Archive for marts, 2014

Akademiuddanelse i ledelse øger kompetencer og potentiale

Opkvalificer dig selv med en akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Opkvalificer dig selv med en akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Det der med at udvikle sine kompetencer kan nogle gange være svært at gøre som en enmandshær. Det er svært at være selvlært, det er endnu sværere at blive det. Derfor er der også institutioner, der varetager undervisningen og skaber planer for den enkelte elev. På den måde bliver ens kompetencer lagt under et skema, der formår at få det bedste frem i hver enkelte elevs fremadrettede proces. Det er derfor heller ikke en dum ide at få sig en akademiuddannelse i ledelse. Det kan være med til at kompetencesikre en de næste mange år frem. Kompetencer falder ikke fra træerne. Det er nogle, man selv skal stå for at plukke. Og hvis de er for højt oppe til at kunne nås, er det smart med en stige.

Et skridt for fremtiden

En akademiuddannelse i ledelse muliggør en masse forskellige fremtidige veje. Det kan være en god ide at få merit, så man fremstår attraktiv på et konkurrencepræget arbejdsmarked. Det kan derfor kun anbefales, at man ruster sig. Men det er ikke kun til gavn for ens professionelle karriere. Det er også rart som menneske, at man kan føle sig mere tryg, når man træffer beslutninger. Det er beslutninger, det hele afhænger af, og det er ofte ens mavefornemmelse, der fortæller, hvordan man skal træffe sin beslutninger. Har man en god ballast, er man ofte bedre i stand til at kalkulere de forskellige konsekvenser, en given beslutning kan have.

Giver en god ballast

En akademiuddanelse i ledelse kan være med til at give en sund og tryg mave. Ikke kun om dagen på arbejde, men også når man lægger sig til at sove om natten. Søvnen bliver lidt rarere, når man er sikker i sin sag. Fornuftig og kompetencegivende undervisning garanterer, at de næste mange år kommer til at blive præget af en sund og god søvn.

Læs mere om akademiuddannelser her:

Akademiuddannelser – Bliv projektleder


Organisationskultur skaber professionalisme og dialog

Organisationskulturer kan variere meget (foto hansentoft.dk)

Organisationskulturer kan variere meget (foto hansentoft.dk)

Ordet kultur er et bredt ord. Men ordet organisationskultur leder tankerne hen på, hvordan menneskerne og virksomheden er sat i spil sammen. Det er vigtigt at have en sund og kommunikerende organisationskultur, der formår at få de delelementer, som en virksomhed agerer som til at spille sammen. Med et kursus i organisationskultur får man forskellige perspektiver til, hvordan det hele kan spille sammen. Der bliver set på, hvilke elementer, der er overflødige, og hvilke der er gavnlige. Hvordan man få det hele til at virke bedre, og hvordan det hele kommer til at se ud på bundlinjen.

Peger fremad med dialog

Med en sund organisationskultur kommer man til at eksekvere skarpere. Udviklingen peger fremad, og man kommer til skabe en sund dialog omkring, hvilke værdier virksomheden afspejler på det personlige og organisatoriske plan. Disse værdier må gerne hænge sammen med den måde, man driver tingene på i virksomheden, og skal der derfor opnås nogle resultater på en bæredygtig måde, kan det være en god ide med et kursus indenfor organisationskultur. Især i denne tid hvor kommunikation og dialog frem for alt formår at skabe flere resultater end en enstemmig forståelse af virksomheden mål og vej.

Skaber fremdrift

Den moderne organisation afspejles altså ikke kun i tallene på bundlinjen, men også på den måde, som virksomheden driver sig selv frem på. Et kursus kan være med til at give nye vinkler, der kan drive virksomheden længere frem og dermed på sigt give de rigtige resultater for såvel den enkelte som hele organisationen. Det er vigtigt, at man forholder sig til det enkelte menneske, når man forsøger at støbe en sund og fornuftig organisationskultur sammen. Således vil det hele fremstå mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt på længere sigt. Et kursus skaber overblik, dynamik og forståelse for de forskellige facetter indenfor organisationskultur.

Find mere information om organisationskultur hos hansentoft.dk

Læs mere om organisationskultur her:

Organisationskultur handler om at nå mål i fællesskab

Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål


Amu kurser gavner karrieren i et dynamisk arbejdsmarked

Hold dig opdateret med et Amu kursus (Foto sondagsavisen.dk)

Hold dig opdateret med et Amu kursus (Foto sondagsavisen.dk)

Amu kurser gør dig mere rustet og forberedt på arbejdsmarkedets dynamiske virkelighed.

Arbejdsmarkedets vilkår er omskifteligt og dynamiske. Det danske arbejdsmarked fungerer under dynamisk udvikling og påvirkning fra det udenlandske arbejdsmarked. Derfor er det også vigtigt, at danske funktionærer og ansatte udvikler sig dynamisk, således at det danske arbejdsmarked får hævet sin standard. Amu kurser gør det muligt for den enkelte på arbejdsmarkedet at komme videre i en ambitiøs fremdrift.

Ambition og fremdrift

Hvis man ønsker at komme langt på arbejdsmarkedet, bør man overveje amu kurser. De giver en de fornødne og ambitiøse redskaber til at kunne kvalificere sig i at kunne danne karriere indenfor ens givne arbejdsfelt. Amu kurser tager afsæt i ens kvalifikationer, som man i forvejen har og ud fra dette, bliver der skabt en mulighed for den enkelte i form af amu kurser, der bliver tilrettelagt således, at de gavner ens fremtidig færden på arbejdsmarkedet.

Amu kurser giver sikkerhed

Med amu kurser får man mulighed for at udvikle sig indenfor det dynamiske arbejdsmarked. Amu kurser forbereder kursisten på, at arbejdsmarkedet til stadighed kræver nye redskaber og analytiske værktøjer for at kunne navigere rundt i et broget felt af interesserer og krav.

Med amu kurser er man godt rustet til at danne karriere og udvikle sig i takt med arbejdsmarkedets dynamiske felt af krav og specifikationer.

Har man lysten, driften og energien til at drive sin karriere videre og skabe sig en sikkerhed på arbejdsmarkedet, bør man helt sikkert overveje amu kurser. Amu kurser giver en mulighed for at tilrettelægge sin karriere og skaber kontrol over sin egne ambitioner og drømme. Med amu kurser får man værktøjer og redskaber til at drive det vidt. Det er kun fantasien, der sætter grænserne, når man får redskaber fra amu kurser.

Læs mere om amu kurser:

Amu kurser er populære som aldrig før

Amu kurser – har det noget at gøre med at bage?

AMU kurser giver dig gode chancer


Lev og lær med akademiuddannelsen i socialpædagogik

Akademiuddannelsen viser at pædagogik er meget mere end børnehave uddannelse (Foto: bupl.dk)

Akademiuddannelsen viser at pædagogik er meget mere end børnehave uddannelse (Foto: bupl.dk)

Det er vigtigt at vokse. Man vokser på forskellige måder. Der er mange forskellige måder at komme igennem det man kalder en læringsperiode på. Nogle tager ud og rejser og vender tilbage med historier og minder, der på en måde har hjulpet dem med at udvikle sig.

På et andet tidspunkt i livet kan det være mere anvendeligt med en uddannelse, der kan ruste en til at klare sig på arbejdsmarkedet både mentalt og professionelt.

Med akademiuddannelsen i socialpædagogik er det muligt at lære om mennesket og senere hen at komme ud og arbejde med det individuelle menneske. Men for at kunne arbejde professionelt og omsorgsfyldt med andre mennesker i organisationer eller på arbejdspladser, kan det være nødvendigt med noget faglig viden.

Det enkelte livs store spørgsmål

Man lærer om etik. Det vil altså sige, hvad det rigtige vil sige, og i hvilke situationer, man kan foretage det rette valg. Etik handler om livets store spørgsmål i den forstand, at der er noget, der betyder noget særligt for det enkelte menneske, og at disse ting skal varetages på den rette måde. Med faget etik får man en grundlæggende indgangsvinkel til, hvad enkelte moraler baseres på. Altså hvordan og hvorfor mennesker handler, som de gør, og hvad der påvirker dem i hvilke sammenhænge.

At vokse og at leve

Med en akademiuddannelse i socialpædagogik får man mulighed for at være nærværende og interesseret på sit job. Man får kontakt til mennesker, der lever et andet liv under andre kår og forudsætninger end en selv. Man vokser med andre ord. Det er vigtigt, at man som menneske lader sig forstå på andre kulturer og livsførelser. En akademiuddannelse i socialpædagogik vil give en de redskaber og værtkøjer, der skal til for at kunne forstå og lære ud fra det enkelte menneskes liv. Man forsøger til sidst at lære fra sig og give det enkelte menneske en mulighed for at udvikle sig på sund og naturlig vis.

Se på flere uddannelser her:

Projektledelse uddannelse – få blik for fremtidens løsninger

Efteruddannelse er vejen til nye perspektiver i hverdagen

Mod på mere viden? Videreuddan dig med en akademiuddannelse


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy