Archive for juni, 2013

Diplomuddannelser giver mulighed for yderligere fordybelse

Diplomuddannelse er en fantastisk mulighed (foto viauc.dk)

Diplomuddannelse er en fantastisk mulighed (foto viauc.dk)

Hvis du allerede har en kort eller mellemlang uddannelse og ønsker at fordybe dig yderligere, er en diplomuddannelse vejen videre for dig. Diplomuddannelser kan kombineres på flere forskellige måder, så du kan sammensætte netop den individuelle løsning, som passer til dig og dine behov. Normalt varer en diplomuddannelse to år, hvis du tager den på deltid. Man kan også vælge at tage et eller flere diplommoduler selvstændigt. Mulighederne er mange, og det handler bare om at finde en løsning, som kan passe ind i din livssituation. En diplomuddannelse giver mulighed for, at du kan få sat din tidligere erfaring og viden i et andet og mere dybdegående teoretisk lys, så du står stærkere på arbejdsmarkedet eller overfor udfordringerne i dit daglige job. En diplomuddannelse kan også virke som et adgangskort til flere kandidat- og masteruddannelser. Det er væsentligt, at du vælger at tage din diplomuddannelse et sted, hvor fagligheden og brugertilfredsheden er i top.

Diplomuddannelse for pædagoger giver nye kompetencer

Hvis du er pædagog og ønsker at tage en diplomuddannelse, er der ved VIA University College flere muligheder. Du kan vælge at følge en diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge. Denne diplomuddannelse uddanner nye formidlere til at skabe oplevelser for børn og unge med udgangspunkt i det kunst- og kulturfaglige fagområde. Her lærer man at bruge skabende og relevante teorier og metoder i det direkte arbejde med børn og unge mennesker. Du får kompetencer til at udvikle og styrke dine formidlingsevner, og du får redskaber til at forbinde ny teori om børne- og ungdomskultur med daglige kunst- og kulturformidlingsaktiviteter.

Klik her og læs mere om mulighederne for diplomuddannelser


Kurser er noget, som du kan tage dig på VIAUC

Hold dig opdateret med kurser (foto viauc.dk)

Hold dig opdateret med kurser (foto viauc.dk)

Har du et liv bag dig, som du godt kunne tænke dig at optimere? Der er sikkert mange tanker, der går rundt i hovedet på dig, hvis du har det sådan. Der er sikkert også mange, der har forsøgt at fortælle dig, hvad du skal gøre. Der er nogle, der har en holdning til, om du skal tage nogle kurser. Og der er nogle, der siger, de vil dig det bedste, men som egentlig ikke kender dig godt nok. Når du skal vælge, hvorvidt, du vil tage nogle kurser eller ej, så er det bedste at gøre at kigge i sig selv, helt inderst inde. Du må finde ud af, hvorvidt du har lyst til, at optimere dit liv på denne måde ved at tage nogle kurser. Men som udgangspunkt er det vel aldrig en dårlig idé at blive klogere. Og klogere bliver man – på et eller andet – hvis man går i gang med noget nyt. Netop ved at tage kurser.

Du vil nok altid blive klogere ved at tage kurser

Der er selvfølgelig en faglig viden ved at tage nogle kurser, som du tilegner dig. Men der er også noget andet, du lærer ved at tage kurser. Du lærer noget helt personligt og indadvendt, som man ikke kan lære på ret mange andre måder end ved at udfordre dig selv. Så hvis du vil udfordre dig selv, var det måske ikke en helt dårligt idé at tage de kurser, som du kan få gavn og nytte af.

Vil du tage nogle kurser? Se mere her


Videreuddannelse giver dig nye karrieremuligheder

Snyd ikke dig selv for videreuddannelse (foto viauc.dk)

Snyd ikke dig selv for videreuddannelse (foto viauc.dk)

Alle kan komme til at stå i en situation, hvor man har brug for videreuddannelse for at matche kravene i ens nuværende job eller for at komme videre med sin karriere i en ny stilling. Arbejdsmarkedet er altid under udvikling, og det stiller krav til lønmodtagere. På VIA University College tilbyder man efteruddannelse eller videreuddannelsesmuligheder i alle de fag, som dækkes af VIA. Videreuddannelse henvender sig primært til færdigudlærte professionelle, som har et ønske om at bygge oven på nogle vigtige kompetencer, så man står endnu bedre fast på arbejdsmarkedet. Muligheden for videreuddannelse kan også benyttes af virksomheder, som beskæftiger sig med de arbejdsfelter, som VIA tilbyder uddannelse inden for. VIA University College lægger stor vægt på, at deres videreuddannelsestilbud tager udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger og muligheder, der er på arbejdsmarkedet. Derfor er VIA UC konstant i dialog og samarbejder med relevante faglige miljøer og brugerrepræsentanter.

Videreuddannelse med faglig aktualitet og relevans

VIA University College tilbyder ikke kun videreuddannelsesforløb, men også konferencer og seminarer, som omhandler de aktuelle udfordringer og emner, der er på det komplekse arbejdsmarked. VIA University Colleges tilbud gælder de fagområder, som VIA normalvis dækker. VIA University College arbejder tæt sammen med lokale, regionale og centrale myndigheder samt andre uddannelsesinstitutioner. Dette samarbejde sikrer en høj relevans og aktualitet for den studerende. Det er væsentligt, at videreuddannelse tager udspring i de udfordringer, der er aktuelle inden for de forskellige fagområder, så man som studerende kan blive klædt på til at fortsætte sin arbejdskarriere efter videreuddannelsen.

Klik her og find forskellige typer af videreuddannelse på VIA University College


Amu kurser er populære som aldrig før

AMU Kurser (Foto: sondagsavisen.dk)

AMU Kurser (Foto: sondagsavisen.dk)

Arbejdsmarkedskurser består af korte moduler, der kan tages enkeltvis, kombineres forholdsvis frit og stykkes sammen til en mere eller mindre helstøbt videreuddannelse. Det kan i sidste ende give dig adgang til flere erhvervsuddannelser. Vi har i mange år levet i en højkonjunktur, og der har været rigeligt med investeringer og masser af arbejdsstillinger i udbud. Mange har aldrig fået videreuddannet sig eller fuldendt sin første uddannelse, fordi det har været til at få arbejde uden. Dette har imidlertid ændret sig, fordi lavkonjunkturen satte en stopper for investeringer og forbrugsfest. Virksomheder har afskediget medarbejdere som aldrig før, og mange står i denne periode uden arbejde på hånden. Dem, der ryger først, er desværre dem, der ingen uddannelse har, eller simpelt hen har den laveste uddannelse. Det er folk blevet klar over, og derfor er efteruddannelse og amu-kurser populære som aldrig før.

Find et amu-kursus der matcher interesse og behov

Der findes et hav af amukurser, og der findes mange hjemmesider, hvor du kan læse om muligheder, fag og forløb. Her vil du kunne blive inspireret, men overvejer du at tage et amu-kursus eller en efteruddannelse, så bør du starte med at sætte dig ned og gøre dig klart, hvorfor det skal være netop nu? Hvilke kompetencer føler du, at du mangler til dagligt? Hvilke kompetencer drømmer du om få? Hvilket arbejde har du gjort dig erfaringer med? Hvilket arbejde drømmer du om at beskæftige dig med? Når alt dette er på plads, kan du begynde at undersøge dine muligheder. Det er desuden tilladt at blive inspireret af nye muligheder, du ikke anede fandtes.

Find amu kurser her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/amu/Sider/AMU-kurser.aspx


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy