Tag: kultur

Organisation og kultur skal hænge sammen i virksomheden

Tag en uddannelse i ledelse (foto se-institute.dk)

Brug organisation og kultur sammen (foto: hansentoft.dk)

Du har sikkert prøvet, at du siger til dit barn, at det ikke må bide negle, og i næste øjeblik står du selv med fingrene i munden. Det kalder man også dobbeltmoral. Moral er godt, men det er dobbeltmoral ikke. Det er lidt det sammen problem, som nogle virksomheder står overfor. Her handler det med lidt finere ord om, at virksomheden har nogle værdier, som ikke altid stemmer overens med organisationens overordnede strategi.

Strategi og værdier, som også kaldes kultur, er to ting, der skal tale sammen. De skal hænge sammen, men for mange virksomheder gør de det ikke. For før en virksomhed kan opnå resultater, så skal der også være en sammenhængskraft i virksomheden. Medarbejderne og virksomheden skal tale sammen sprog, for ellers kommer de til at tale forbi hinanden. Det skaber problemer for væksten i virksomheden fremadrettet.

Det er muligt at ændre en organisationskultur

Det er normalt at antage, at det er svært at ændre organisationskulturen i en virksomhed. Men faktisk kan det godt lade sig gøre. Det kræver blot nogle ændringer. En af de vigtigste måder at gøre det på er ved at definere, hvad god ledelse er. Ledelse er et lige så diffust begreb som organisationskultur, men det er vigtigt, at der i en virksomhed er en leder, som medarbejderne kan lide og har respekt for. Derfor kræver en ændring i organisationskulturen også en ændring i ledelseskulturen.

Hvis dette lyder som en umulig opgave for din virksomhed, så er det en god idé at tage fat i professionelle folk, som ikke laver andet end at hjælpe virksomheder med at udvikle deres organisationskultur. For det er ofte svært selv at se, hvad man gør galt. Ligesom det er svært at se, at når man fortæller sit barn, at det ikke må bide negle, så skal man heller ikke selv gøre det.

Klik her, hvis du vil vide mere om organisationskultur

Se mere om organisationskultur her:

Få en god kultur i firmaet med organisationskultur

Organisationskultur fremmer virksomhedens strukturer

 


Få en god kultur i firmaet med organisationskultur

Organisationsudvikling (foto: syddesign.dk)

Hold styr på jeres organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Der kan være mange grunde til, at et firma vælger at integrere organisationskultur i sin strategi. Det kan være, at firmaet har en stor interesse i at forme sin egen kultur internt i firmaet. Det kan også være, at firmaet førhen har haft positive erfaringer med organisationskultur. Men uanset hvad grunden er, så er det en måde at tage hånd om et firmas nuværende kultur. Og kultur er jo en svær og omskiftelig størrelse. For kultur finde alle steder i samtlige lag. Og nogle gange kan denne kultur have en negativ tendens. Og dette kan specielt være uhensigtsmæssigt for et firma. For hvis et firma har en negativ kultur, kan dette afspejle og påvirke resten af firmaet. Både fra ledelsen af og i blandt medarbejderne. Men det positive er, at man som firma kan gøre noget ved denne her negative kultur i firmaet. Hertil kan man finde redskaber, råd og hjælp fra organisationskultur.

Du kan ændre din organisations kultur med organisationskultur

Det er altså muligt at tage hånd om firmaets eller organisationens kultur med organisationskultur. Og måden man kan gøre dette på er meget forskelligt. Først og fremmest handler det om, at kortlægge problemerne ved den nuværende kultur. For først der ved man hvad man ønsker at ændre. Og når man kender de negative ting ved kulturen, kan man her til tage hånd om disse ting. Det kan eksempelvis være, at man har en dårlig kultur i blandt ledelsen. Og derfor skal man sætte ind på dette niveau. Det kan også være, at det er hele firmaets kultur som der skal ændres på. Så må man sætte ind her. For det skal naturligvis helst være sådan, at en organisation eller kultur har en kultur som virker positivt fremmende for firmaet eller organisationen. Og det skal også helst være sådan, at samtlige medarbejdere i organisationen eller firmaet finder sig tilpas i den nuværende kultur.

Se et stort udvalg af organisationskultur her

Læs mere om god organisationskultur her:

Organisationskultur fremmer virksomhedens strukturer

Organisationskultur er enormt vigtigt i det 21. århundrede


Organisationskultur fremmer virksomhedens strukturer

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur fremmer virksomheden (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er udvikling og trimning af en virksomheds strukturer. I kritiske øjeblikke er det nødvendigt at effektivisere. Det er nødvendigt på sin vis at drive virksomheden frem ved at revurdere, hvilke komponenter af virksomheden, hvad enten det er afdelinger, produkter eller ansatte, der måske er i overskud eller udfrier deres potentiale. Derfor er det en ganske til tider at evaluere og revurdere, hvad det præcist er, man ønsker for virksomheden. Har man en grundlæggende målsætning, er det nemmere derefter at trimme organisationen, så den passer dertil. For der følger unægteligt altid en masse vildskud med i en moderne virksomhed; det vil sige udgifter eller produkter, der ikke nødvendigvis er med til at generere det ønskede overskud. En trimning af virksomheden er en ganske god ide, hvis man gerne vil slanke virksomheden og på nemmere vis skabe profit og resultater.

Konsulenter der hjælper

På nettet kan man finde konsulenter, der har forstand på at skabe den fornødne trimning, slankning og effektivisering af organisationen. Med forståelse for både de tørre tal på bundlinjen og virksomhedens ambitioner, er det muligt med en konsulent at få skabt en bæredygtig plan, der skaber en sund og profitabel udvikling. Med den rette trimning kan man være sikker på at have en virksomhed, som i hvert fald agerer bæredygtigt i forhold til sine midler. Det kan på sigt være en god løsning, hvis man er interesseret i en udvikling, der sker i sammenhæng med både potentiale og strukturer. På netop denne måde sker der, hvad der kan kaldes en bæredygtig udvikling.

Udfrielsen af et iboende potentiale

Et møde med en konsulen med erfaring indenfor organisationskultur er med til at skabe det fornødne overblik i viden samt metoder, der kan være med til at udfri virksomhedens iboende potentiale.

Læs meget mere om organisationskultur her

Få mere viden om organisationskultur her:

Bliv klogere på virksomhedens organisationskultur og oplev heraf succes.

Få en smidig organisationskultur


Organisationskultur er enormt vigtigt i det 21. århundrede

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er super vigtigt! (foto: hansentoft.dk)

Det liv, som vi alle sammen lever i dag, involverer en masse lystbetonede valg og en masse gøren på må og få, som vi måske ikke rigtigt tænker os ordentligt om, inden vi udfører. Vi handler først og tænker derefter, og det er ikke ligefrem smart. Især ikke på en arbejdsplads. Der er ikke noget i vejen med dig, hvis du er sådan, og der er heller ikke noget i vejen med din partner, hvis han eller hun er sådan. Sådan er det bare i dag. Derfor er det vigtigt, at der hersker en ordentlig og sikker organisationskultur på den arbejdsplads, du er på. Med sådan én; en god og solid organisationskultur, vil du være sikker på, at du får udført dit arbejde godt og ordentligt, og at du kommer til bunds i det, du har gang i. Organisationskultur er ikke kun læren om at organisere sig og danne sig det rette overblik; det er ligeså meget læren om at strukturere sin arbejdsdag i overskuelige og ikke-stressende sammenhænge og miljøer. Hvis du ønsker at indføre en organisationskultur på dit arbejde – eller gøre en allerede eksisterende organisationskultur på dit job bedre, end den er nu – så kan det være en idé at tage et kursus, hvor du kan lære noget om lige netop organisationskultur.

Find et kursus, der kan lære dig om organisationskultur

Organisationskultur er ikke bare noget, som man lige lærer fra en dag til en anden. Det tager tid at blive god til at føre en ordentligt organisationskultur, og det tager endnu længere tid at forstå den og dens fundamentale grundprincipper. Netop derfor kan det være en god idé for dig, uanset om du er leder eller blot ansat som medarbejder i et større eller mindre firma, at finde et kursus, der lærer fra sig om organisationskultur.

Læs mere om organisationskultur her

Du kan også finde mere information her:

Bliv klogere på virksomhedens organisationskultur og oplev heraf succes.

En god organisationskultur avler en god arbejdsplads

 


Få en smidig organisationskultur

Tag hånd om jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Tag hånd om jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Det moderne marked stiller nogle markant anderledes krav til den enkelte virksomheds organisationskultur end det tidligere har været tilfældet. Et af de væsentligste krav til moderne virksomheder, der opererer i et markedet, der er kendetegnet ved at være konstant omskifteligt, er, at der stilles store krav til, at den enkelte virksomhed har en smidig og fleksibel organisationskultur. Det kan være svært at omstille den enkelte virksomhed til krav, der er under vedblivende forandring. Det eneste, der er konstant, er, at kravene til den enkelte virksomhed er konstant omskiftelige. Derfor er det af essentiel betydning, at den enkelte virksomhed for organiseret sig således, at dens har en organisationskultur, der er struktureret, så den kan imødekomme de omskiftelige krav. En smidig organisationskultur kan ikke implementeres ved tankens kraft. Det er i denne sammenhæng vigtigt få analyseret på de konkrete arbejdsgange, så den nye organisationskultur hviler på et så sollidt grundlag som overhovedet muligt.

Erfaring med at implementere fleksibilitet i organisationskulturen

For medarbejderne i den enkelte virksomhed er det af fundamental betydning, at de arbejder på en organisationskultur, der kan understøtte de udfordringer den enkelte medarbejder møder i sit arbejde. Her er det af afgørende betydning, at den enkelte organisationskultur kan tilpasse sig til foranderlige udfordringer. Hvis en virksomhed har en organisationskultur, der ikke er i stand til dette, risikeres det, at organisationskulturen modarbejder den enkelte medarbejder, der får svært ved at præstere på et tilstrækkeligt højt niveau. Der findes virksomheder, der har en enorm erfaring og ekspertise, når det drejer sig om at designe en fleksibel organisationskultur. Det er de færreste, der ved det, men i alle virksomheder er der elementer i alle arbejdsgange, der kan skæres væk, således at organisationskulturen bliver så smidig som mulig og virker fordrende for det bedst mulige produkt.

Læs meget mere om organisationskultur her:

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål

Organisationskultur handler om at nå mål i fællesskab


Organisationskultur skaber professionalisme og dialog

Organisationskulturer kan variere meget (foto hansentoft.dk)

Organisationskulturer kan variere meget (foto hansentoft.dk)

Ordet kultur er et bredt ord. Men ordet organisationskultur leder tankerne hen på, hvordan menneskerne og virksomheden er sat i spil sammen. Det er vigtigt at have en sund og kommunikerende organisationskultur, der formår at få de delelementer, som en virksomhed agerer som til at spille sammen. Med et kursus i organisationskultur får man forskellige perspektiver til, hvordan det hele kan spille sammen. Der bliver set på, hvilke elementer, der er overflødige, og hvilke der er gavnlige. Hvordan man få det hele til at virke bedre, og hvordan det hele kommer til at se ud på bundlinjen.

Peger fremad med dialog

Med en sund organisationskultur kommer man til at eksekvere skarpere. Udviklingen peger fremad, og man kommer til skabe en sund dialog omkring, hvilke værdier virksomheden afspejler på det personlige og organisatoriske plan. Disse værdier må gerne hænge sammen med den måde, man driver tingene på i virksomheden, og skal der derfor opnås nogle resultater på en bæredygtig måde, kan det være en god ide med et kursus indenfor organisationskultur. Især i denne tid hvor kommunikation og dialog frem for alt formår at skabe flere resultater end en enstemmig forståelse af virksomheden mål og vej.

Skaber fremdrift

Den moderne organisation afspejles altså ikke kun i tallene på bundlinjen, men også på den måde, som virksomheden driver sig selv frem på. Et kursus kan være med til at give nye vinkler, der kan drive virksomheden længere frem og dermed på sigt give de rigtige resultater for såvel den enkelte som hele organisationen. Det er vigtigt, at man forholder sig til det enkelte menneske, når man forsøger at støbe en sund og fornuftig organisationskultur sammen. Således vil det hele fremstå mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt på længere sigt. Et kursus skaber overblik, dynamik og forståelse for de forskellige facetter indenfor organisationskultur.

Find mere information om organisationskultur hos hansentoft.dk

Læs mere om organisationskultur her:

Organisationskultur handler om at nå mål i fællesskab

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål


Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

I alle aspekter af vores liv indgår vi i forskellige kulturer. Det kan være den lille kultur, der er hjemme i familien, men det kan også være alle de sammenhænge vi er en del af i foreninger, klubber og ikke mindst på jobbet. Din arbejdsplads er en kultur for sig, og hvordan I har det med hinanden i den kultur er helt afgørende for, om virksomheden trives. Hvis I vil udvikle jer sammen og nå jeres mål, skal der også herske en sund og udviklende kultur.

Kulturen på en arbejdsplads handler i bund og grund om, hvordan relationen er mellem de forskellige medarbejdere samt deres relation til ledelsen. Hvordan hver enkelt ser sin rolle på arbejdspladsen, og om man trives og føler, at der er grobund for at udvikle sig er helt afgørende. Det handler således om at løfte i flok og om at anerkende, at virksomheden kun kan lykkes, hvis alle led, altså medarbejderne, føler at de lykkes med at udfylde deres rolle.

God organisationskultur bygger på god kommunikation

For at ovenstående kan blive en realitet, skal kommunikationen på arbejdspladsen være god. Det er den, når alle medarbejdere føler, at de bliver hørt, og når problemer og forhindringer ikke bliver ignoreret. Rigtig mange trælse situationer kan fuldstændig undgås, hvis man taler om tingene, præcis som i kulturen hos en familie.

Skab en god tone på arbejdspladsen, som alle kan acceptere. Hav en kultur, hvor det er okay at stille spørgsmål, hvis man er i tvivl, og hvor man ikke skal føle sig dum, fordi man gør det. Nogle gange kan det være en stor hjælp at se tingene ude fra. Det kan man gøre gennem eksterne konsulenter, der har en ekspertviden om, hvordan man udvikler organisationens kultur til fælles bedste for alle medarbejdere.

Læs mere om organisationskultur her


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy