Archive for april, 2013

Lederudvikling er en fordel for dig og din virksomhed

Lederudvikling (Foto: hr-industries.dk)

Lederudvikling (Foto: hr-industries.dk)

Når du skal lede din virksomhed, så kan det være svært at finde du af sådan helt konkret, hvordan man skal gøre det. Og det er der, hvor du kan benytte dig af forskellige tilbud ude i byen, det er det, man kalder såkaldt lederudvikling. Det er ikke kun dig selv, der får gavn af lederudvikling. Dine medarbejdere får nemlig også del i goderne, idet de bliver styret bedre. Det kan være, du lærer ikke kun at styre med en hård hånd, men at styre med en balanceret hånd, for alle skal ledes på forskellige måder. På den måde kan man få det bedste udbytte af sin lederudvikling, for du får det bedste udbytte af dine medarbejdere, som du leder i din virksomhed.

Ikke kun dine medarbejdere, der får del i lederudvikling

Men det er ikke kun dine medarbejdere, der får del i lederudviklingen, for du har nemlig også en del at skulle have sagt i forhold til din egen person. Du lærer måske hen ad vejen, at det kan godt være, du har gået målrettet efter at tage lederudvikling for at skabe noget i dit eget firma og blive en bedre leder for dine medarbejdere, men du vil også lære en del om dig selv. Det er aldrig dårligt at lære mere til sig selv, og det kan være, det netop er lederudvikling, der er den bedste måde at lære dig selv at kende på – og dine medarbejdere vil måske også lære dig bedre at kende så.

Klik for at se på lederudvikling


Projektledelse kursus – nye projekter kræver nye kompetencer

Projektledelse (Foto: jobbank.dk)

Projektledelse (Foto: jobbank.dk)

Projektledelse er en krævende disciplin. Nye projekter giver nye udfordringer, men løbende projekter er en uundgåelig og vigtig del af en virksomhed i udvikling, og udvikling er igen en nødvendighed for en virksomhed. En virksomhed, der aldrig udvikler sig, vil blive forbigået af konkurrenter og ende sine dage.

Der findes mange kurser i projektledelse, og det er vigtigt, at du tilmelder dig det rigtige. På nogle kurser får du generel kompetenceundervisning. En dygtig leder har overblik over både medarbejdere, tid, råderum og økonomi, men nye projekter vil uundgåeligt give nye udfordringerne. Det er spændende, men det kræver også meget af den dygtige projektleder, der skal være omstillingsparat og løsningsorienteret.

På forskellige kurser bliver du tilbudt mere specifik undervisning i forskellige discipliner, og det er en god ide. Mennesker og projekter er forskellige, og derfor skal kurset tilpasses behovet.

Projektledelse kursus – en klart defineret mål

Af ordet projekt fremgår det, at opgaven er unik eller særpræget i forhold til den normale virksomhedsdrift. Et projekt har et klart defineret særligt mål og ressourcerne er oftest fastlåste. Det er udfordrende, men til gengæld er det håndgribeligt. Succeskriteriet er at nå målet inden for rammerne!

Et succesfuldt projekt kræver planlægning, planlægning, planlægning. Det er blandt andet noget, du kan få hjælp og uddannelse i gennem et kursus. Det kan være noget så banalt som at fastsætte et realistisk mål. Der er forskel på målsætninger, formål og egentlige mål, og det er vigtigt fra start at definere disse klart.

Læs mere om projektledelse kursus her


Ingen virksomhed uden strategiudvikling

Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Hvad enten et firma udgøres af en enkeltmandsvirksomhed, eller der er flere ansatte indblandet, er det nødvendigt med strategiudvikling. En forretningsstrategi kortlægger, hvilke mål en virksomhed har, og hvordan de skal nås. Desuden skal virksomhedsstrukturen kortlægges, og styrker og svagheder skal erkendes og imødegås så godt som muligt.

En virksomhed kan godt stå for dele af sin strategiudvikling. Strategiske værktøjer kan være mange ting. Et af de mest fundamentale er SWOT-analysen, der netop har til formål at identificere virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det er vigtigt, at ledelsen er realistisk i forhold til alle disse elementer i virksomheden. I disse tider, hvor finanskrisen har hærget og mange firmaer kæmper for at overleve, er markedet presset. Dette stiller store krav til virksomhedsledelse og de pågældende lederteams.

Få hjælp til strategiudvikling

Netop fordi strategiudvikling er et omfattende og vigtigt element i en forretningsstrategi, kan det være nødvendigt at en virksomheds ledelse søger hjælp hos et mediebureau eller lignende. Den bedste strategiudvikling foregår ofte, når man får nogle neutrale øjne på, der kan se hele firmaet udefra og pege på nogle ting, som ledelsen selv aldrig ville kunne få øje på.

Strategiudvikling i samarbejde med et eksternt bureau kan desuden spare virksomheden for nogle økonomiske udgifter. Det kan være dyrt have egen marketingafdeling, hvilket er noget mange virksomheder sparer væk. Derfor har mange et helt naturligt behov for at få professionel hjælp på freelance basis.

Hjælp til strategiudvikling kan sammenlignes med et lægetjek. Det kræver, at patienten, eller virksomheden, erkender, at den ikke kan klare problemet på egen hånd. Herefter kan man opsøge nogen, der har mere specialiseret forstand på håndtering af problemet, hvorefter de så kan give en hjælpende hånd. Hvad enten der er behov for medicin eller direkte lægehjælp vil vise sig, men god strategiudvikling kan være med til at helbrede en hvilken som helst virksomhed!

Se f.eks. mere på HansenToft.dk


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy