere, der tilbyder lederkurser. Lederkurser kan på kort tid udvikle dig meget og give dig en lang række værktøjer til dit daglige ledelsesarbejde.

Kurserne har blandt andet til formål at skærpe deltagernes opmærksomhed og forståelse af interne og eksterne redskaber, der har betydning og sammenhæng med for de ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i firmaet. Du vil lære om alt fra økonomi til god organisationsledelse.

Du lærer, hvordan organisationen og dens omverdensrelationer skal forstås og håndteres. Derudover får du på modulerne mulighed for at lære om, hvordan ledelse og forandringsprocesser foregår i en organisation, hvor betydningen af beslutninger er altafgørende for virksomhedens fremtid. Strategisk ledelse og styring er nøgleordene i den optimale ledelsesform.

På et ledelseskursus lærer du at forstå din organisation, og du lærer at træffe de rigtige valg i tilspidsede situationer. Der vil blive arbejdet med lederens handlemuligheder med afsæt i forståelse af den moderne organisation, dens styreformer, værdier og kultur. Derudover arbejdes der med mulighederne i forskellige perspektiver på organisationsudvikling, strategisk udvikling of forandringsledelse.

Find forskellige kurser her


Diplomuddannelse i ledelse – tid til at rykke opad?

Ledelse (Foto: hr-industries.dk)

Ledelse (Foto: hr-industries.dk)

Har du også en lille leder i maven? Så er det måske e god idé så småt at begynde at opkvalificere dig til en dag at kunne træde ind i en lederstilling.

Mange danskere når på et eller andet tidspunkt i deres liv til et sted, hvor de ikke føler, at de kan udvikle sig mere i den nuværende stilling.

Hvis man er det sted, er det en god idé så småt at begynde at overveje, hvilken vej, man nu vil tage, for at finde de udfordringer man er begyndt at savne.

En vej, som mange danskere vælger er ledelse. Alternativet er at skifte job eller branche, men de mange års erfaring man måske har fået opbygget hos et firma er bedre udnyttet hvis man i stedet for at søge væk, bare søger opad internt.

Få teorien på plads

Men inden du begynder at søge opad i systemet er der en god idé at få styr på teorien bag ledelsen. For det er ikke så enmt at bestemme og styre et team medarbejdere, som man kunne tro, og derfor er der i dag oprettet en såkaldt diplomuddannelse inden for ledelse.

Få meget mere information om en diplomuddannelse i ledelse her


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy