Archive for oktober, 2013

Efteruddannelse er vejen til nye perspektiver i hverdagen

Det skader aldrig at lære nyt (Foto sondagsavisen.dk)

Det skader aldrig at lære nyt (Foto sondagsavisen.dk)

Er du gået i stå på det job, du har nu? Eller sidder du udenfor arbejdsmarkedet og trænger til at komme i gang igen? Måske vil du gerne prøve nye veje, men du ved ikke helt, hvordan du skal komme derhen?

Med en efteruddannelse tager du det første skridt i retningen mod noget nyt. Hvis ikke du vil prøve nyt af, men i stedet gerne vil være mere vidende på det felt, du allerede befinder dig på, kan en efteruddannelse også være en god ting for dig.

På en efteruddannelse får du opdateret dine færdigheder. Det er måske længe siden, du kom ud med diplomet i hånden. Siden da har du været på arbejdsmarkedet. Du har glemt flere af de ting, du teoretisk lærte og andre af de ting, du lærte, de har ændret sig så markant, at du burde sætte dig ind i det nye. Med en efteruddannelse får du det hele i en pakke.

Efteruddannelse er til dem, der vil

Hvis du gerne vil ændre retning eller blot opdateres på dit felt, er en efteruddannelse en god løsning. Men det kræver, du er motiveret, og at du er klar over, hvorfor du tager et skridt i en ny retning, hvor du skal lære nye ting på skolebænken. Det giver klart den bedste stemning på det hold, du er på. Og det giver også dig den drivkraft, der skal til, for at uddannelsen hjælper dig maksimalt.

Efteruddannelser er som hovedregel betalt af kursisterne selv og varer i alt fra et par måneder til et par år. Derfor er det også vigtigt, at du er indstillet på, at der kommer til at være foreløbige ændringer i dit liv. Ændringer der på lang sigt gør det muligt for dig at gå ad andre veje eller løse opgaverne endnu bedre på dit job.

Se mulighederne for efteruddannelse


Styrk jeres organisationskultur og opnå fælles mål

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

I alle aspekter af vores liv indgår vi i forskellige kulturer. Det kan være den lille kultur, der er hjemme i familien, men det kan også være alle de sammenhænge vi er en del af i foreninger, klubber og ikke mindst på jobbet. Din arbejdsplads er en kultur for sig, og hvordan I har det med hinanden i den kultur er helt afgørende for, om virksomheden trives. Hvis I vil udvikle jer sammen og nå jeres mål, skal der også herske en sund og udviklende kultur.

Kulturen på en arbejdsplads handler i bund og grund om, hvordan relationen er mellem de forskellige medarbejdere samt deres relation til ledelsen. Hvordan hver enkelt ser sin rolle på arbejdspladsen, og om man trives og føler, at der er grobund for at udvikle sig er helt afgørende. Det handler således om at løfte i flok og om at anerkende, at virksomheden kun kan lykkes, hvis alle led, altså medarbejderne, føler at de lykkes med at udfylde deres rolle.

God organisationskultur bygger på god kommunikation

For at ovenstående kan blive en realitet, skal kommunikationen på arbejdspladsen være god. Det er den, når alle medarbejdere føler, at de bliver hørt, og når problemer og forhindringer ikke bliver ignoreret. Rigtig mange trælse situationer kan fuldstændig undgås, hvis man taler om tingene, præcis som i kulturen hos en familie.

Skab en god tone på arbejdspladsen, som alle kan acceptere. Hav en kultur, hvor det er okay at stille spørgsmål, hvis man er i tvivl, og hvor man ikke skal føle sig dum, fordi man gør det. Nogle gange kan det være en stor hjælp at se tingene ude fra. Det kan man gøre gennem eksterne konsulenter, der har en ekspertviden om, hvordan man udvikler organisationens kultur til fælles bedste for alle medarbejdere.

Læs mere om organisationskultur her


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy