AMU Kurser (Foto: viauc.dk)

AMU Kurser (Foto: viauc.dk)

I dag bliver der talt umådelig meget om at være omstillingsparat. Det er ikke helt nemt at indkredse præcist hvad det begreb dækker over. Men groft skåret, så handler det om at være i stand til at gøre noget andet end man er vant til, for at kunne få tingene til at fungere. Det er for eksempel ikke utænkeligt, at man som faglært arbejder på en fabrik, kan ende med at stå uden job, fordi der er kommet robotter til at tage arbejdet. Her kan et AMU kursus virkelig komme en til hjælp, ved at tilbyde nye kompetencer.

Udvikl dig selv

Det behøver bestemt ikke være at nød, at man tager et AMU kursus. Nogen mennesker kan også bare have behov for at prøve noget helt nyt i løbet af livet. Hvem siger det er forbeholdt de unge, sådan at kunne kaste sig ud i helt nye projekter. Det behøver bestemt ikke være sådan. Tvært imod, har man måske som ældre, mere livsmæssig ballast, der gør én i stand til at gennemføre selv større omvæltninger. Man har sandsynligvis prøvet der er sværere eller værre.

En fordel ved nogen AMU kurser, er at der stilles jobgaranti. Det er for eksempel ikke helt unormalt at der inden for transportsektoren, stilles garanti for et job efter bestået eksamen. Hvis det er en branche der tiltaler en, at komme ud som eksempelvis buschauffør, giver det måske endda endnu mere motivation, at vide at man er sikret et job uanset hvad man gør af sig selv efter endt eksamen.

AMU kurser er et sporskifte i livet

AMU kurser kan bruges på forskellige måder. Man kan tage et kursus i et fag der ligger udenfor ens normale faglighed, og på den måde taget noget af et sporskifte i karrieren. Det er imidlertid ikke nødvendigvis sikkert man behøver at bevæge sig så meget udenfor sin normale faglige sfære. Man kan jo også tage et AMU kursus, for at gøre sig selv dygtigere indenfor det fag man allerede kender til.