Archive for juli, 2014

Ledelse er afgørende for en virksomheds succes

Ingen virksomhed uden ledelse (foto hansentoft.dk)

Ingen virksomhed uden ledelse (foto hansentoft.dk)

God ledelse er ikke en selvfølge i virksomheder og organisationer rundt om i verden. Der er dog ingen tvivl om, hvor vigtigt det er for et godt arbejdsmiljø, for motiverede medarbejdere og for at undgå sygedage blandt sine medarbejdere. Har man i sit daglige virke opgaver som leder, er det derfor altid en god idé at dygtiggøre sig og hele tiden forsøge at blive en bedre leder. Det kan ske gennem efteruddannelse, kurser og andre seminarer med fokus på ledelse. Som leder skal man besidde en række kvalifikationer for at kunne lede på den bedst mulige måde. Først og fremmest skal man have en god fornemmelse for andre mennesker. Som leder skal man kunne rumme forskellige typer og give rum til de forskelligheder. Alle mennesker præsterer ikke deres bedste under de samme betingelser. Her skal en god leder i samarbejde med sin medarbejder finde den bedste løsning. Som leder skal man samtidig også have en hvis teoretisk ballast, for i praksis at kunne være en god leder. Man kan træffe mange ledelsesmæssige beslutninger på intuition og mavefornemmelse, men det er altid en god idé at have en mere teoretisk funderet baggrund at træffe disse beslutninger på.

Kommunikation er et nøgleord

Især en leders kommunikative færdigheder er afgørende for succesen som leder. En leder skal kunne formidle opgaver og klæde folk på til et bestemt arbejde. Samtidig skal man som leder have overblikket over arbejdsopgaverne. Det er et typisk problem, at der går vigtige oplysninger tabt i kommunikationen, hvis en leder ikke er en dygtig nok formidler. Det er en leders opgave at sørge for, at opgaven er forstået. Samtidig bør en leder også gøre en dyd ud af, at skabe et miljø hvor man altid, som medarbejder, kan komme med ris og ros, uden at det er ilde set. Det skaber mulighed for at forbedre forholdene på arbejdspladsen og sine egne evner som leder.

Se mere om ledelse her: www.viauc.dk/videreuddannelse/ledelse-administration-forvaltning/Sider/ledelse-administration-og-forvaltning.aspx

 

Læs mere om ledelse:

Ledelse udvikling – er din virksomhed i fremdrift?

Akademiuddanelse i ledelse øger kompetencer og potentiale

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed


Virksomhedsudvikling åbner op for usete potentialer i virksomheden

Der er potentiale overalt i virksomheden (foto viauc.dk)

Der er potentiale overalt i virksomheden (foto viauc.dk)

Det er ikke altid helt nemt at se, hvor tingene bærer hen. Nogle gange er vi for bevidste omkring nuet, og andre gange er vi for fjerne fra vores nuværende situation. Netop derfor er det også en god ide både som privatperson og som virksomhed at slå koldt vand i blodet og så overveje de forskellige muligheder, der ligger lige for. En virksomhed er ikke bare. En virksomhed gør noget og får sin eksistensberettigelse derfra. Af netop den grund kan det være en god ide at undersøge de forskellige muligheder, der ligger i at understrege den eksistensberettigelse, der foreligger indenfor enhver virksomhed. Virksomhedsudvikling handler om at finde kernen i virksomheden og på den måde gøre den åbenbar og synlig for enhver. Virksomhedsudvikling fremmes gennem forståelse, samtale og dialog. Det er netop sådan, at mennesker møder hinanden på tværs af kulturer og baggrunde. Med den rette virksomhedsudvikling bliver det muligt for en virksomhed at fremme sin udvikling på tværs af landegrænser og på den måde også skabe et stabilt fundament, der kan holde til hver en tid.

En investering

Den rette virksomhedsudviklinger med til at gavne virksomheden både på kort og på langt sigt. Virksomhedsudvikling er som sagt meget mere end bare tørre tal og kedelige udregninger. Det handler ligeså meget om at skabe et perspektiv for fremtiden for alle virksomhedens ansatte. Med den rette virksomhedsudvikling vil det vise sig at være en god investering, at man både er fremtidsorienteret med benene fast grundet på jorden.

Potentialet

Enhver virksomhed har et potentiale. Det handler egentlig bare om at kunne udfri dette. Med den rette virksomhedsudvikling bliver det muligt for virksomheden at finde frem til sin kerne og sit store potentiale. Virksomhedsudvikling gavner både på kort og på lang sigt, og det kan vise sig at være en god ide for både medarbejdere og ejere.

Se mulighederne for virksomhedsudvikling


Det er ikke nemt at være en god leder. Kom på lederkursus

Vil du være en bedre leder? (Foto: jobbank.dk)

Vil du være en bedre leder? (Foto: jobbank.dk)

At være en god leder er en enormt svær opgave at varetage. Der er en lang række krav til færdighederne ved en god leder. Overblik, ansvarlighed, lydhørhed og en god formidler er blot nogle af de mange krav, der stilles til en god leder i dag. Man kan ikke blive den perfekte leder fra den ene dag til den anden, men man kan og bør altid forsøge at forbedre sine lederegenskaber. Det gøres bedst ved at videreuddanne sig og tage lederkurser. Gennem lederkurser opnår man et større kendskab til udfordringerne ved lederskab, og bliver udfordret til at reflektere over egne styrker og svagheder. For lige som alle andre mennesker er en leder ikke ufejlbarlig, ofte er det dog sådan, at en leders fejl kan forekomme mere graverende end andre medarbejdere med et mindre ansvar i virksomheden eller organisationen.

Hvilke type leder er du?

Der findes mange forskellige skoler og ledelsesteorier indenfor lederskab. Selvom man praktiserer én ledelsesform, er det godt også at kende til andre former, da man således bedre kan se fordelene og ulemperne ved ens egen ledelsesstil. Det øger bevidstheden om sig selv såvel som rollen som leder. Det kan lederkurser være med til at klæde en på til. Lederkurser har ofte også fokus på kommunikation og formidling. På lederkurser vil man derfor ofte også få redskaber der kan styrke en række kommunikative færdigheder. Det er afgørende for en leder, at være i stand til at kommunikere med sine medarbejdere. Rigtig meget går tabt i dårlig kommunikation, hvor god kommunikation derimod kan være med til skabe et godt og behageligt arbejdsmiljø. Derfor er disse færdigheder ganske afgørende og værd at bruge tid på at blive bedre til. Som leder skal man også være en god menneskekender. Er man det, kan man bedre være en god leder overfor hver enkelt medarbejder. For alle mennesker er forskellige.

 

Kom på et givende lederkursus

 

Læs mere om lederkurser:

Lederkurser – sådan udvikler du dig som leder


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy