Archive for januar, 2014

Bliv en kompetent leder

Bliv uddannet til leder med en akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Bliv uddannet til leder med en akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Man kan stige i graderne og kæmpe sig til tops som leder på en arbejdsplads. Eller man kan tage en ledelsesuddannelse og blive den mest kompetente leder, virksomheden kan vælge. På Akademiuddannelse i ledelse på VIA University College kan du blive leder. Uddannelsen lærer dig at udføre og analysere ledelse både i offentlige virksomheder som for eksempel i en børnehave og i private virksomheder, der kunne være en produktionsvirksomhed, der producerer fødevarer.

Akademiuddannelsen i ledelse på VIA University College er en videregående voksenuddannelse. Den består af fire fagmoduler, hvor tre af dem er obligatoriske og den sidste er et valgfag. Derudover er der et specialforløb og til slut et afgangsprojekt.

Uddannelsen fungerer som enhver anden universitetsuddannelse med ECTS point. Hvert fag, du deltager i giver 10 ECTS point. Når du har gennemført fire fagmoduler, bliver du ”merkonom”, men uden speciale. Når du har gennemført samtlige moduler opnår du hele akademiuddannelsen i ledelse.

Hvert modul har et omfang af 10 ECTS point. Med 4 fagmoduler bliver man merkonom (uden speciale), og med samtlige moduler opnår man den fulde akademiuddannelse i ledelse. Du kan tage uddannelsen, mens du har et andet arbejde. Det kan du gøre ved at tage uddannelsen på deltid. Der kan du tilrettelægge den på op til tre år.

En uddannelse til dig der vil være bedre

Uddannelsen er for dig, der skal specialiserer eller dygtiggøre dig endnu mere. Kravene er derfor at du har en ungdomsuddannelse eller kort videregående uddannelse og arbejder med ledelse eller gerne vil gøre det.

Adgangskravene er, at du har taget en relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående som en erhvervsuddannelse, en grunduddannelse for voksne eller en gymnasial uddannelse. Derudover skal du også have noget erhvervserfaring i mindst to år.

Se nærmere på akademiuddannelse i ledelse her

Læs mere om uddannelse i ledelse her:

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Styrk dine lederevner med et kursus i ledelse


Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Der er altid brug for flere ledere (foto viauc.dk)

Der er altid brug for flere ledere (foto viauc.dk)

Ledelsen spiller en bærende rolle i enhver virksomhed. Uden god virksomhedsledelse kan man ikke forvente, at virksomheden kan klare sig igennem de udfordringer, som der helt naturligt vil opstå. Især i de senere år er det i forbindelse med den økonomiske krise blevet meget tydeligt, hvor katastrofale konsekvenser dårlig ledelse kan have. Derfor er det nødvendigt at være opmærksom på ledelsesudvikling, hvis man gerne vil opnå varig succes.

Forskellige former for ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling er først og fremmest noget, der skal foregå løbende. Ledelsen skal være opmærksom på sig selv og på dem, der sidder med ansvaret for driften. Hvis der opstår behov for nye ledere eller nye ansatte generelt, så er det med at handle med det samme. Arbejdet med ledelsesudvikling ligger altså i høj grad hos ledelsen selv, og det er noget, som kræver åbenhed og ærlighed fra ledernes side. Det handler om at tage udfordringerne i opløbet, så de ikke senere viser sig at være uoverkommelige.

Det kan dog sagtens ske, at en ledelse får behov for en mere grundig gennemgang. Hér er ledelsesudvikling ikke noget, som virksomheden selv kan tage sig af. Man kan derimod få et eksternt coachingbureau til at arbejde med virksomhedens ledelse og slå ned på nogle konkrete arbejdspunkter.

I den forbindelse kan ledelsesudvikling foregå team-orienteret, hvor et helt lederteam får konkret vejledning ud fra virksomhedens målsætninger og måde at arbejde på. Det er meget virkningsfuldt i større virksomheder, hvor det er nødvendigt for mange ledere og afdelingsledere at snakke sammen. Det kan dog også være, at det er én leder med et stort ansvar, der har behov for at få en opdatering. Èn-til-én ledelsesudvikling bliver mere og mere udbredt, fordi det er en enorm økonomisk belastning, hvis man skal til at fyre en leder i stedet for at beholde vedkommende og få det bedste ud af situationen.

Klik her for at læse mere om ledelsesudvikling

Få mere information om uddannelse og kurser inden for ledelse:

Bliv en mester i projektledelse

Styrk dine lederevner med et kursus i ledelse

Uddan dig i projektledelse


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy