Archive for december, 2014

Et projektledelse kursus skærper dine sanser

Projektledelse kursus (foto: viauc.dk)

Projektledelse kursus (foto: viauc.dk)

Enhver leder bør spørge sig selv, hvad de kan gøre for, at deres ansatte føler, at ledelsen er god. Hvis ledelsen ikke er god, så går det med stor sikkerhed udover arbejdsmoralen hos de ansatte, hvorfor lederens ansvar altid er at sørge for, at ledelsesformen fungerer 100 procent. Som leder er man nemlig i en speciel situation; en situation hvor man ikke blot har ansvaret for sig selv, men også for sine ansattes velbefindende, samt et ansvar for hvor arbejdsprocessen leder hen, og om man når målet. Derfor skal en god leder altid sørge for, at alle er glade og tilfredse. Spørgsmålet er så, hvordan man som leder gør det bedst muligt. Der kan findes et væld af svar på det spørgsmål – hvis ikke man tager opgaven seriøst finder man dog aldrig nogle af de svar. Svarene er nemlig ikke universelle, idet man arbejder med mennesker, som alle har forskellige behov. Hvis man tager et kursus i projektledelse, kan man lære, hvordan man finder de svar i enhver situation.

Være opmærksom på dine ansattes signaler

Når man arbejder med projektledelse handler det om mange ting. Det handler for det første om, at man som leder skal være medvirkende til, at idéerne blomstrer hos de ansatte. Hvis man kan få dem til det, så er man et langt stykke af vejen. Hvis ens ansatte får lov til at være kreative under projekter, får de nemlig en energi, som man ikke kan opnå på andre måder.  Når man arbejder med mennesker, skal man derudover også tænke på, at alle har forskellige behov og forskellige måder at tackle forskellige situationer på, hvorfor man skal behandle dem uafhængigt af hinanden. Det betyder, at to ansatte ikke reagerer ens i to ellers ens situationer. Derfor skal en leder være klar til at lytte til den ansatte og dennes behov.

 

Læs mere om projektledelse kursus her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/teknologi-byggeri-og-energi/Sider/teknologi-byggeri-og-energi.aspx

 

Læs mere om projektledelse her:

Projektledelse kursus – nye projekter kræver nye kompetencer

Projektledelse uddannelse – få blik for fremtidens løsninger

Bliv en mester i projektledelse


Videreuddannelse sygeplejerske kan have stor glæde af

Bliv sygeplejerske (foto viauc.dk)

Bliv sygeplejerske (foto viauc.dk)

Det at være sygeplejerske er et af de vigtigste job i dette land, og det er derfor også rigtig krævende. Man skal kunne handle hurtigt og effektiv, for hvis man ikke gør det, så kan konsekvensen i værste fald være, at man mister en patient eller får fejlbehandlet en patient, og det kan ingen være tjent med.

Videreuddannelse som sygeplejerske giver en nye muligheder

Derfor er det også vigtigt, at man som sygeplejerske hele tiden holder sig opdateret og øver sig, så man altid er parat til enhver situation, men det kan nogle gange være svært selv at vide, hvor det er, at man skal sætte ind og øve sig, derfor skal man tage en videreuddannelse. En videreuddannelse som sygeplejerske kan give dig et hav af muligheder – ikke nok med at du bliver dygtigere og får ekstra værktøjer i din rygsæk, så bliver du også mere attraktiv på jobmarkedet, det siger sig selv.

Find den perfekte videreuddannelse som sygeplejerske til dig

Der er flere forskellige videreuddannelser man kan tage som sygeplejerske, og hvis man er i tvivl om udbuddet af uddannelser, så kan man altid søge på nettet og finde ud af en masse og også finde en masse inspiration fra andre. Det er vigtigt, at man finder netop den efteruddannelse, som man kan bruge til mest og som gavner en selv mest muligt. Man skal også gerne finde en videreuddannelse som sygeplejerske, som man finder interessant, det skal gerne være noget, man brænder for, for så bliver det bare bedre, det ved enhver.

Søg på nettet og find ud af mere om videreuddannelse som sygeplejerske

En videreuddannelse som sygeplejerske kan man tage mange forskellige steder rundt i landet, så find ud af hvor det passer dig bedst at tage den, det skal jo gerne hænge sammen med resten af ens liv. Man kan altid søge på videreuddannelse som sygeplejerske på nettet, her vil man kunne læse meget mere om det.

Klik her og find en videreuddannelse som sygeplejerske

 

Læs mere om videreuddannelse sygeplejerske:

Videreuddannelse sygeplejerske er en måde at engagere sig i sit felt på

Sygeplejerske videreuddannelse stimulerer dine behov


Trænger din organisation til et sundhedstjek?

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Der findes forskellige typer af organisationsstrukturer og kulturer og alle har en meget vigtig rolle at spille for en virksomheds funktionalitet, effektivitet og succes. Derfor er det tilrådeligt at få tjekket organisationskulturen efter engang imellem og få afmålt hvilke ændringer, der måske skal foretages for hele tiden at arbejde så effektivt som muligt.

Afhjælpning af konflikter

Uanset om der er tale om en lineær, funktionel eller lineær/stabsorganiseret organisation, så er der hele tiden nogle risikoer, som der bør arbejdes aktivt med. Kommunikationsvejen er en af de helt store syndere, når det kommer til en virksomheds fejlende forsøg på at arbejde mest muligt effektivt. Jo kortere informationsvejen er desto hurtigere foregår kommunikationen og hermed også reaktionen. Det er en af de ting, der arbejdes med når organisationskulturen eftertjekkes. Er der nogen man kan gøre bedre eller anderledes for at virksomheden arbejder mere effektivt? Også i forbindelse med konfliktløsning på arbejdspladsen inden for organisationskulturen, er der som regel ting, der kan afhjælpes – men det kræver den rigtige viden og ekspertise.

Løsning er nem

Ved at lade et team af velkvalificerede eksperter se på din virksomheds organisationskultur, åbner du chancerne for forbedring og effektivisering, hvilket er højst aktuelt i det moderne samfund, hvor alt salg er værdibaseret. Værdibevidste konsumenter presser virksomheder ud til yderligheder, hvor konkurrencen kan være en dræber, hvis man som virksomhed ikke formår at følge med tiden. Alt tyder på at disse tendenser forøges i fremtiden og derfor bør man se et ”organisationstjek” som et regelmæssig tandplejetjek, der både er forebyggende og behandlende. Det handler om at sikre og optimere din virksomhed til fremtiden.

 

Læs mere om organisation her


Lederudvikling er grundsten for medarbejderudvikling

Gode ledere et fundamentalt (foto hansentoft.dk)

Gode ledere et fundamentalt (foto hansentoft.dk)

Ledelse i moderne virksomheder stiller store krav til lederne, der navigerer i et omskifteligt terræn. Det moderne arbejdsmarked er kendetegnet ved at være præget af omskiftelighed. Der stilles store krav til den enkeltes fleksibilitet. De store krav afspejler sig også i de krav, der stilles til ledere i moderne virksomheder. Ledelse er en videnskab. I alle virksomheder er der behov for lederudvikling. Ledelse handler om at udvikle på den enkelte medarbejders kompetencer. Der stilles derfor store krav til moderne lederes evner inden for medarbejderudvikling. Medarbejderudvikling kræver indsigt i markedet, der ofte kan være svært at forudse. Med lederudvikling får du redskaberne til at lede dine ansatte på rette vej gennem omskiftelige tider. Lederudvikling tilføjer nye kompetencer til den enkelte leders værktøjskasse. Virksomheden styrkes, og de fleste oplever hurtige målbare forandringer. De nye kompetencer, der tilføres gennem lederudviklingen munder ofte ud i en stigende medarbejdertilfredshed. Kompetente avler på de ansattes kompetencer.

Lederudvikling inspirerer

Et forløb med lederudvikling kan bidrag med inspiration til moderne ledelsesmetoder. Der sker en stor udvikling inden for forskning i ledelse, og det kan være svært at holde sig opdateret på, hvordan feltet udvikler sig. Det er der råd for. I ledelsesudviklingen inddrages den nyeste forskning på området. Erhvervslivet er i evig vækst. På samme måde udvikles der i samme tempo nye metoder, som kan være med til at sikre en god ledelse af den enkelte virksomhed. Der stilles store krav til strukturen i moderne virksomheder. Dem, som overlever, er dem, der kan tilpasse sig forandringerne. Og en ting er sikkert. Markedet er i vedblivende forandring og udvikling. Ledelsesudvikling sikrer ledere, der er omstillingsparate. Ledelsesudviklingen avler på den enkelte leders kompetencer, og sætter dem i en kontekst, hvor de bliver i stand til hele tiden at tilpasse sig.

Læs meget mere om lederudvikling:

Lederudvikling er centralt for en succesfuld virksomhed

Lederudvikling er en fordel for dig og din virksomhed


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy