Archive for november, 2014

Sygeplejerske videreuddannelse stimulerer dine behov

Sygeplejerske videreuddannelse (foto: viauc.dk)

Sygeplejerske videreuddannelse (foto: viauc.dk)

Et af de vigtigste områder i vores lille land omhandler sundhed. Derfor er sygeplejersker, læger, sundhedsplejersker og forskere uvurderlige for vores velfærd. Netop velfærden bliver igen og igen nævnt som en vigtig faktor i vores kongerige – det er dog et uhåndgribeligt begreb, som de færreste måske virkelig ved hvad betyder. Velfærd kan omhandle næsten alt i vores samfund, hvis blot man tager de rette briller på og ser det i en bestemt kontekst. Noget man dog ikke kan argumentere imod er, at velfærd i høj grad altid handler om folkesundhed. Derfor er det vigtigt, at vi har dygtige folk indenfor den sektor – hvilket vi heldigvis også har. Dog er det således, at viden ikke har nogen øvre grænse – man kan altid dygtiggøre sig yderligere, hvilket vores samfund også har brug for, at nogen gør indenfor den offentlige sundhedssektor. Sygeplejersker har eksempelvis muligheden for at videreuddanne sig, således at de dygtiggør sig på et mere afgrænset område. Alle mennesker har brug for yderligere fordybelse og mere viden, hvilket sygeplejersker altså har muligheden for at gøre gennem videreuddannelse.

Gør dig selv og samfundet en tjeneste

Ønsker man som sygeplejerske, at man skal videre op i systemet, kræver det ofte, at man uddanner sig yderligere – der bliver nemlig hvert år uddannet et hav af sygeplejersker på forskellige skoler rundt omkring i landet, hvorfor der i forvejen er bud om pladserne. Vil man altså stilles højere i systemet, bliver man som sygeplejerske nødt til at videreuddanne sig. Gør man dog det, kan man både tjene et større formål for velfærden i samfundet, men man kan også se frem til et mere alsidigt og udfordrende job – et job som også bidrager mere til den månedlige gage, man får for arbejdet. Derfor gør man ikke kun sig selv, men også samfundet en tjeneste, hvis man som sygeplejerske vælger at videreuddanne sig.

 

Find den rigtige sygeplejerske videreuddannelse her

 

Læs mere om videreuddannelse sygeplejerske:

Videreuddannelse sygeplejerske er en måde at engagere sig i sit felt på


Der er ingen endestation for kvaliteten af projektledelse

Som projektleder må du gøre det så godt du kan og forbedre dig løbende (foto viauc.dk)

Som projektleder må du gøre det så godt du kan og forbedre dig løbende (foto viauc.dk)

Hvad er god ledelse? Det bør enhver med personer under sig i et erhvervsmæssigt øjemed spørge sig selv om. Langt de fleste har nemlig prøvet, hvordan det er, at arbejde et sted hvor der er dårlig ledelse. Det kan være et helt småt perspektiv, men det kan også være i et stort perspektiv. Det skal forstås på den måde, at det sagtens kan være helt små ting der afgør, hvorvidt ledelsen er velfungerende eller ej. Samtidig kan det også være de fleste ting i en ledelsesform der ikke fungerer. Uanset hvordan ledelsen fungerer uhensigtsmæssigt, er det aldrig rart at være i for de ansatte. Derfor er det enhver leders pligt at spørge sig selv, hvordan man leder et projekt på bedst mulige måde – både i forhold til arbejdsmønstre og procedurer, men også i forhold til hvordan de tackler de komplikationer og situationer som opstår, når man arbejder med mennesker. Projektledelse er ikke en nem ting, men det er til gengæld heldigvis en ting, som man altid kan forbedre sig indenfor, hvis man tør og gider at bruge tid på det.

Enhver leder kan altid forbedre sig

Hvordan man tager næste skridt i en arbejdsproces er der aldrig et entydigt svar på – der er dog altid muligheder, som er bedre end andre. Hvis man dygtiggør sig indenfor projektledelse, får man redskaber til at finde disse muligheder. Samtidig skal man også huske, at et af de bedste redskaber er at lytte til sine medarbejdere – gør man ikke det, risikerer man, at de ikke føler sig hørt eller respekteret, hvilket skaber et dårligere arbejdsmiljø. Et dårligt arbejdsmiljø er nemlig uhensigtsmæssigt for både arbejdsgiver og ansatte, og man risikerer, at det i sidste ende går ud over kvaliteten af arbejdet. Derfor er det altså vigtigt, at enhver leder tør at sige til sig selv, at de ikke er ufejlbarlige og altid kan blive bedre til projektledelse.

Læs mere om projektledelse her

 

Læs flere af vores indlæg om ledelse:

Bliv en mester i projektledelse

Uddan dig i projektledelse

Projektledelse er for enhver


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy