Diplomuddannelse

Få et diplom i Erhvervspædagogik

Udvid dine kompetencer (foto se-institute.dk)

uddan dig (foto: se-institute.dk)

Det er altid godt at have en uddannelse, og selvom man oftest kan finde arbejde uden en uddannelse, såsom pædagogmedhjælper eller lignende, så er det altid godt at få en uddannelse som rammer en, da du står med flere kort på hånden og din løn bliver også bedre. Derfor kan du få et diplom i Erhvervspædagogik og komme til at arbejde på landets kommuner eller blive ansat i private virksomheder, hvor du kan bistå i en positiv hverdag, for enten kolleger eller kunder / klienter. Det er en spændende uddannelse og den åbner dørene for at du kan studere videre og på den måde, får du flere udmærkelser og kan dermed få mere ansvar for forskellige sektorer.

Diplom i Erhvervspædagogik er for alle

Selvom der kan være optagelseskrav for at komme få et diplom i Erhvervspædagogik, så er det muligt at få optagelse ved at udmærke sig ved at bruge sin fritid og arbejde korrekt. Det er altid lidt forskelligt hvad der kræves af en, og der rådes derfor til at man undersøger det nærmere på uddannelsens hjemmeside, hvor du ønsker at studere det. Der kan du også læse meget mere om uddannelsen, og eventuelt tage fat i studiekontoret, for at få flere info og høre om informationsaftner, hvor du kan deltage til møder og spørge ind til uddannelsen. Uddannelser har det med at ændre sig lidt år for år, da regeringen laver nye regler, så det er en god ide, at være up to date med det hele.

Du kan altid finde oplysninger på nettet om de forskellige uddannelser, og det gælder også for uddannelsen til Erhvervspædagogik. Derfor søg på Google og find nogle svar.

 


En diplomuddannelse er gavnlig som efteruddannelse

Diplomuddannelse  (foto: via.dk)

Diplomuddannelse (foto: via.dk)

En diplomuddannelse kan være ganske fornuftig at starte på. Hvorfor tænker man måske. Det er det, fordi efteruddannelse ganske enkelt er blevet en naturligt ting at gøre. Det at efteruddanne sig, betyder også at kunne være omstillingsparat i et samfund, der som sådan synes ganske dynamisk og flygtigt.

Dynamiske og vekslende krav

Der stilles hele tiden nye krav, og ikke en arbejdsplads er den samme. Der er forskellige opgaver til forskellige stillinger. Og der lægges i forlængelse dette også ganske store krav til, hvad det helt præcist er, som vi kan tilbyde denne position. Dette er nemlig en position, der som sådan er skabt til, at vi som ansatte skal kunne udfylde den. Derfor bør man også være bekendt med de forskellige muligheder, som forskellige stillinger er skabt af. Der er tale om positioner, der ændrer sig med tiden. Hvis man derfor gerne vil være helt up to date, er det givende at starte på en efteruddannelse som for eksempel en diplomuddannelse.

Uddannelse der giver mening

Her kan man uddanne sig i forlængelse af den uddannelse, man i forvejen har specialiseret sig indenfor. Ved på den måde at udbygge den eksisterende faglighed, skabes der også et miljø for en god og sikker effektivitet i hverdagen. Det giver simpelthen sig selv, at man som fagligt dygtig ansat, også har sinde konstant at efterprøve ens evner og kompetencer. Med en diplomuddannelse gives der ligesom nogle værdier i den faglige sikkerhed, der tilbydes. Her bliver talt teori, anvendt i praksis og diskuteret i plænum. Her er der tale om en uddannelse, der giver mening, idet den tilbyder meget mere end et flygtigt alternativ.  Det handler om at have mål for øje. Med en sikkert mål er arbejdsmarkedet noget, der arbejder med en – og ikke imod en.

Find en diplomuddannelse her

 

Læs meget mere om diplomuddannelser:

Diplomuddannelser bygger klodser på din viden

Vil du have en diplomuddannelse i beskæftigelse?


Bliv den erfarne leder

Vil du være i spidsen? Så er diplom i ledelse din løsning (foto viauc.dk)

Vil du være i spidsen? Så er diplom i ledelse din løsning (foto viauc.dk)

Hvis du enten er leder eller gerne vil være leder, så kan du tage en diplomuddannelse i ledelse på VIA University College, der er Danmarks største professionshøjskole. Diplomuddannelsen i ledelse er til dig, der allerede er leder, men også dig, som der skal være leder, for uddannelse giver dig muligheder for at krydre dine erfaringer fra arbejdslivet med teori.

På diplomuddannelsen i ledelse kommer ud til at analysere problemstillinger fra det virkelige liv. Du vil komme til at diskuterer forskellige forhold der drejer sig om ledelse samt bruge casehistorier fra kursusdeltagerene.

Du vi komme til at arbejde med ledelse rent teoretisk. Det kan for eksempel være organisations-, ledelses- og læringsteori. Idéen med uddannelsen er at bygge oven på den viden du i forvejen har med dig fra arbejdslivet.

Uddannelsen er til dig, der gerne vil bygge videre på dine kompetencer. Du skal derfor have gennemfært en videregående uddannelse på bachelorniveau og taget en kort videregående uddannelse. Du kan også have taget en videregående voksenuddannelse. Desuden er det et krav, at du har mindst to års erhvervserfaring, der er relevant for en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelses opbygning

Diplomuddannelsen i ledelse er opbygget sådan, at du har seks obligatoriske moduler samt nogle valgfrie. Derudover er der et afgangsprojekt og hele uddannelsen giver 60 ECTS point.

Hvis du har mulighed for det, så kan du tage hele uddannelsen på én gang og faktisk i den rækkefølge, der passer dig bedst. Men VIA University College har naturligvis et forslag til, hvordan du bygger dit forløb op. De obligatoriske fag er for eksempel gode at starte med, og det afsluttende afgangsprojekt, skal ligge i slutningen af din uddannelse.

Læs mere om hvordan du kan få diplom i ledelse

Læs meget mere om ledelse:

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Bliv en mester i projektledelse


Projektledelse uddannelse – få blik for fremtidens løsninger

Bliv en god projektleder med den rette uddannelse (Foto: jobbank.dk)

Bliv en god projektleder med den rette uddannelse (Foto: jobbank.dk)

En projektledelseuddannelse tager fat i, hvordan den daglige projektledelse skal udarbejdes. Der arbejdes med cases i forløbet, og uddannelsen retter sig imod personer, der til dagligt står med projektansvar.

Teori koblet med virkelighed

I uddannelsen vil der blive belyst problematikker med teori. Teorien vil rette sig imod konkrete cases, der vil blive udret af forelæsere samt gæsteforlæsere fra den virkelige erhvervsverden. Teori sættes i værk med værktøjer, der kan løse de forskellige problematikker, der opstår i ledelse og drift af virksomheder, og ledelseskompetencer med særligt fokus på projekter styrkes.

Derudover vil der blive arbejdet med kommunikation samt teamudvikling, der i den organisatoriske brancheverden er et vigtigt element. Du vil med en diplomuddannelse i projektlederuddannelsen få en teoretisk ballast, der vil supplere din nuværende erfaring gavnligt. Derudover vil du også ved et valgfag kunne specialisere dig indenfor et specfikt felt af projektledelse.

Modulbaseret uddannelse

Der er som udgangspunkt tre obligatoriske moduler. Projektledelse, Kommunikation og projektstrategi og -organisation. Disse moduler vil kunne tages enkeltvis eller parallelt, alt efter hvordan det passer din nuværende situation på arbejdsmarkedet. En fleksiblitet, der vil gavne dig som elev.

Klæd dig på

Med en diplomuddannelse er du klædt på til arbejdsmarkedet flygtige strukturer og evige dynamik. Videreuddannelse er de senere år blevet et must, hvis man ønsker at udvikle sin kompetencer og forblive eftertragtet. En diplomuddannelse er en måde, hvorpå eksisterende problematikker kan blive belyst, men også en måde at oplyse sig selv på. Oplysningen af sig selv er en vigtig facet i det at være menneske og aktiv på arbejdsmarkedet. Derfor kan det klart anbefales, hvis man savner inspiration og teori at søge ind på en diplomuddannelse, der giver ballast og kunnen. Skab din ledelsesstrategi, indgangsvinkel og forbedr dine løsningsorienterede kundskaber med en diplomuddannelse. Med en diplomuddannelse får man et blik for fremtidens problematikker og morgendagens løsninger.

Læs mere om projektlederuddannelse her eller prøv en af vores andre artikler om ledelse:

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Styrk dine lederevner med et kursus i ledelse

Projektledelse kursus – nye projekter kræver nye kompetencer


Diplomuddannelser giver mulighed for yderligere fordybelse

Diplomuddannelse er en fantastisk mulighed (foto viauc.dk)

Diplomuddannelse er en fantastisk mulighed (foto viauc.dk)

Hvis du allerede har en kort eller mellemlang uddannelse og ønsker at fordybe dig yderligere, er en diplomuddannelse vejen videre for dig. Diplomuddannelser kan kombineres på flere forskellige måder, så du kan sammensætte netop den individuelle løsning, som passer til dig og dine behov. Normalt varer en diplomuddannelse to år, hvis du tager den på deltid. Man kan også vælge at tage et eller flere diplommoduler selvstændigt. Mulighederne er mange, og det handler bare om at finde en løsning, som kan passe ind i din livssituation. En diplomuddannelse giver mulighed for, at du kan få sat din tidligere erfaring og viden i et andet og mere dybdegående teoretisk lys, så du står stærkere på arbejdsmarkedet eller overfor udfordringerne i dit daglige job. En diplomuddannelse kan også virke som et adgangskort til flere kandidat- og masteruddannelser. Det er væsentligt, at du vælger at tage din diplomuddannelse et sted, hvor fagligheden og brugertilfredsheden er i top.

Diplomuddannelse for pædagoger giver nye kompetencer

Hvis du er pædagog og ønsker at tage en diplomuddannelse, er der ved VIA University College flere muligheder. Du kan vælge at følge en diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge. Denne diplomuddannelse uddanner nye formidlere til at skabe oplevelser for børn og unge med udgangspunkt i det kunst- og kulturfaglige fagområde. Her lærer man at bruge skabende og relevante teorier og metoder i det direkte arbejde med børn og unge mennesker. Du får kompetencer til at udvikle og styrke dine formidlingsevner, og du får redskaber til at forbinde ny teori om børne- og ungdomskultur med daglige kunst- og kulturformidlingsaktiviteter.

Klik her og læs mere om mulighederne for diplomuddannelser


Alle bør overveje videreuddannelse

Videreuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Videreuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Selv nogle år efter, at finanskrisen reelt er overstået, mærker vi stadig virkningerne af den. Èn af de mange konsekvenser har været, at virksomheder er blevet langt mere opmærksomme på deres ansatte, og hvad de i virkeligheden har brug for. Derfor er velkvalificeret arbejdskraft blevet endnu mere essentielt. Hvis man selv vil opnå dette, så er det svært at komme udenom videreuddannelse.

Mange økonomer har peget på videreuddannelse som løsningen på ledighed. Hvis man har svært ved at finde et nyt job, og gerne vil have arbejdsgiverne til at få øje på ens CV, så skal man have nogle passende kvalifikationer. Man kan ikke på samme måde forvente, at få noget bare fordi man har de grundlæggende ting på plads, for der er mange andre med lignende kvalifikationer om buddet. Videreuddannelse kan hjælpe til, at man kommer til at skille sig mere ud fra mængden.

Vælg den rigtige videreuddannelse

Der er mange muligheder indenfor videreuddannelse. Man kan med sikkerhed finde noget indenfor sit felt, så man kommer til at bygge ovenpå de kompetencer, man allerede har. Det kan for eksempel være videreuddannelse i pædagogik, ledelse, sundhed eller noget helt andet. Langt hen ad vejen er det kun en selv, der sætter grænser for, hvad man kan uddanne sig mere i.

Man kan blandt andet tage videreuddannelse på højskoler rundt omkring i landet. Hvor nogle større akademiske uddannelser udbydes på få, udvalgte skoler i Danmark, så kan man finde relevante kurser og diplomuddannelser stort set alle steder. Det hænger blandt andet sammen med, at mange universiteter og højskoler samtidig har en afdeling for efter- og videreuddannelse, hvorfor man ikke skal bekymre sig for, at der er ikke noget for en derude.

Der er altså ikke nogen undskyldning for, ikke at give sig i kast med videreuddannelse, hvis man føler at det er nødvendigt. Undersøg dine muligheder i dag, klik her!


Diplomuddannelse i psykiatri, hvor individet er i centum

Diplomuddannelser (Foto: phmetropol.dk)

Diplomuddannelser (Foto: phmetropol.dk)

Har du sommetider tænkt på at hjælpe i psykiatrien? Der findes mange forskellige former for psykiske sygdomme, og de skal behandles på forskellige måder. Nogle skal måske behandles med andre midler, end mennesker kan hjælpe med. Andre psykiske sygdomme kan måske kun eller delvist bliver hjulpet ved menneskelig kontakt med folk. Men på den måde må man forstå mennesker utrolig godt – hvert et eneste individ er forskelligt. Det er måske noget, der imponerer og interesserer dig? Der findes mange forskellige uddannelser, hvor du kan blive klogere på, der findes også en, hvor du kan blive klogere på psykiatrien. Uddannelsen hedder diplomuddannelse i psykiatri og indeholder flere forskellige ting. Hovedvægten ligger på det, at man prøver at forstå mennesket i en helhedstænkning, i et brugerperspektiv og med systematiske redskaber.

Forstå mennesket bedre med en diplomuddannelse i psykiatri

Hvis det lyder voldsomt eller som noget, du egentlig er tændt på, men alligevel ikke helt ved, hvad går ud på, så kan du finde meget mere information om uddannelsen diplomuddannelse i psykiatri på nettet. Det kan sommetider være fint at søge lidt rundt for at se helt præcist, hvordan man vil arbejde med mennesket. Og måske kan det gøre dig klogere ved at læse lidt mere konkret om, hvad uddannelserne med mennesket går ud på, så du ikke bliver skuffet over at tage en diplomuddannelse i psykiatri. Det kan gavne dig at have lidt erfaring med i bagagen fra psykiatriens verden, men det er ikke krævet eller nødvendigt for at gennemføre diplomuddannelse i psykiatri.

Læs mere om diplomuddannelse i psykiatri


Diplomuddannelser bygger klodser på din viden

Styrk dine kompetencer (Foto: campusaccess.com)

Styrk dine kompetencer (Foto: campusaccess.com)

Selv om du allerede har en uddannelse kan du godt få en til. Det er aldrig en skade at blive klogere, og du kan blive klogere i dag. Nu. Her. Med diplomuddannelser kan du videreuddanne dig, fordybe dig i store opgaver og bruge tiden med at involvere dig i noget, der giver mening for samfundet såvel som for dit personlige selv. Du kan bygge klodser oven på din nuværende viden, og sætte den i nyt perspektiv. Det er ikke et krav, at du skal være ufleksibel. Tværtimod kan du tage flere diplommoduler selvstændigt og der er mulighed for at tilrettelægge din tid, som den passer dig bedst.

Tilfredshed med diplomuddannelser

Har du brug for at styrke dit netværk af bekendte og ukendte, som vil blive dine bekendte, så er en uddannelse altid et godt mødested. Folk på diplomuddannelserne interesserer sig for det samme som dig, og det er et godt udgangspunkt for at arbejde sammen. Det er altid fedt at forskelige personligheder danner kreds om en opgave og ser løsningen i samlet flok. Hvem ved, måske er løsningen en anden, end hvis du selv havde siddet og nørklet med indholdet? Du får mulighed for at møde potentielle tætte samarbejdspartere fra andre uddannelsesinstitutioner og fra lokale, regionale og centrale myndigheder. Og du kan bruge diplomuddannelser til at læse videre på flere kandidat- og masteruddannelser. Dimplomuddannelser dækker bredt inden for flere forskellige fagområder, så det kan være en god idé at undersøge, hvad der findes på markedet.

Læs om diplomuddannelser her


Gør hverdagen spændende med diplomuddannelse i kriminologi

Diplomuddannelse i kriminologi (Foto: kriminalforsorgen.dk)

Diplomuddannelse i kriminologi (Foto: kriminalforsorgen.dk)

For tiden er der rigtig mange serier i tv og bøger, der handler om kriminologi. Det er krimi på mange forskellige måder både den hårde krimiserie, men også landevejspoliti der fanger fartbøder. Dette har gjort, at interessen for kriminologi er stigende. Det gælder også indenfor retsmediciner, teknikassistenter med mere. Hvis du i forvejen er beskæftiget inden for retsvæsnet, politiet eller kriminalforsorgen og gerne vil vide mere og udvikle dine kompetencer, så skulle du tage en diplomuddannelse i kriminologi.

En efteruddannelse med muligheder

En diplomuddannelse i kriminologi er til dig, der måske er begyndt at kede dig lidt på arbejdet eller ikke kan finde et job inden for din branche. En diplomuddannelse tager godt et år, men hvis du allerede er i job, kan du tager modulerne på uddannelsen over længere tid for eksempel tre år. Med en diplomuddannelse i kriminologi studerer du kriminalitetens årsager og udvikling. Du fordyber sig også i mulighederne for at forebygge kriminalitet, og hvad samfundet gør, og hvilken effekt dette så har på dem, der udøver kriminalitet. Denne uddannelse retter sig til medarbejdere, der har praktisk erfaring med kriminalitet eller ledige. Det kan være ansatte i retsvæsen, politiet eller i kriminalforsorgen. Der findes også andre efteruddannelse inden for kriminologi, men de målretter sig mod noget andet. Hvis du vil vide mere om denne diplomuddannelse, kan du kontakte uddannelsessteder, der udbyder denne diplomuddannelse. De kan vejlede dig i forhold til, om dette er det rette for dig i forhold til, hvad du ønsker.

Læs mere om diplomuddannelsen her!


Vil du have en diplomuddannelse i beskæftigelse?

Diplomuddannelse i beskæftigelse (Foto: ams.dk)

Diplomuddannelse i beskæftigelse (Foto: ams.dk)

Er du klar til at fylde dit hoved med endnu mere viden, end du allerede har? Så skulle du kigge nærmere på en diplomuddannelse i beskæftigelse. Uddannelsen passer til dig, der arbejder i jobcentre landet over eller på anden måde arbejder med beskæftigelse til hverdag. Denne uddannelse vil give dig en bred viden inden for det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsstyrke. Hvordan forener man disse to ting på den mest optimale måde? Når du har med beskæftigelse at gøre, bestrider du en af landets vigtigste jobs. Alle lande måler sig selv på, hvordan deres arbejdsløshed ser ud. Du kan som medarbejder på et jobcenter være med til at holde arbejdsløsheden lav. Men det er vigtigt, at du har de rigtige redskaber til at gøre det med. Det er her, at en diplomuddannelse i beskæftigelse kommer ind i billedet.

Start på din diplomuddannelse i beskæftigelse

Med en diplomuddannelse i beskæftigelse giver dig et bredt kendskab til de regler og love, der findes på beskæftigelsesområdet. Og dem er der ikke så få af, skal jeg hilse og sige. Det er også et område, der hele tiden bliver ændret på rent lovmæssigt. Så det er vigtigt hele tiden at holde sig opdateret. Det kan du blandt andet gøre med diplomuddannelsen. Du kan tage uddannelsen tre steder i Danmark. I Aarhus, i Odense og i København. Det er forskellige institutioner, der udbyder uddannelsen

Diplomuddannelse i beskæftigelse – Læs mere her.


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy