Sundhedsplejeskeuddannelsen (Foto: colourbox.dk)

Sundhedsplejeskeuddannelsen (Foto: colourbox.dk)

Vil du gerne være sundhedsplejerske? Det har du flere muligheder for at blive. Du kan tage en sundhedsplejerskeuddannelse, hvis du har en dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen suppleret med et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og -metode eller tilsvarende. Du kan også tage en sundhedsplejerskeuddannelse, hvis du har dansk autorisation som sygeplejerske eller to års klinisk erfaring som sygeplejerske svarende til fuld tid fra mindst 2 af følgende områder heraf mindst et ansættelsesforløb af 8 måneders varighed svarende til fuld tid: Svangre- eller barselspleje, neonatalogi, pædiatri, børne- og ungdomspsykiatri, lægekonsultation og hjemmesygepleje.

Sundhedsplejerskeuddannelse – mere om udannelsen

Her er lige lidt mere information om sundhedsplejerskeuddannelsen. Det tager i alt 1,5 år at uddanne sig som sundhedsplejerske. Det et år er teoretisk, mens et halvt år er et klinisk forløb. Under det teoretiske forløb modtager du SU, mens du under det kliniske modtager løn fra arbejdsgiveren. De kliniske forløb er af tre måneders varighed, og du skal derfor ud to gange i løbet af de 1,5 år. Der skal udarbejdes en overordnet uddannelsesplan de forskellige steder, så du kan vide, hvad du kan forvente at få ud af forløbet.

Klik her for at læse mere om sundhedsplejerskeuddannelsen.