Ledelse (Foto: silhouet.dk)

God ledelse skaber effektivitet (Foto: se-institute.dk)

I Danmark har vi flere større offentlige myndigheder. Vores danske velfærdsmodel er bygget omkring et vist bureaukrati, som er med til at holde hjulene i gang ved mange af de offentlige ydelser og ordninger, som vi har i landet.

Den store offentlige sektor og den store mængde bureaukrati betyder, at der er behov for en effektiv ledelse på mange forskellige niveauer for at kunne efterkomme både politikernes og borgernes ønsker.

Dette kan for eksempel være i forhold til det danske sundhedsvæsen, som alle danskere på et eller flere tidspunkter i deres liv kommer i kontakt med. Her har regionale og nationale politikere budgetteret en bestemt mængde midler til at drive sundhedsvæsenet, så alle danskere har mulighed for udredning og behandling for forskellige lidelser og sygdomme.

For ikke at overskride det beløb, som politikkerne har tilsidesat til sundhedsvæsenet, er det vigtigt, at der er en offentlig ledelse, som sørger for at fordele midlerne på den meste effektive måde. Dette kan blandt andet være antallet af sengepladser, når man bygger et nyt sygehus, eller mængden af læger, sygeplejesker, psykologer, ergoterapeuter og så videre, som man vælger at ansatte for at kunne håndtere de patienter, som løbende kommer igennem systemet.

 God offentlig ledelse kan mindske stress og fejl

Ved at have en effektiv og god offentlig ledelse kan man spare midler, da ledelsen fra start træffer de rigtige beslutninger i forhold til, hvor meget personale, der er behov for. Hvis man fra start ikke har ansat nok personale til for eksempel et sygehus, så spare man selvfølgelig en vis mængde penge, men der er samtidig risiko for, at der er patienterne, der ikke får en hurtigt nok behandling, og derfor bliver endnu mere syge, og dermed kommer til at kræve mere pleje. Samtidig så vil personalet arbejde så hurtigt, de kan for at nå alle patienterne, men hvis de ikke er nok til at nå alle opgaver, så vil der måske opstå sygmeldinger hos personalet på grund af stress. Samtidig er der risiko for, at personalet begår fejl, hvis de ikke har nok tid til hver patient.

Derfor er det vigtigt at have en god offentlig ledelse.

Klik her og se mere om offentlig ledelse

Læs mere om ledelse her:

Projektledelse er for enhver

Bliv en kompetent leder