Snyd ikke dig selv for videreuddannelse (foto viauc.dk)

Snyd ikke dig selv for videreuddannelse (foto viauc.dk)

Alle kan komme til at stå i en situation, hvor man har brug for videreuddannelse for at matche kravene i ens nuværende job eller for at komme videre med sin karriere i en ny stilling. Arbejdsmarkedet er altid under udvikling, og det stiller krav til lønmodtagere. På VIA University College tilbyder man efteruddannelse eller videreuddannelsesmuligheder i alle de fag, som dækkes af VIA. Videreuddannelse henvender sig primært til færdigudlærte professionelle, som har et ønske om at bygge oven på nogle vigtige kompetencer, så man står endnu bedre fast på arbejdsmarkedet. Muligheden for videreuddannelse kan også benyttes af virksomheder, som beskæftiger sig med de arbejdsfelter, som VIA tilbyder uddannelse inden for. VIA University College lægger stor vægt på, at deres videreuddannelsestilbud tager udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger og muligheder, der er på arbejdsmarkedet. Derfor er VIA UC konstant i dialog og samarbejder med relevante faglige miljøer og brugerrepræsentanter.

Videreuddannelse med faglig aktualitet og relevans

VIA University College tilbyder ikke kun videreuddannelsesforløb, men også konferencer og seminarer, som omhandler de aktuelle udfordringer og emner, der er på det komplekse arbejdsmarked. VIA University Colleges tilbud gælder de fagområder, som VIA normalvis dækker. VIA University College arbejder tæt sammen med lokale, regionale og centrale myndigheder samt andre uddannelsesinstitutioner. Dette samarbejde sikrer en høj relevans og aktualitet for den studerende. Det er væsentligt, at videreuddannelse tager udspring i de udfordringer, der er aktuelle inden for de forskellige fagområder, så man som studerende kan blive klædt på til at fortsætte sin arbejdskarriere efter videreuddannelsen.

Klik her og find forskellige typer af videreuddannelse på VIA University College