Sundhed

Forretningsudvikling skal sikre din virksomheds fremtid

Vil du være med blandt de bedste? (foto se-institute.dk)

Enhver forretning må udvikle sig (foto: hansentoft.dk)

I alle virksomheder med vækst vil man med tiden komme til at blive en smule selvtilfredse. Man kan se, at det hele bare virker, og man er derfor tilbøjelig til at lade det blive på den måde. Selvom det gamle mundheld om, at man ikke skal ændre på et vindende hold, måske nok har noget at sige, betyder det ikke, at skal lægge det strategiske arbejde fra sig og helt glemme den kommende tids mål for forretningsudvikling.

Forretningsudvikling handler om at være på forkant med udfordringer og muligheder

Forretningsudvikling kan virke som et meget abstrakt begreb, der måske dækker over en masse floskler inden for erhvervslivet, men det er faktisk, hvad man gør det til. Din plan for forretningsudvikling kan være så simpel som at tage sig til at se på, hvad din virksomhed gør rigtigt, og hvad den kan forbedre. På det lidt mere langsigtede plan kan det også handle om at se på virksomhedens omgivelser. Er der nogle områder i virksomhedens omgivelser, som undergår stor forandring lige for tiden, og hvordan kan din virksomheds forretningsudvikling tage højde for dette. Forandringerne kan både vise sig i form af trusler og muligheder, og det er helt op til dig, hvordan din forretningsudvikling skal gribe dem an.

Få professionel hjælp til forretningsudvikling

Nogle gange kan det være svært at beskæftige sig med identifikation af ens egen virksomheds svagheder, og man kan simpelthen være for farvet af det daglige arbejde til at kunne tænke objektivt, når man arbejder med sin forretningsudvikling. Det kan derfor være en god idé at hyre en ekstern konsulent med erfaring inden for forretningsudvikling. Selvom dette kan virke skræmmende, og man kan være bange for at få at vide, at man gør alt forkert, kan det være det, der fremtidssikrer din virksomhed. En professionel vil have en stor viden om den industri, din virksomhed befinder sig i, og man kan derfor få uvurderlig hjælp ved at hyre en konsulent.

Læs mere om forretningsudvikling her

Se mere her:

Få udbytte til både dig og dit firma med forretningsudvikling

Virksomhedsudvikling kan skabe vækst i forretningen


Organisationsudvikling er nødvendigt for at overleve

Ledelse og uddannelse (foto: se-institute.dk)

Organisationen må udvikle sig af og til (foto: hansentoft.dk)

Alting er i rivende udvikling. Det gælder ikke kun i Danmark, men i hele verden. Og hvordan ved vi så, hvad der sker i hele verden? Det er globaliseringens skyld. Verden er rykket tættere på, og meget fungerer uafhængigt af tid og sted. Nyheder bevæger sig fra alle verdenshjørner til Danmark på nul komma fem.

På den måde kan vi følge med i, hvad der sker i den store verden. Og på den måde bliver den store verden en lille smule mindre og en lille smule mere overskuelig. Det giver uanede muligheder, og det er der mange virksomheder, der udnytter. Derfor går udviklingen rivende stærkt. Vi kan udnytte hinandens kompetencer og viden. Vi kan hente det bedste ind fra hele verden.

Virksomheder er i massiv konkurrence med hinanden. Selv hvis de skal levere lokalt, kan de være i konkurrence globalt, fordi udenlandske konkurrenter sagtens kan overtage deres funktion. Derfor er det nødvendigt at følge med. Hvis man vil følge med, kræver det konstant udvikling.

Organisationsudvikling er et must

Når flere og flere virksomheder løber stærkere, end de plejer, er det sjældent frivilligt. De skal knokle, hvis de skal følge med, og de skal knokle endnu hårdere, hvis de vil gå forrest. Det er svært at gøre sig gældende i den globale konkurrence, og derfor er det nødvendigt med konstant udvikling.

Hvis man står stille, vil man hurtigt blive overhalet. På den måde vil man ikke kunne klare sig, og man vil hurtigt blive overflødig. Det er ikke kun vigtigt, at man udvikler sig. Det er også nødvendigt for at overleve.

For at udvikle sig på den mest optimale måde, er det vigtigt at være bevidst om, hvordan virksomheden bliver drevet. Når man er bevidst, kan man nemlig ændre det, man ved kan gøre en forskel. På den måde undgår man at ændre ting i blinde. Og det er der hverken tid eller råd til, så derfor er bevidsthed det første skridt på vejen til gunstig udvikling.

Læs mere om organisationsudvikling her

Se mere her:

Vælg organisationsudvikling og få et professionelt blik på din virksomhed!

Organisationsudvikling styrker båndene i et samarbejde


Organisationskultur er enormt vigtigt i det 21. århundrede

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er super vigtigt! (foto: hansentoft.dk)

Det liv, som vi alle sammen lever i dag, involverer en masse lystbetonede valg og en masse gøren på må og få, som vi måske ikke rigtigt tænker os ordentligt om, inden vi udfører. Vi handler først og tænker derefter, og det er ikke ligefrem smart. Især ikke på en arbejdsplads. Der er ikke noget i vejen med dig, hvis du er sådan, og der er heller ikke noget i vejen med din partner, hvis han eller hun er sådan. Sådan er det bare i dag. Derfor er det vigtigt, at der hersker en ordentlig og sikker organisationskultur på den arbejdsplads, du er på. Med sådan én; en god og solid organisationskultur, vil du være sikker på, at du får udført dit arbejde godt og ordentligt, og at du kommer til bunds i det, du har gang i. Organisationskultur er ikke kun læren om at organisere sig og danne sig det rette overblik; det er ligeså meget læren om at strukturere sin arbejdsdag i overskuelige og ikke-stressende sammenhænge og miljøer. Hvis du ønsker at indføre en organisationskultur på dit arbejde – eller gøre en allerede eksisterende organisationskultur på dit job bedre, end den er nu – så kan det være en idé at tage et kursus, hvor du kan lære noget om lige netop organisationskultur.

Find et kursus, der kan lære dig om organisationskultur

Organisationskultur er ikke bare noget, som man lige lærer fra en dag til en anden. Det tager tid at blive god til at føre en ordentligt organisationskultur, og det tager endnu længere tid at forstå den og dens fundamentale grundprincipper. Netop derfor kan det være en god idé for dig, uanset om du er leder eller blot ansat som medarbejder i et større eller mindre firma, at finde et kursus, der lærer fra sig om organisationskultur.

Læs mere om organisationskultur her

Du kan også finde mere information her:

Bliv klogere på virksomhedens organisationskultur og oplev heraf succes.

En god organisationskultur avler en god arbejdsplads

 


Sygeplejerske videreuddannelse stimulerer dine behov

Sygeplejerske videreuddannelse (foto: viauc.dk)

Sygeplejerske videreuddannelse (foto: viauc.dk)

Et af de vigtigste områder i vores lille land omhandler sundhed. Derfor er sygeplejersker, læger, sundhedsplejersker og forskere uvurderlige for vores velfærd. Netop velfærden bliver igen og igen nævnt som en vigtig faktor i vores kongerige – det er dog et uhåndgribeligt begreb, som de færreste måske virkelig ved hvad betyder. Velfærd kan omhandle næsten alt i vores samfund, hvis blot man tager de rette briller på og ser det i en bestemt kontekst. Noget man dog ikke kan argumentere imod er, at velfærd i høj grad altid handler om folkesundhed. Derfor er det vigtigt, at vi har dygtige folk indenfor den sektor – hvilket vi heldigvis også har. Dog er det således, at viden ikke har nogen øvre grænse – man kan altid dygtiggøre sig yderligere, hvilket vores samfund også har brug for, at nogen gør indenfor den offentlige sundhedssektor. Sygeplejersker har eksempelvis muligheden for at videreuddanne sig, således at de dygtiggør sig på et mere afgrænset område. Alle mennesker har brug for yderligere fordybelse og mere viden, hvilket sygeplejersker altså har muligheden for at gøre gennem videreuddannelse.

Gør dig selv og samfundet en tjeneste

Ønsker man som sygeplejerske, at man skal videre op i systemet, kræver det ofte, at man uddanner sig yderligere – der bliver nemlig hvert år uddannet et hav af sygeplejersker på forskellige skoler rundt omkring i landet, hvorfor der i forvejen er bud om pladserne. Vil man altså stilles højere i systemet, bliver man som sygeplejerske nødt til at videreuddanne sig. Gør man dog det, kan man både tjene et større formål for velfærden i samfundet, men man kan også se frem til et mere alsidigt og udfordrende job – et job som også bidrager mere til den månedlige gage, man får for arbejdet. Derfor gør man ikke kun sig selv, men også samfundet en tjeneste, hvis man som sygeplejerske vælger at videreuddanne sig.

 

Find den rigtige sygeplejerske videreuddannelse her

 

Læs mere om videreuddannelse sygeplejerske:

Videreuddannelse sygeplejerske er en måde at engagere sig i sit felt på


Sundhedsplejerske uddannelse skaber grundlag for ansvar

Er sundhedsplejerske uddannelsen noget for dig? (foto viauc.dk)

Er sundhedsplejerske uddannelsen noget for dig? (foto viauc.dk)

Sygeplejesker er en vigtig del af et hvert sundhedssystem. Det er en profession som der har mange små og små gøremål, samt et stort ansvar for andre menneskeliv. Sygeplejesker skal have med mange forskellige slags mennesker at gøre og kan i den forbindelse møde mange forhindringer. For at komme ind i denne til tider kaotiske verden er uddannelse en væsentlig del. Dette kan man bl.a. gøre ved at tage sygeplejerskeuddannelsen. Med denne uddannelse bliver man professionsbachelor i sygepleje. Man kan med en professionsbachelor vælge at direkte som sygeplejerske, men da det er en mellemlang videregående uddannelse, så kan man også vælge at læse videre.

Hvor end uddannelsen passer geografisk

Sygeplejeuddannelsen tager 3½ år, som svarer til 210 ECTS-point. Tiden på uddannelsen er delt op i 7 semestre, hvor man hvert semester har 2 moduler. Disse moduler kommer bl.a. ind på adskillige teorier, men også hvordan man bruger disse teorier i praksis.
Man kan få uddannelsen 22 steder i Danmark, så hvor end man kunne tænke sig at studere geografisk er der rigeligt med muligheder. Der er studiestart 2 gange årligt. Den ene start ligger d. 1. september, mens anden studiestart ligger i uge 6.

Videre læsning der passer til alle

Der er gennem hele uddannelsen mulighed for at få SU. På den måde kan man fokusere på studiet. Man skal regne med at bruge 40 timer om ugen incl. læsning af litteratur og opgaver. Så det er begrænset hvor meget tid man har til at arbejde ved siden af.
Videre uddannelse er ofte for at specialisere sig inden for et emne, eller for at opdatere den viden, man allerede har opbygget. Der er altså mange forskellige måder at læse videre på og derfor er der stor chance for at der en der passer til enhver.

At være sygeplejerske er en stor opgave som der heldigvis er mange der påtager sig. Er du en af dem?

 

Læs mere om Sundhedsplejerske uddannelse

 

Læs mere på bloggen:

Sundhedsplejerskeuddannelse – efteruddannelse der batter


Sundhedsplejerskeuddannelse – efteruddannelse der batter

Sundhedsplejeskeuddannelsen (Foto: colourbox.dk)

Sundhedsplejeskeuddannelsen (Foto: colourbox.dk)

Vil du gerne være sundhedsplejerske? Det har du flere muligheder for at blive. Du kan tage en sundhedsplejerskeuddannelse, hvis du har en dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen suppleret med et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og -metode eller tilsvarende. Du kan også tage en sundhedsplejerskeuddannelse, hvis du har dansk autorisation som sygeplejerske eller to års klinisk erfaring som sygeplejerske svarende til fuld tid fra mindst 2 af følgende områder heraf mindst et ansættelsesforløb af 8 måneders varighed svarende til fuld tid: Svangre- eller barselspleje, neonatalogi, pædiatri, børne- og ungdomspsykiatri, lægekonsultation og hjemmesygepleje.

Sundhedsplejerskeuddannelse – mere om udannelsen

Her er lige lidt mere information om sundhedsplejerskeuddannelsen. Det tager i alt 1,5 år at uddanne sig som sundhedsplejerske. Det et år er teoretisk, mens et halvt år er et klinisk forløb. Under det teoretiske forløb modtager du SU, mens du under det kliniske modtager løn fra arbejdsgiveren. De kliniske forløb er af tre måneders varighed, og du skal derfor ud to gange i løbet af de 1,5 år. Der skal udarbejdes en overordnet uddannelsesplan de forskellige steder, så du kan vide, hvad du kan forvente at få ud af forløbet.

Klik her for at læse mere om sundhedsplejerskeuddannelsen.


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy