Tag: akademiuddannelse

Akademiuddannelse – vejen til viden

En akademiuddannelse er et godt valg (Foto: campusaccess.com)

En akademiuddannelse er et godt valg (Foto: campusaccess.com)

Vi lever i et samfund, hvor globaliseringen spiller en stor rolle. Ikke bare i det private, hvor vi selvfølgelig kan se produkter fra hele verden i vores butikker, imens fremmedsprog klinger på hver et gadehjørne af de større byer. Specielt i arbejdslivet kan det mærkes at vi nu har hele verden som konkurrenter, og det faktum sætter høje krav, både til individet og arbejdspladsen. Det er efterhånden blevet klart for hele Danmark, at det vi skal leve af i fremtiden er det eneste, vi virkelig forstår at udnytte: vores viden. Danskerne er kendte verden over for deres engagement og opfindsomhed, vi udfører ikke bare en opgave uden også at spekulere på, hvordan den kunne udføres endnu bedre og på den måde effektiviseres. Denne egenskab er ikke noget vi er født med, men en tilgang vi lærer på vores skoler, hvor kravene til den kritiske sans og opfindsomhed er store. En akademiuddannelse giver den arbejdende mulighed for at opkvalificere disse egenskaber samt mange flere, ved at give chancen for at tage en videregående uddannelse uden først at skulle sige dit job op. Akademiuddannelsen er din vej til viden.

En uforudsigelig verden

På grund af globaliseringens påvirkning er det svært at forudsige fremtiden. Der kan fra den ene dag til den anden ske en udvikling i en ukendt thailandsk industriby, som kan påvirke netop din arbejdsplads så meget, at en krise opstår. Netop på grund af denne usikkerhed er det vigtigt at gøre sig selv så attraktiv, at hvis en fyringsrunde skulle opstå, bliver du forbigået, eller hvis du skulle være så uheldig alligevel at stå med en fyringsseddel i hånden, så giver dine kvalifikationer dig gode ansættelsesmuligheder i andre firmaer. En akademiuddannelse giver dig muligheden for at opkvalificere både dit CV, men også dine praktiske egenskaber, hvilket giver dig flere redskaber og dermed bedre muligheder for at kunne skabe de bedste resultater.

Se på akademiuddannelse hos VIAUC

Læs mere om akademiuddannelser:

Lev og lær med akademiuddannelsen i socialpædagogik

Mod på mere viden? Videreuddan dig med en akademiuddannelse

Akademiuddannelser styrker din fremtidige karriere


Akademiuddanelse i ledelse øger kompetencer og potentiale

Opkvalificer dig selv med en akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Opkvalificer dig selv med en akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Det der med at udvikle sine kompetencer kan nogle gange være svært at gøre som en enmandshær. Det er svært at være selvlært, det er endnu sværere at blive det. Derfor er der også institutioner, der varetager undervisningen og skaber planer for den enkelte elev. På den måde bliver ens kompetencer lagt under et skema, der formår at få det bedste frem i hver enkelte elevs fremadrettede proces. Det er derfor heller ikke en dum ide at få sig en akademiuddannelse i ledelse. Det kan være med til at kompetencesikre en de næste mange år frem. Kompetencer falder ikke fra træerne. Det er nogle, man selv skal stå for at plukke. Og hvis de er for højt oppe til at kunne nås, er det smart med en stige.

Et skridt for fremtiden

En akademiuddannelse i ledelse muliggør en masse forskellige fremtidige veje. Det kan være en god ide at få merit, så man fremstår attraktiv på et konkurrencepræget arbejdsmarked. Det kan derfor kun anbefales, at man ruster sig. Men det er ikke kun til gavn for ens professionelle karriere. Det er også rart som menneske, at man kan føle sig mere tryg, når man træffer beslutninger. Det er beslutninger, det hele afhænger af, og det er ofte ens mavefornemmelse, der fortæller, hvordan man skal træffe sin beslutninger. Har man en god ballast, er man ofte bedre i stand til at kalkulere de forskellige konsekvenser, en given beslutning kan have.

Giver en god ballast

En akademiuddanelse i ledelse kan være med til at give en sund og tryg mave. Ikke kun om dagen på arbejde, men også når man lægger sig til at sove om natten. Søvnen bliver lidt rarere, når man er sikker i sin sag. Fornuftig og kompetencegivende undervisning garanterer, at de næste mange år kommer til at blive præget af en sund og god søvn.

Læs mere om akademiuddannelser her:

Akademiuddannelser – Bliv projektleder


Lev og lær med akademiuddannelsen i socialpædagogik

Akademiuddannelsen viser at pædagogik er meget mere end børnehave uddannelse (Foto: bupl.dk)

Akademiuddannelsen viser at pædagogik er meget mere end børnehave uddannelse (Foto: bupl.dk)

Det er vigtigt at vokse. Man vokser på forskellige måder. Der er mange forskellige måder at komme igennem det man kalder en læringsperiode på. Nogle tager ud og rejser og vender tilbage med historier og minder, der på en måde har hjulpet dem med at udvikle sig.

På et andet tidspunkt i livet kan det være mere anvendeligt med en uddannelse, der kan ruste en til at klare sig på arbejdsmarkedet både mentalt og professionelt.

Med akademiuddannelsen i socialpædagogik er det muligt at lære om mennesket og senere hen at komme ud og arbejde med det individuelle menneske. Men for at kunne arbejde professionelt og omsorgsfyldt med andre mennesker i organisationer eller på arbejdspladser, kan det være nødvendigt med noget faglig viden.

Det enkelte livs store spørgsmål

Man lærer om etik. Det vil altså sige, hvad det rigtige vil sige, og i hvilke situationer, man kan foretage det rette valg. Etik handler om livets store spørgsmål i den forstand, at der er noget, der betyder noget særligt for det enkelte menneske, og at disse ting skal varetages på den rette måde. Med faget etik får man en grundlæggende indgangsvinkel til, hvad enkelte moraler baseres på. Altså hvordan og hvorfor mennesker handler, som de gør, og hvad der påvirker dem i hvilke sammenhænge.

At vokse og at leve

Med en akademiuddannelse i socialpædagogik får man mulighed for at være nærværende og interesseret på sit job. Man får kontakt til mennesker, der lever et andet liv under andre kår og forudsætninger end en selv. Man vokser med andre ord. Det er vigtigt, at man som menneske lader sig forstå på andre kulturer og livsførelser. En akademiuddannelse i socialpædagogik vil give en de redskaber og værtkøjer, der skal til for at kunne forstå og lære ud fra det enkelte menneskes liv. Man forsøger til sidst at lære fra sig og give det enkelte menneske en mulighed for at udvikle sig på sund og naturlig vis.

Se på flere uddannelser her:

Projektledelse uddannelse – få blik for fremtidens løsninger

Efteruddannelse er vejen til nye perspektiver i hverdagen

Mod på mere viden? Videreuddan dig med en akademiuddannelse


Bliv en kompetent leder

Bliv uddannet til leder med en akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Bliv uddannet til leder med en akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Man kan stige i graderne og kæmpe sig til tops som leder på en arbejdsplads. Eller man kan tage en ledelsesuddannelse og blive den mest kompetente leder, virksomheden kan vælge. På Akademiuddannelse i ledelse på VIA University College kan du blive leder. Uddannelsen lærer dig at udføre og analysere ledelse både i offentlige virksomheder som for eksempel i en børnehave og i private virksomheder, der kunne være en produktionsvirksomhed, der producerer fødevarer.

Akademiuddannelsen i ledelse på VIA University College er en videregående voksenuddannelse. Den består af fire fagmoduler, hvor tre af dem er obligatoriske og den sidste er et valgfag. Derudover er der et specialforløb og til slut et afgangsprojekt.

Uddannelsen fungerer som enhver anden universitetsuddannelse med ECTS point. Hvert fag, du deltager i giver 10 ECTS point. Når du har gennemført fire fagmoduler, bliver du ”merkonom”, men uden speciale. Når du har gennemført samtlige moduler opnår du hele akademiuddannelsen i ledelse.

Hvert modul har et omfang af 10 ECTS point. Med 4 fagmoduler bliver man merkonom (uden speciale), og med samtlige moduler opnår man den fulde akademiuddannelse i ledelse. Du kan tage uddannelsen, mens du har et andet arbejde. Det kan du gøre ved at tage uddannelsen på deltid. Der kan du tilrettelægge den på op til tre år.

En uddannelse til dig der vil være bedre

Uddannelsen er for dig, der skal specialiserer eller dygtiggøre dig endnu mere. Kravene er derfor at du har en ungdomsuddannelse eller kort videregående uddannelse og arbejder med ledelse eller gerne vil gøre det.

Adgangskravene er, at du har taget en relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående som en erhvervsuddannelse, en grunduddannelse for voksne eller en gymnasial uddannelse. Derudover skal du også have noget erhvervserfaring i mindst to år.

Se nærmere på akademiuddannelse i ledelse her

Læs mere om uddannelse i ledelse her:

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Styrk dine lederevner med et kursus i ledelse


Mod på mere viden? Videreuddan dig med en akademiuddannelse

Har du overvejet en akademiuddannelse? (foto viauc.dk)

Har du overvejet en akademiuddannelse? (foto viauc.dk)

En akademiuddannelse lyder fin og fornem. Men hvad er det egentlig? Hvad dækker det over?

Akademiuddannelsen er en del af de videregående voksenuddannelser, VVU, som læses på danske erhvervsakademier. Uddannelsen tager 1 år som fuldtidsstudium, men læses oftest i weekenderne som en videregående deltidsuddannelse, som du kan tage på 2-3 år.

For at blive optaget på en akademiuddannelse, skal du have 2-3 års relevant erhvervserfaring, en relevant gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse. Derudover skal du være klar på brugerbetaling for din videreuddannelse. En akademiuddannelse koster mellem 20.000 og 50.000 kr.

Akademiuddannelserne fordeler sig inden for en række fagområder: ”Det merkantile område”, ”Det tekniske område” og ”Sundhed, pædagogik og forvaltning”. Herunder er der i alt 17 akademiuddannelser at vælge imellem, men man skal selvfølgelig vælge en uddannelse under sit fagområde.

Seks ugers selvvagt akademiuddannelse som ledig

Et andet alternativ er, at man har ret til seks ugers selvvagt uddannelse, hvis man går ledig og er medlem af en a-kasse. Her kan man gennemføre nogle moduler fra akademiuddannelsen samtidig med, at man modtager dagpenge. Adgangskravene til modulerne er de samme som adgangskravene til selve akademiuddannelsen.

Det er altid en god idé at videreuddanne sig, og som ledig skal man sørge for at holde sig selv i gang. Enten via jobsøgning eller efteruddannelse. Eller begge dele. Med en akademiuddannelse videreudvikler man sine kompetencer, og det styrker selvfølgelig cv’et. Samtidig er det også et godt signal at sende, at man udnytter de muligheder, man har, for at gøre den situation man er havnet i, så optimal som mulig.

Man kan søge job samtidig med sin uddannelse og på den måde, kan man give sig selv tid til at komme ud af arbejdsløsheden. Seks uger er ikke meget, men det er trods alt noget. En mulighed, der er værd at tage.

Læs mere om muligheden for akademiuddannelse her


Hvorfor skal vi tage akademiuddannelser?

Akademiuddannelse (Foto: b.dk)

Akademiuddannelse (Foto: b.dk)

Akademiuddannelser kan lyde svært og uoverkommeligt for mange. Men sådan behøver det faktisk ikke at være i dagens Danmark. I takt med at vores uddannelsessystem er blevet bedre og bedre, betyder det også, at flere og flere vil kunne klare en akademiuddannelse. Folkeskolerne og gymnasierne ruster simpelthen de unge til at kunne klare en sådan uddannelse. Og det er vigtigt, at de unge nu om dage tager en akademiuddannelse. Det er simpelthen det, vi kan leve af i fremtiden. Vi skal leve af vores viden, vores knowhow! Det lyder enkelt, men det kræver også meget af den enkle i Danmark. Men en akademiuddannelse er meget til at trække os op på det niveau, vi bør være på.

Akademiuddannelser kan være mange ting

Når du hører ordet akademiuddannelser, tænker du sikkert på store tunge bøger og en gammel, døv professor. Sådan er det heldigvis heller ikke nu om dage. Uddannelsessystemet inden for akademiuddannelser har også fået et løft de senere år. Uddannelserne bliver hele tiden opdateret med den nyeste viden inden for de specifikke områder. Du vil også møde flere yngre, men dygtige, undervisere på akademiuddannelserne i dag. Det er ikke forbeholdt for de gamle, sure professorer, der burde have taget deres pension for længst. Så se at komme i gang med en akademiuddannelse. Du kan næsten tage en inden for alle fagområder nu til dags. Intet er umuligt!

Se f.eks. en akademiuddannelse i ungdomspædagogik her


Kørt død – Snak med chefen om en akademiuddannelse

Akademiuddannelse (Foto: viauc.dk)

Akademiuddannelse (Foto: viauc.dk)

Hvis du efterhånden har været på arbejdsmarkedet længe, synes du måske det er på tide at skifte job. Arbejdets udfordringer er blevet til vanetænkning, og du keder dig, fordi du ikke bliver prøvet nok, i det du kan, i hverdagen. Dog er det ikke den rigtige tid for jobskift. Der er ingen stillinger at få for tiden, og du skal derfor være glad for, at du har en fast stilling, hvor du kan lave det, som du rent faktisk er uddannet til. Det kan da selvfølgelig være, at du er blevet tilbudt en ny stilling, og så er det da bare med at sige ja. Det er dog tilfældet for de færreste. Så hvis du mangler adspredelse, så skulle de prøve kræfter med en akademiuddannelse.

Der er Win-Win for din chef

Det kan være svært at få lov til at tage en akademiuddannelse eller en anden form for efteruddannelse, fordi mange arbejdspladser skal spare, og de derfor ikke har tid eller råd til at lade dig studere i stedet for at arbejde. Dog kan de fleste efteruddannelser, herunder også en akademiuddannelse, sagtens tage på deltid. En uddannelse af denne typer tager normalvis et år at gennemføre, men det kan lade sig gøre at tage den over for eksempel tre år. På denne måde kan du stadig beholde dig job, men få noget udfordring ind i hverdagen. Hvis du vælger at gå ned på deltid, for at tage uddannelsen, kan din chef på denne måde ansætte en ekstra medarbejder på deltid, og du har derfor været med til at skaffe et job til.

Se mere om videreuddannelse her!


En akademiuddannelse er guld værd

Akademiuddannelse (Foto: viauc.dk)

Akademiuddannelse (Foto: viauc.dk)

Ja, overskriften giver sig selv. Men den en akademiuddannelse er guld værd på flere måder. Både rent lønmæssigt, når du igen kommer på arbejdsmarkedet, fordi du så har en bedre uddannelse. Men også rent personligt, fordi du får dig nogle kompetencer, der vil styrke din selvtillid. Vi lever i et videnssamfund, og hvis du ikke vil ende på bunden af dette samfund, kræver det, at du tilegner dig viden livet igennem. Du kan styrke din viden og dermed selvtillid ved at tage en akademiuddannelse, selvom du er kommet til op i årene. Det er en oplagt mulighed for at lære noget nyt, lige som du troede, at dit hoved ikke kunne rumme mere visdom.

Sådan fungerer en akademiuddannelse

Du kan tage en akademiuddannelse på cirka tre år, men så foregår det kun på deltid. Hvis du tager den på fuldtid, tager den kun omkring ét år. Det kommer jo an på, hvordan det passer bedt ind i dit liv. Det kræver også, at du har minimums to års erhvervserfaring, som er relevant til den uddannelse, du ønsker at tage. Det vil altså sige, at det skal være inden for det samme fagområde, hvad enten det er pædagogik, teknologi eller noget helt tredje. Når du bliver færdig med din akademiuddannelse, kan du enten vælge at finde et arbejde, men du kan også tage en diplomuddannelse, som kan være med til at udbygge dine kompetencer yderligere.

Klik her for at læse mere om akademiuddannelse.


Tag en kompetencegivende videreuddannelse

Videreuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Videreuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Er du klar til at lære noget nyt? Er du klar til at bygge mere viden oven på den, du allerede har? Så skal du tage springet. Du skal nemlig tage en videreuddannelse, der hjælper dig med at styrke din kompetencer inden for et bestemt fagområde. Det kan for eksempel være det pædagogiske fagområde, hvor der er en masse forskellige og spændende uddannelser at vælge imellem. Pædagogik kan du jo mange ting. Det kan være pædagogik i virksomheder, men det kan også være pædagogik i den mere traditionelle forstand, hvor du enten arbejder med børn eller voksne, som har det svært. Uanset hvad skader det ikke dit CV, at du smider nogle flere kompetencer på det. Så meget kan jeg garantere.

Hvad venter du på? Kom i gang med din videreuddannelse

En videreuddannelse kan for eksempel være en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse. Begge uddannelser kræver, at du har en vis erfaring inden for det fagområde, du ønsker at videreuddanne dig inden for. En diplomuddannelse kræver dog, at du allerede har taget en akademiuddannelse. Der findes mange forskellige videreuddannelser rundt om i Danmark. Du kan både tage dem på universiteterne, men også på professionshøjskolerne. Der ligger garanteret også et sted tæt på dig, hvor du kan tage en videreuddannelse. De er nemlig begyndt at være ret populære. Vi skal jo leve af vores viden i fremtiden. Sådan lyder mantraet fra Christiansborg. Og det er måske heller ikke et helt dårligt et af slagsen.

Der kan findes mere om videreuddannelse her.


Akademiuddannelser – Bliv projektleder

Akademiuddannelser (Foto: phmetropol.dk)

Akademiuddannelser (Foto: phmetropol.dk)

Der findes et utal af akademiuddannelser til alle slags mennesker med forskellige fagområder. Hvis du interesserer dig for ledelse og herunder ledelser af forskellige projekter, så kan du for eksempel læse til projektleder på en akademiuddannelse. I projektledelser bliver du undervist i alle former for innovative processer inden for alt fra konceptudvikling til ressourceallokering. Modulet er obligatorisk, hvis du kunne tænke dig at specialisere dig inden for innovation. Du lærer blandet andet at sammensætte projektgrupper og udvikle rammer for netværksorganisering. Projektledelseuddannelsen går for at være en videregående voksenuddannelse. Den vare tre til seks måneder på deltid, så du kan have et job ved siden af. Uddannelsen giver ti ECTS-point. For at kunne komme ind på uddannelsen skal du have en gymnasial uddannelse eller en relevant EUD eller GVU samt to års erhvervserfaring. Du har mulighed for SVU, mens du læser. Det koster desuden 3500- 12.000 at deltage i forløbet.

Akademiuddannelser – hvorfor videreuddanne sig?

Måske er du gået død i hverdagen på dit arbejde. Måske mangler du yderligere udfordringer. Eller måske har du simpelthen bare glemt glæden ved at arbejde. Der er mange grunde til, at folk videreuddanner sig. Kedsomhed er også en af dem. Det er altid spændende at lære nyt. Og det kan alle. Uanset alder og køn. Du skal ikke holde dig tilbage. Undersøg dine muligheder. Der er helt sikkert også en akademiuddannelse, der lever op til det, du gerne vil vide mere om. Så undersøg det nu. Hellere i dag end i morgen.

Læs mere om akademiuddannelser her!


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy