Archive for januar, 2016

Man bliver tilbudt vigtig viden i et kursus i business management

Der er mange måder at se ledelse på (foto hansentoft.dk)

Der er mange måder at se ledelse på (foto se-institute.dk)

Business management er håndtering af virksomhedens aktiviteter. Enhver virksomhed har et behov for dagligt at kunne blive administreret og styret af en ledelse, der forstår sig på dens målsætninger og dens værdier. Business management tilbyder på den måde en ganske vigtig indsigt i både målsætninger og metoder. Det er en ganske sund måde at arbejde på. Ligesom det også er en ganske sund måde at tænke i administration på. Ved at have et indsigt i det, der giver den enkelte virksomhed mening og samtidig have indsigt i det, der skaber vækst og potentiale for en virksomhed, skabes der en kohærent og meningsfuld dagligdag for virksomheden.

At tænke strategisk

Væksten kommer ikke af sig selv. I disse dage stilles der langt højere og større krav til administration og driften af virksomheder. Ved at have det faglige og det teoretiske fundament i orden, er man sikker på, at driften af virksomheden knyttes til nogle værdier, der står som langtidsholdbare og betydningsfulde. Det giver god mening at undersøge de forskellige fordele og forskellige tilbud, som en uddannelse i business management tilbyder. Det er for så vidt essentielt, at man har en baggrund, der skaber et tapet af gode potentialer. Det er disse potentialer, der skaber vækst.

Teoretisk og holdbar viden

Business management er altså meget mere end blot at hælde vand ud af øret og så tro på det bedste. Det handler om at have en dybdegående indsigt i det, der giver mening for den enkelte virksomhed. Det handler om at have et godt blik ind til det, der skaber vækst og værdi. Man bliver tilbudt en masse værktøjer og praksisser i sådanne tilfælde, og det giver god mening at deltage i et kursus, der skaber værdi, vækst og mening.

Læs meget mere om business management her

Læs om ledelse her:

God ledelse er fundamentet i en succesfuld virksomhed

Bliv god leder med et kursus i moderne ledelse


Få udbytte til både dig og dit firma med forretningsudvikling

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling sætter gang i det hele (foto: hansentoft.dk)

En forretningsudvikling kan være med til at gøre dit firma til det bedste firma, der findes i Danmark. Det er ikke så lidt sagt, men det er faktisk heller ikke umuligt. Hvis du vælger at lade hele din virksomhed og alle dens ansatte gennemgå en god gammeldags forretningsudvikling, så kan du styrke dit firma og dets strategier, så I fremstår og virker som et utrolig stærkt firma udadtil. Heldigvis for dig er det ikke kun udadtil, det kan gavne, hvis dit firma gennemgår en forretningsudvikling; det gavner også enormt meget indadtil.

Forretningsudviklingen gavner den svageste mand på arbejdspladsen

Et firma er aldrig stærkere end den svageste mand der arbejder der, og derfor er det vigtigt, at du lader dit firma gennemgå en forretningsudvikling, så du kan sikre dig, og så hele dit firma og alle dets ansatte ligeledes kan være sikre på, at alle arbejder så godt, som de nu en gang er i stand til at arbejde. Du kan ændre vækstmulighederne på din arbejdsplads, hvis du vælger at gennemgå en forretningsudvikling, og det gavner dit firma på langt sigt.

I forretningsudvikling lærer du at se anderledes på opgaver og problemer og gør processen fra problem til succes opnåelig – og ikke mindst visibel. Mulighederne venter forude – lær at gribe dem med forretningsudvikling.

Forretningsudvikling findes for folk som dig

Det er dig og din arbejdsplads, der er i fokus, når I skal gennemgå en forretningsudvikling. Man kunne måske forestille sig, at det var det output, I som arbejdsplads havde – jeres salg eksempelvis – men det er imidlertid det inden for arbejdspladsens rammer, der er afgørende for den udvikling, som en forretningsudvikling afstedkommer. Og fordi det er dit firma indadtil, der bliver styrket, bliver firmaets eller arbejdspladsens profil udadtil automatisk ligeledes forstærket.

Læs mere om forretningsudvikling her

Du kan også få mere information om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling holder dig på forkant med udviklingen

Forretningsudvikling sætter sunde og overvejede projekter igang


God offentlig ledelse er med til at skabe effektivitet

Ledelse (Foto: silhouet.dk)

God ledelse skaber effektivitet (Foto: se-institute.dk)

I Danmark har vi flere større offentlige myndigheder. Vores danske velfærdsmodel er bygget omkring et vist bureaukrati, som er med til at holde hjulene i gang ved mange af de offentlige ydelser og ordninger, som vi har i landet.

Den store offentlige sektor og den store mængde bureaukrati betyder, at der er behov for en effektiv ledelse på mange forskellige niveauer for at kunne efterkomme både politikernes og borgernes ønsker.

Dette kan for eksempel være i forhold til det danske sundhedsvæsen, som alle danskere på et eller flere tidspunkter i deres liv kommer i kontakt med. Her har regionale og nationale politikere budgetteret en bestemt mængde midler til at drive sundhedsvæsenet, så alle danskere har mulighed for udredning og behandling for forskellige lidelser og sygdomme.

For ikke at overskride det beløb, som politikkerne har tilsidesat til sundhedsvæsenet, er det vigtigt, at der er en offentlig ledelse, som sørger for at fordele midlerne på den meste effektive måde. Dette kan blandt andet være antallet af sengepladser, når man bygger et nyt sygehus, eller mængden af læger, sygeplejesker, psykologer, ergoterapeuter og så videre, som man vælger at ansatte for at kunne håndtere de patienter, som løbende kommer igennem systemet.

 God offentlig ledelse kan mindske stress og fejl

Ved at have en effektiv og god offentlig ledelse kan man spare midler, da ledelsen fra start træffer de rigtige beslutninger i forhold til, hvor meget personale, der er behov for. Hvis man fra start ikke har ansat nok personale til for eksempel et sygehus, så spare man selvfølgelig en vis mængde penge, men der er samtidig risiko for, at der er patienterne, der ikke får en hurtigt nok behandling, og derfor bliver endnu mere syge, og dermed kommer til at kræve mere pleje. Samtidig så vil personalet arbejde så hurtigt, de kan for at nå alle patienterne, men hvis de ikke er nok til at nå alle opgaver, så vil der måske opstå sygmeldinger hos personalet på grund af stress. Samtidig er der risiko for, at personalet begår fejl, hvis de ikke har nok tid til hver patient.

Derfor er det vigtigt at have en god offentlig ledelse.

Klik her og se mere om offentlig ledelse

Læs mere om ledelse her:

Projektledelse er for enhver

Bliv en kompetent leder


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy