Archive for oktober, 2014

Ledelse er forståelse og balance, styring og udvikling

Der er mange måder at se ledelse på (foto hansentoft.dk)

Der er mange måder at se ledelse på (foto hansentoft.dk)

Der var engang, hvor ledelse bare var en lav mand på en hest. Napoleon inkorporer denne type ganske udmærket. Her var en mand, der godt var visionær, men ikke desto mindre bare var en mand. Napoleon var manden på hesten med egenskaberne til at kunne drive en hel nation frem. Så langt frem at den nåede hen til den russiske kulde, hvor den måtte se sig selv fortabt. Fortabt ad flere omgange som så mange andre. Nu om dage er ledelse blevet udviklet i meget mere komplekse retninger, og det handler så at sige om dynamiske ledelse og udvikling af forskellige stilarter indenfor ledelse.

Ledelse dynamiske væremåde

En dygtig ledelse er en ledelse der formår at tilpasse situationerne med de ressourcer, som den har at stille med. Med andre ord er en dygtig ledelse en ledelse, som er i stand til at vurdere både farer og gevinster ved enhver situation. Samtidig er der også det helt igennem organisatoriske ved ledelse. Ledelse er ikke bare en organisation, men ligeså meget også en form for styring og forståelse af tingene helt ned på et mikroplan og så op på et makroplan igen. Det er at forstå, hvordan relationer påvirker og genskaber hinanden, og det er således også at kunne forstå den algebra, som hverdagens løsninger af opgaver består af.

Ledelses fremdrift

Ledelse skal kunne skabe rumklang og dybde i de daglige opgaver. En dygtig ledelse formår at tænke i perspektiv og sætte rammerne for en sund og dynamisk udvikling af de forskellige elementer, som en virksomhed består af. Fundamentet for ethvert sundt foretagende er en sund ledelse, der forstår sig på at indramme de forskellige projekter og planer i en fornuftig horisont af forståelser. Det handler om at kunne sætte samling på ideerne og tropperne, når der skal sættes ideer til verden.

Læs meget mere om ledelse hos Hansen Toft her:

http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/lederudvikling/

 

Læs meget mere om ledelse:

Ledelse er afgørende for en virksomheds succes

Ledelse udvikling – er din virksomhed i fremdrift?

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed


Amu kurser er tilbud for alle, der har viljen til at drømme

Fortsæt dit uddannelsesforløb i dag (foto viauc.dk)

Fortsæt dit uddannelsesforløb i dag (foto viauc.dk)

Det er aldrig for sent at videruddanne sig. Det handler sådan set bare om ambitioner, vilje og målsætninger. Har man planerne om at ville prøve noget nyt – måske stadig indenfor samme fagfelt, men mangler man kvalifikationerne til at kunne bestride den ønskede post? Så ville det nok være en rigtig god ide at overveje de muligheder, der er indenfor amu kurser. Amu kurser tilbyder en masse muligheder for dem, der er nysgerrige, stålfaste og interesserede. I denne moderne og konkurrencespækkede verden handler det på en eller anden måde om at holde sig opdateret. Det handler om at kunne holde sig selv kampklar. Hvad det end indebærer, betyder det, at vi har et ansvar over for os selv og vores drømme om at gøre vores bedste. Hvis de skal realiseres, er det nogle gange nødvendigt med lidt ekstra viden. Hvad er det for en viden, der gør en glad og tilfreds? Det er som regel den viden, som man ved, at man har brug for. Amu kurser tilrettelægger kurser, som er relevante for en, og som kan være med til at give ens hverdag på jobbet lidt ekstra.

Tættere på drømmen

Med en dedikeret indsats kan man med amu kurser komme lidt tættere på den erhvervsfaglige drøm, som man har haft. Det bliver lidt nemmere at komme til tops, når man har de akademiske kvalifikationer i orden. Det er der ikke så meget at sige til. Det kan ligefrem blive en stor glæde for en, når man både mærker, at man har lært noget og samtidig også, at det rent faktisk kan bruges. Det er viden med pondus. Viden der rykker.

Til alle

Amu kurser tilbydes til alle, der er interesserede, og alle der har lysten til at kunne lære og læse i forlængelse eller på ny. Det er kort sagt viljen, der driver værket, og viljen der styrer lysten.

Læs mere om Amu kurser

Se flere af vores indlæg om Amu kurser:

Amu kursus giver bedre kvalifikationer og en bedre fremtid

Amu kurser – har det noget at gøre med at bage?

AMU kurser giver dig gode chancer


Organisationsudvikling styrker båndene i et samarbejde

Brug organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Brug organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er med til at udvikle og sætte ord, samt planer på det, som kan gøres bedre indenfor en virksomhed. En virksomhed er kun ligeså god som sit svageste led. Derfor er det også til tider særlig vigtigt, at man gør sit bedste for at drive virksomheden frem og hæve bundniveauet. Indenfor det organisatoriske er det blevet bevist, at en dårlig organisation kan være med til at hæmme en nok så god ide. Af den grund kan det klart anbefales, at man forsøger at finde de beste muligheder for ens organisation. Dette kan gøres i fællesskab med en professionel, der forsøger at sætte navn og ord på det, der kan gøres bedre rent organisatorisk. Når man får det organisatoriske på plads, vil man opleve, hvordan organisationen kan være med til at præge ideerne. Ideer bør ikke stå indiskutabelt i virksomheden. Nærmere sagt er det vigtigt for virksomheden, at der også eksisterer et åbent forum, hvor mennesket kan sætte sit eget præg på det indenfor nogle skabte rammer.

Det stærke samarbejdes resultater

Organisationsudvikling gør det nemmere for organisationen at præge, skabe og kommunikere ideer. Når samarbejdet står stærkt, er det ofte også som om, at ideerne står stærkere. Ved på den måde at styrke både ideer og samarbejde vil man opleve, hvordan en organisation i virkeligheden består af en masse forskellige projekter, der konstant påvirker hinanden. Hele virksomheden er altså dynamisk, evigt udviklende, nyskabende og spændende. Nærmest et billede på et mikrosamfund.

Kortsigtet og langsigtet

Ved på den måde at interagere med den måde, som der bliver skabt resultater på mellem de forskellige instanser, vil man opleve, at organisationsudvikling er en fasttømret del af kulturen. Organisationsudvikling giver pote, og organisationsudvikling er med til at fremme. Ved at skabe resultater, der er langsigtede, ved samtidig at investere tid i det, der kan virke nu og her, bliver organisationen dygtigere og mere resultatstærk.

Få professionelle input til organisationsudvikling her

Læs også mere om organisation her:

Organisationskultur skaber professionalisme og dialog

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål

Organisationsudvikling: Lær at kommunikere


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy