Tag: God ledelse

Få bred lederviden med den grundlæggende lederuddannelse

Tag en uddannelse i ledelse (foto se-institute.dk)

Tag en uddannelse og bliv en bedre leder (foto: hansentoft.dk)

Hvis du har lysten til at blive leder i en virksomhed, eller måske har arbejdet som leder i mange år uden at føle, at du har haft den rette teoretiske viden, er det en god ide, at tage et kursus i ledelse. Det kan dog være svært at finde ud af, hvilket kursus man skal vælge, da der efterhånden findes et meget bredt udvalg af kurser om forskellige ledelsesformer. Og nogle af kurserne er ikke tilstrækkeligt brede til at det giver mening at vælge dem. Når man ikke i forvejen har en teoretisk ledelsesbaggrund, er det lige præcis den brede viden man skal have. Derfor er den grundlæggende lederuddannelse særligt god, hvis du ikke før har stiftet bekendtskab med ledelsesteorier.

Den grundlæggende lederuddannelse giver dig bred viden

Ledelse drejer sig om rigtig mange ting. Og også flere forskellige ting, end man normalt lige kommer i tanke om, når man tænker på ledelse. Ledelse drejer sig for det første om, at kunne drive en virksomhed og være i stand til at træffe store beslutninger. Men det drejer sig også om at vide, hvordan man på den bedst mulige måde kan kommunikere med sine ansatte, så der skabes et godt forhold. Det at holde medarbejderne motiverede, hvilket kan gøres på vidt forskellige måder, bliver efterhånden en større og større del af jobbet som leder. Derfor er kommunikationsdelen særlig vigtig. På den grundlæggende lederuddannelse kan du eksempelvis høre mere om, hvordan du involverer medarbejderne i den daglige ledelse, hvilket i mange tilfælde vil motivere dem.

Den grundlæggende lederuddannelse er delt op i forskellige blokke, som hver især fokuserer på bestemte ting. Hvis du kun føler, at der er nogle bestemte af disse områder, hvor din viden halter, kan du vælge blot at tilmelde dig disse blokke. Derfor kan den grundlæggende uddannelse for ledere være god for rigtig mange.

 


Personlig ledelse er professionel og faglig sikker ledelse

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Personlig ledelse er god ledelse (foto: se-institute.dk)

Personlig ledelse er ledelse med ildhu og omhu. Moderne virksomheder er skabt på baggrund af et personligt engagement og en sikker viden omkring de forskellige strategier og metoder, der findes. Med andre ord handler den personlige ledelse om at lade det personlige, ikke det private, om at skinne igennem i det professionelle. Erfaring og en bred viden omkring forskellige de forskellige tilgange til ledelse er med til at gøre ledelsen mere personlig og mere professionel. Det forlange af moderne erhvervsfolk, at de er i stand til at kunne træffe selvstændige beslutninger på baggrund af både erfaring og teori. Fordi der ikke altid er kongruens imellem virkelighed og teori, er det vigtigt, at beslutninger bliver truffet med både professionalisme og indsigt i konsekvenserne og resultaterne af de pågældende beslutninger.

Bredt udvalg af kurser

Den moderne ledelse er altså præget af både det akademiske perspektiv og det personlige perspektiv, knyttet til de professionelle erfaringer, man gør sig. Ønsker man at optimere sin ledelsesstil, er det måske en god ide, at man undersøger de forskellige tilbudte kurser. Kurserne kan være med til at danne et nødvendigt overblik over tilgange, teori, behandling og resultater. Man vil blive undervist af de dygtigste erhvervsfolk, og således vil man højst sandsynligt blive godt dækket ind med viden og know-how indenfor feltet. Det er en vigtig know-how og viden, der kan være med til at skabe de fornødne kompetencer.

Vigtig viden

Personlig ledelse er meget mere end tørre tal på bundlinjen. Dette får man efterhånden et blik for, idet man bliver ført ind i de utallige nuancer, strategier og vidensformer, der er indenfor feltet af ledelse og management. Med en givende uddannelse er man godt klædt på til at skulle arbejde med ledelse og drift af virksomheder.

Læs meget mere om personlig ledelse her

Læs mere om god ledelse her:

Sådan får du den bedste ledelse i virksomheden

Ledelsesudvikling er vitalt for din organisation


Sådan får du den bedste ledelse i virksomheden

Der er mange måder at se ledelse på (foto hansentoft.dk)

Der er mange måder at se ledelse på (foto: se-institute.dk)

Alt afhængig af hvilken virksomhed eller firma der er tale om, kræves der forskellige ting fra den aktuelle ledelse. For det første kræves der, at ledelsen har et stærkt og højt fagligt niveau. De skal altså med andre ord, vide hvad de laver og hvorfor de laver det. De skal typisk have været på arbejdsmarkedet i nogle år og hertil have fået sig nogle års erfaring. Så en ledelse er en gruppe af fagpersoner, som fungerer som det øverste led i eksempelvis et firma eller en virksomhed. Det er den samling af mennesker, som styrer virksomheden og som lægger strategiske planer for virksomheden. Hertil kan de forskellige personer i ledelsen have forskellige funktioner. Der kan være en økonomichef som er en del af en ledelse. Han arbejder så til dagligt med økonomien. Der kan være en pressechef i ledelsen. Men han arbejde så til dagligt med pressen og virksomhedens kontakt til mediebilledet. Så typisk vil man være i arbejde i en bestemt stilling og så hertil kan man være en del af ledelsen. Men dette afhænger naturligvis af hvilket firma eller virksomhed der er tale om. Nogle gør det anderledes end andre.

En ledelse skal først og fremmest lære at kommunikere godt

En ledelse har altså til funktion at varetage og udføre virksomhedens eller firmaets politik, budskaber og funktioner. Og når dette er deres funktion, skal de naturligvis også besidde nogle egenskaber hertil. En ledelse skal som det første være dygtige til at kommunikere. Netop fordi at de skal kommunikere en strategi eller budskab ud til resten af virksomheden eller firmaet. Og hvis det er en offentlig ledelse, skal de yderligere kommunikere dette budskab ud til mediet. Så derfor er det meget essentielt, at man sørger for at ens ledelse har nogle stærke og solide kommunikative egenskaber. Så stærke kommunikative egenskaber ville være det første skridt på vejen til, at få den bedste ledelse i en virksomhed.

Se et stort udvalg af ledelse her

Se mere om forskellig ledelse her:

Tag et kursus i ledelse og forbedr dine ledelseskompetencer

Ledelsesudvikling er vitalt for din organisation


God ledelse hjælper hele virksomheden godt på vej

Der er mange måder at se ledelse på (foto hansentoft.dk)

God ledelse er vigtig for alle! (foto: hansentoft.dk)

Man siger, at al forandring starter indefra. Og der er helt sikkert noget om snakken. Hvordan kan noget ændre sig, hvis man ikke selv gør det? Det er lige netop derfor, at ledelse er noget af det allervigtigste, hvis man ønsker en velfungerende virksomhed.

Som regel ønsker ledelsen nemlig, at virksomheden bliver optimeret – især på bundlinjen. Men hvordan kan virksomheden blive optimeret, hvis ikke ledelsen selv gør det? Her kan man tale om, at forandringen både starter indefra og oppefra.

Derfor er det enormt vigtigt, at ledelsen medtænker sig selv i ønsket om forandring. Hvordan kan ledelsen være bedre? Hvad kan gøres anderledes? Og hvorfor leder man, som man gør? Det handler i grove træk om at skabe en bevidsthed om ledelsesstilen. Det er den eneste måde, man kan regne ud, hvad man kan gøre anderledes.

Bevidst ledelse er en vigtig brik

Hvis man ikke er bevidst om, hvorfor man leder, som man gør, kan man heller ikke vide, hvad ens ledelse betyder for virksomheden. Omvendt: Hvis man ved, hvorfor man leder, som man gør, så ved man også, hvilken indflydelse det har. Derfor er bevidst ledelse utroligt vigtigt. På den måde kan man hurtigt opdage, hvor man kan sætte ind, hvis man ønsker ting anderledes.

Og hvis man bliver bevidst om sin ledelsesstil, vil man hurtigt opdage, at der er mange ting, som bør gøres anderledes. På den måde kan man starte med at forandre sig selv – og det vil sprede en positiv dominoeffekt til resten af virksomheden.

Det er naivt at tro, at virksomheden bliver bedre, hvis man ikke selv gør det hos ledelsen. God ledelse kan hjælpe virksomheden godt på vej, og derfor er det også et oplagt sted at sætte sine kræfter ind. Det er den bedste og hurtigste vej til positiv forandring.

Læs mere om ledelse her

Du kan også læse mere her:

Ledelsesudvikling er vitalt for din organisation

Ledelse og uddannelse er vigtige grundsten i en virksomhed


God offentlig ledelse er med til at skabe effektivitet

Ledelse (Foto: silhouet.dk)

God ledelse skaber effektivitet (Foto: se-institute.dk)

I Danmark har vi flere større offentlige myndigheder. Vores danske velfærdsmodel er bygget omkring et vist bureaukrati, som er med til at holde hjulene i gang ved mange af de offentlige ydelser og ordninger, som vi har i landet.

Den store offentlige sektor og den store mængde bureaukrati betyder, at der er behov for en effektiv ledelse på mange forskellige niveauer for at kunne efterkomme både politikernes og borgernes ønsker.

Dette kan for eksempel være i forhold til det danske sundhedsvæsen, som alle danskere på et eller flere tidspunkter i deres liv kommer i kontakt med. Her har regionale og nationale politikere budgetteret en bestemt mængde midler til at drive sundhedsvæsenet, så alle danskere har mulighed for udredning og behandling for forskellige lidelser og sygdomme.

For ikke at overskride det beløb, som politikkerne har tilsidesat til sundhedsvæsenet, er det vigtigt, at der er en offentlig ledelse, som sørger for at fordele midlerne på den meste effektive måde. Dette kan blandt andet være antallet af sengepladser, når man bygger et nyt sygehus, eller mængden af læger, sygeplejesker, psykologer, ergoterapeuter og så videre, som man vælger at ansatte for at kunne håndtere de patienter, som løbende kommer igennem systemet.

 God offentlig ledelse kan mindske stress og fejl

Ved at have en effektiv og god offentlig ledelse kan man spare midler, da ledelsen fra start træffer de rigtige beslutninger i forhold til, hvor meget personale, der er behov for. Hvis man fra start ikke har ansat nok personale til for eksempel et sygehus, så spare man selvfølgelig en vis mængde penge, men der er samtidig risiko for, at der er patienterne, der ikke får en hurtigt nok behandling, og derfor bliver endnu mere syge, og dermed kommer til at kræve mere pleje. Samtidig så vil personalet arbejde så hurtigt, de kan for at nå alle patienterne, men hvis de ikke er nok til at nå alle opgaver, så vil der måske opstå sygmeldinger hos personalet på grund af stress. Samtidig er der risiko for, at personalet begår fejl, hvis de ikke har nok tid til hver patient.

Derfor er det vigtigt at have en god offentlig ledelse.

Klik her og se mere om offentlig ledelse

Læs mere om ledelse her:

Projektledelse er for enhver

Bliv en kompetent leder


God ledelse er fundamentet i en succesfuld virksomhed

Bliv bedre til ledelse (foto se-institute.dk)

God ledelse er vigtig for hele virksomheden (foto se-institute.dk)

Vi har alle sammen været så heldige at arbejde under en dygtig leder på et eller andet tidspunkt at vores karriere. Hvis du kan nikke genkendende til det, ved du sikkert også, at man præsterer bedre på arbejdet, hvis man arbejder for en leder, man respekterer. God ledelse er hele grundlaget for en virksomheds succes. Det kan derfor være en god idé at tage et kursus i ledelse, hvis man har ambitioner om at klatre op ad karrierestigen.

God ledelse kommer ikke af sig selv

Det gode ved en lederuddannelse eller et kursus i ledelse er, at du modtager undervisning af mennesker, der muligvis har stået på det samme sted på karrierestigen, som du gør nu. De ved derfor præcis, hvad du skal gøre for at optimere dit lederskab. Derudover kommer du til at lære, hvordan du skal tackle situationer, som du kan komme ud for senere i din karriere – det vil sige i en højere stilling. Det er vigtigt at tage ledelse seriøst, og det kan derfor anbefales at specialisere sig inden for området.

God ledelse er et tegn på en sund virksomhed

Programmet henviser sig til ledere, og ruster dem til at forbedre deres kompetencer inden for deres nuværende niveau. Samtidig forberede en lederuddannelse dig på fremtidige lederopgaver, som du kan komme ud for på virksomhedens øverste niveau. På en lederuddannelse får du både personlig udvikling og praktiske værktøjer, som du senere kan anvende på din arbejdsplads til at blive en bedre leder. Du vil modtage undervisning i at lede et team og kombinere teori med praksis. På den måde ender du ikke med at komme tilbage på arbejdspladsen med en masse redskaber, som du ikke ved, hvordan du skal føre ud i livet.

Klik her, hvis du er interesseret i god ledelse

Få mere inspiration til god ledelse her:

Gør noget ud af virksomheden med et kursus i moderne ledelse

Uddannelse ledelse er vejen op


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy