Archive for februar, 2014

Optimer din virksomhed

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

Hvis du gerne vil have en virksomhed eller firma, der kan følge med udviklingen og er en god konkurrent til lignende virksomheder, så er det en god idé at se på strukturen og opbygningen i virksomheden samt organisationens udvikling. Organisationsudvikling kan du få hjælp til hos Hansen Toft, der er en konsulentvirksomhed, der kan give din virksomhed nogle gode kompetencer og hjælpe den med at udvikle sig i den rigtige retning.

Hansen Toft har arbejdet med virksomheder i mange år og specialister i at analysere og udvikle virksomheder af enhver art. De kan give rådgivning og gåde råd til ændringer og forbedringer.

Organisationsudvikling går ud på at se på virksomheden som helhed. Hansen Toft går ind og analyserer den og ser på, hvordan den virker som helhed. Organisationsudvikling er både udvikling på det indre og ydre plan.

Det indre og ydre plan

På Det indre plan drejer det sig om struktur og opbygning. Hele virksomheden skal hænge sammen, og det gælder ofte på det kommunikative niveau. Kommunikation er nemlig ofte keywordet til en god udvikling, for taler alle parter godt sammen, så er der god grobund for en sund udvikling.

Det ydre plan er alt det, som virksomheden præsenterer til omverden. Altså den image. Her kan der også ske en god udvikling.

Læs mere om organisationsudvikling her:

Organisationsudvikling: Lær at kommunikere


Udvikl kernen i din virksomhed positivt

Ledelsesudvikling er uundgåeligt (foto viauc.dk)

Ledelsesudvikling er uundgåeligt (foto viauc.dk)

Du ved din virksomhed fungerer, når stemningen alle steder på arbejdspladsen er god. Der skal være plads til et kreativt og idérigt miljø, hvor alle kan snakke sammen. Ingen må have mindre værd over der position i firmaet, og alle skal føle at de er en vigtig brik i virksomheden. En virksomhed er nemlig en dynamisk organisme, hvor alle muskler skal være sunde og smidige, for at virksomhedens produkt og arbejde kan fungere.

Kernen i virksomheden er ofte og bør gerne være ledelsen. Det er her kommunikationen går fra og til de forskellige områder i virksomheden. Det skal helst forløbe gnidningsfrit og let. Alle skal kende til ledelsen og respektere deres arbejde. Ligesom ledelsen også skal kunne arbejde med alle medarbejdere.

Der er konstant brug for ledelsesudvikling. Ledelsen er den del af virksomheden, som skal holde sammen på hele virksomheden og særligt de steder, hvor der er underledelser og ledelser på flere niveauer, er det vigtigt at man arbejder med dem.

Udvikling som en naturlig del af hverdagen

Markedet skifter konstant, og hvis en virksomhed skal kunne følge med, er det nødvendigt, at den hele tiden følger med og udvikle sig. Det må ikke ske på en anstrengt og krævende måde, for det vil påvirke medarbejderne negativt, og der vil komme en konservativ stemning, som ikke er omstillingsparat og modtagelig over for nye udfordringer og forandringer.

Alle i virksomheden skal som en naturlig del af hverdagen have udvikling og forandringer. Det viger en positiv energi, åbenhed og et kreativ arbejdsmiljø, de fleste trives i. Hvis du aktivt vil sætte ind, så er ledelsen et godt sted at starte. Få hjælp til ledelsesudvikling med konsulentfirmaet Hansen Toft. Ledelsesudvikling vil kunne mærkes i hele virksomheden.

Læs meget mere om ledelsesudvikling:

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Bliv den erfarne leder


Bliv den erfarne leder

Vil du være i spidsen? Så er diplom i ledelse din løsning (foto viauc.dk)

Vil du være i spidsen? Så er diplom i ledelse din løsning (foto viauc.dk)

Hvis du enten er leder eller gerne vil være leder, så kan du tage en diplomuddannelse i ledelse på VIA University College, der er Danmarks største professionshøjskole. Diplomuddannelsen i ledelse er til dig, der allerede er leder, men også dig, som der skal være leder, for uddannelse giver dig muligheder for at krydre dine erfaringer fra arbejdslivet med teori.

På diplomuddannelsen i ledelse kommer ud til at analysere problemstillinger fra det virkelige liv. Du vil komme til at diskuterer forskellige forhold der drejer sig om ledelse samt bruge casehistorier fra kursusdeltagerene.

Du vi komme til at arbejde med ledelse rent teoretisk. Det kan for eksempel være organisations-, ledelses- og læringsteori. Idéen med uddannelsen er at bygge oven på den viden du i forvejen har med dig fra arbejdslivet.

Uddannelsen er til dig, der gerne vil bygge videre på dine kompetencer. Du skal derfor have gennemfært en videregående uddannelse på bachelorniveau og taget en kort videregående uddannelse. Du kan også have taget en videregående voksenuddannelse. Desuden er det et krav, at du har mindst to års erhvervserfaring, der er relevant for en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelses opbygning

Diplomuddannelsen i ledelse er opbygget sådan, at du har seks obligatoriske moduler samt nogle valgfrie. Derudover er der et afgangsprojekt og hele uddannelsen giver 60 ECTS point.

Hvis du har mulighed for det, så kan du tage hele uddannelsen på én gang og faktisk i den rækkefølge, der passer dig bedst. Men VIA University College har naturligvis et forslag til, hvordan du bygger dit forløb op. De obligatoriske fag er for eksempel gode at starte med, og det afsluttende afgangsprojekt, skal ligge i slutningen af din uddannelse.

Læs mere om hvordan du kan få diplom i ledelse

Læs meget mere om ledelse:

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Bliv en mester i projektledelse


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy