Tag: ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling er vitalt for din organisation

Forretningsudvikling betaler sig (foto viauc.dk)

Ledelsesudvikling betaler sig (foto: se-institute.dk)

I dag går alting stærkt. Det skyldes blandt andet, at vi lever i en globaliseret verden, som ikke længere er adskilt af tid og rum. Og det stiller højere krav til den enkelte, men bestemt også til de organisationer, som er en del af den globale verden.

Langt de fleste organisationer er på en eller anden måde en del af den globaliserede verden. Det er svært at undgå – også selvom det måske ville være nemmere, hvis man kunne. Men sådan er det ikke. Intet er statisk, alting er foranderligt. Og derfor er det også vigtigt, at man forsøger at følge med i udviklingen.

Det gælder især, hvis man ønsker at konkurrere. Hvis man ikke følger med, sakker man bagud – og man bliver i værste tilfælde en ligegyldig aktør. Omvendt forholder det sig selvfølgelig, hvis man går forrest. Det giver både konkurrencefordele og anerkendelse. Og ledelsen spiller en vigtig rolle i den sammenhæng.

Udvikling i ledelsen er startskuddet

Man kan ikke forvente, at en organisation udvikler sig, hvis ikke ledelsen i den pågældende organisation gør det. Derfor er ledelsesudvikling vitalt for organisationens overlevelse. Og derfor er det vigtigt, at ledelsen tager deres job seriøst.

Der er altså ikke noget, som hedder: ”Jamen, det har vi jo altid gjort.” Der skal være bevidsthed om, hvorfor man gør, som man gør. Ellers er man ikke sikker på, at man gør det, der er allerbedst for organisationen. Ledelsen skal være bevidst om, hvordan den leder. Og det kan den vej rundt påvirke hele organisationen. Det er noget, som kunderne i sidste ende mærker og værdsætter.

Ledelsesudvikling er med andre ord startskuddet til en positiv dominoeffekt. Lad os nu antage, at ledelsen udvikler sig i en positiv retning. De opdager, at ting kan gøres anderledes. De implementerer det i organisationen. Udbyttet fra medarbejdernes indsats bliver større. Kunderne bliver gladere. Det er ren win-win. Og derfor er ledelsesudvikling også vitalt for din organisation.

Læs mere om ledelsesudvikling her

Der er mere at finde om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling


Lederudvikling er grundsten for medarbejderudvikling

Gode ledere et fundamentalt (foto hansentoft.dk)

Gode ledere et fundamentalt (foto hansentoft.dk)

Ledelse i moderne virksomheder stiller store krav til lederne, der navigerer i et omskifteligt terræn. Det moderne arbejdsmarked er kendetegnet ved at være præget af omskiftelighed. Der stilles store krav til den enkeltes fleksibilitet. De store krav afspejler sig også i de krav, der stilles til ledere i moderne virksomheder. Ledelse er en videnskab. I alle virksomheder er der behov for lederudvikling. Ledelse handler om at udvikle på den enkelte medarbejders kompetencer. Der stilles derfor store krav til moderne lederes evner inden for medarbejderudvikling. Medarbejderudvikling kræver indsigt i markedet, der ofte kan være svært at forudse. Med lederudvikling får du redskaberne til at lede dine ansatte på rette vej gennem omskiftelige tider. Lederudvikling tilføjer nye kompetencer til den enkelte leders værktøjskasse. Virksomheden styrkes, og de fleste oplever hurtige målbare forandringer. De nye kompetencer, der tilføres gennem lederudviklingen munder ofte ud i en stigende medarbejdertilfredshed. Kompetente avler på de ansattes kompetencer.

Lederudvikling inspirerer

Et forløb med lederudvikling kan bidrag med inspiration til moderne ledelsesmetoder. Der sker en stor udvikling inden for forskning i ledelse, og det kan være svært at holde sig opdateret på, hvordan feltet udvikler sig. Det er der råd for. I ledelsesudviklingen inddrages den nyeste forskning på området. Erhvervslivet er i evig vækst. På samme måde udvikles der i samme tempo nye metoder, som kan være med til at sikre en god ledelse af den enkelte virksomhed. Der stilles store krav til strukturen i moderne virksomheder. Dem, som overlever, er dem, der kan tilpasse sig forandringerne. Og en ting er sikkert. Markedet er i vedblivende forandring og udvikling. Ledelsesudvikling sikrer ledere, der er omstillingsparate. Ledelsesudviklingen avler på den enkelte leders kompetencer, og sætter dem i en kontekst, hvor de bliver i stand til hele tiden at tilpasse sig.

Læs meget mere om lederudvikling:

Lederudvikling er centralt for en succesfuld virksomhed

Lederudvikling er en fordel for dig og din virksomhed


Ledelse er afgørende for en virksomheds succes

Ingen virksomhed uden ledelse (foto hansentoft.dk)

Ingen virksomhed uden ledelse (foto hansentoft.dk)

God ledelse er ikke en selvfølge i virksomheder og organisationer rundt om i verden. Der er dog ingen tvivl om, hvor vigtigt det er for et godt arbejdsmiljø, for motiverede medarbejdere og for at undgå sygedage blandt sine medarbejdere. Har man i sit daglige virke opgaver som leder, er det derfor altid en god idé at dygtiggøre sig og hele tiden forsøge at blive en bedre leder. Det kan ske gennem efteruddannelse, kurser og andre seminarer med fokus på ledelse. Som leder skal man besidde en række kvalifikationer for at kunne lede på den bedst mulige måde. Først og fremmest skal man have en god fornemmelse for andre mennesker. Som leder skal man kunne rumme forskellige typer og give rum til de forskelligheder. Alle mennesker præsterer ikke deres bedste under de samme betingelser. Her skal en god leder i samarbejde med sin medarbejder finde den bedste løsning. Som leder skal man samtidig også have en hvis teoretisk ballast, for i praksis at kunne være en god leder. Man kan træffe mange ledelsesmæssige beslutninger på intuition og mavefornemmelse, men det er altid en god idé at have en mere teoretisk funderet baggrund at træffe disse beslutninger på.

Kommunikation er et nøgleord

Især en leders kommunikative færdigheder er afgørende for succesen som leder. En leder skal kunne formidle opgaver og klæde folk på til et bestemt arbejde. Samtidig skal man som leder have overblikket over arbejdsopgaverne. Det er et typisk problem, at der går vigtige oplysninger tabt i kommunikationen, hvis en leder ikke er en dygtig nok formidler. Det er en leders opgave at sørge for, at opgaven er forstået. Samtidig bør en leder også gøre en dyd ud af, at skabe et miljø hvor man altid, som medarbejder, kan komme med ris og ros, uden at det er ilde set. Det skaber mulighed for at forbedre forholdene på arbejdspladsen og sine egne evner som leder.

Se mere om ledelse her: www.viauc.dk/videreuddannelse/ledelse-administration-forvaltning/Sider/ledelse-administration-og-forvaltning.aspx

 

Læs mere om ledelse:

Ledelse udvikling – er din virksomhed i fremdrift?

Akademiuddanelse i ledelse øger kompetencer og potentiale

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed


Ledelse udvikling – er din virksomhed i fremdrift?

Alle virksomheder har brug for nye ledere (foto hansentoft.dk)

Alle virksomheder har brug for nye ledere (foto hansentoft.dk)

Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan du driver din virksomhed. Det ved du nok. Men nogle gange kommer man til at springe nogle afdelinger og områder over, hvor man faktisk bør have et stort fokus på at udvikle. Et af de områder er ledelse. Det er vigtigt man holder sin ledelse i udvikling.

Ledelsesudvikling kan foregå på mange måder. Og nogle handlinger kan være mere drastiske end andre. Det handler grundlæggende om at holde dynamikken i top, så man ikke ender med at gå udviklingsmæssigt i stå. Denne dynamik kan man holde i gang på flere måder. Nogle gange handler det om, at hele strukturen skal laves om. At man skal fordele poster anderledes, og at nogle mennesker måske ikke skal arbejde i virksomheden længere.

Andre gange kan man arbejde ud fra, at ledelse også skal i være i udvikling. Derfor skal man løbende på efteruddannelser og kurser.

Udvikling i ledelsen

I bund og grund handler det om, at man skal have en virksomhed, der ser ud til at blive bedre og bedre med årene. Et helt fundamentalt sted at starte er, at man sørger for, at dem der sidder i ledelsen ikke kun tænker på en vis, men tværtimod er innovative og fremadseende.

Det kan man være på mange forskellige måder, og der findes mange forskellige ledertyper. Det vigtigste er her, at man uanset hvad sørger for, at disse typer er i udvikling.

Når man har fokus på ledelsesudvikling sker det på samme præmisser, som i alle andre afdelinger i virksomheden. De handler ganske simpelt om at se på, hvor man gerne vil hen som virksomheden, og hvad det kræver af den givne afdeling – her ledelsen.

Ledelsen er et bærende organ i en virksomhed. Den skal være toptunet. Det findes der mange kurser og uddannelser, der kan styrke jeres ledere til at være.

Ledelse udvikling – se mulighederne her

 

Læs meget mere uddannelse i ledelse her:

Akademiuddanelse i ledelse øger kompetencer og potentiale

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Projektledelse uddannelse – få blik for fremtidens løsninger


Udvikl kernen i din virksomhed positivt

Ledelsesudvikling er uundgåeligt (foto viauc.dk)

Ledelsesudvikling er uundgåeligt (foto viauc.dk)

Du ved din virksomhed fungerer, når stemningen alle steder på arbejdspladsen er god. Der skal være plads til et kreativt og idérigt miljø, hvor alle kan snakke sammen. Ingen må have mindre værd over der position i firmaet, og alle skal føle at de er en vigtig brik i virksomheden. En virksomhed er nemlig en dynamisk organisme, hvor alle muskler skal være sunde og smidige, for at virksomhedens produkt og arbejde kan fungere.

Kernen i virksomheden er ofte og bør gerne være ledelsen. Det er her kommunikationen går fra og til de forskellige områder i virksomheden. Det skal helst forløbe gnidningsfrit og let. Alle skal kende til ledelsen og respektere deres arbejde. Ligesom ledelsen også skal kunne arbejde med alle medarbejdere.

Der er konstant brug for ledelsesudvikling. Ledelsen er den del af virksomheden, som skal holde sammen på hele virksomheden og særligt de steder, hvor der er underledelser og ledelser på flere niveauer, er det vigtigt at man arbejder med dem.

Udvikling som en naturlig del af hverdagen

Markedet skifter konstant, og hvis en virksomhed skal kunne følge med, er det nødvendigt, at den hele tiden følger med og udvikle sig. Det må ikke ske på en anstrengt og krævende måde, for det vil påvirke medarbejderne negativt, og der vil komme en konservativ stemning, som ikke er omstillingsparat og modtagelig over for nye udfordringer og forandringer.

Alle i virksomheden skal som en naturlig del af hverdagen have udvikling og forandringer. Det viger en positiv energi, åbenhed og et kreativ arbejdsmiljø, de fleste trives i. Hvis du aktivt vil sætte ind, så er ledelsen et godt sted at starte. Få hjælp til ledelsesudvikling med konsulentfirmaet Hansen Toft. Ledelsesudvikling vil kunne mærkes i hele virksomheden.

Læs meget mere om ledelsesudvikling:

Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Bliv den erfarne leder


Ledelsesudvikling – nødvendigt i enhver virksomhed

Der er altid brug for flere ledere (foto viauc.dk)

Der er altid brug for flere ledere (foto viauc.dk)

Ledelsen spiller en bærende rolle i enhver virksomhed. Uden god virksomhedsledelse kan man ikke forvente, at virksomheden kan klare sig igennem de udfordringer, som der helt naturligt vil opstå. Især i de senere år er det i forbindelse med den økonomiske krise blevet meget tydeligt, hvor katastrofale konsekvenser dårlig ledelse kan have. Derfor er det nødvendigt at være opmærksom på ledelsesudvikling, hvis man gerne vil opnå varig succes.

Forskellige former for ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling er først og fremmest noget, der skal foregå løbende. Ledelsen skal være opmærksom på sig selv og på dem, der sidder med ansvaret for driften. Hvis der opstår behov for nye ledere eller nye ansatte generelt, så er det med at handle med det samme. Arbejdet med ledelsesudvikling ligger altså i høj grad hos ledelsen selv, og det er noget, som kræver åbenhed og ærlighed fra ledernes side. Det handler om at tage udfordringerne i opløbet, så de ikke senere viser sig at være uoverkommelige.

Det kan dog sagtens ske, at en ledelse får behov for en mere grundig gennemgang. Hér er ledelsesudvikling ikke noget, som virksomheden selv kan tage sig af. Man kan derimod få et eksternt coachingbureau til at arbejde med virksomhedens ledelse og slå ned på nogle konkrete arbejdspunkter.

I den forbindelse kan ledelsesudvikling foregå team-orienteret, hvor et helt lederteam får konkret vejledning ud fra virksomhedens målsætninger og måde at arbejde på. Det er meget virkningsfuldt i større virksomheder, hvor det er nødvendigt for mange ledere og afdelingsledere at snakke sammen. Det kan dog også være, at det er én leder med et stort ansvar, der har behov for at få en opdatering. Èn-til-én ledelsesudvikling bliver mere og mere udbredt, fordi det er en enorm økonomisk belastning, hvis man skal til at fyre en leder i stedet for at beholde vedkommende og få det bedste ud af situationen.

Klik her for at læse mere om ledelsesudvikling

Få mere information om uddannelse og kurser inden for ledelse:

Bliv en mester i projektledelse

Styrk dine lederevner med et kursus i ledelse

Uddan dig i projektledelse


Forny ikke toppen – find i stedet den gode ledelsesudvikling

Toppen kan sagtens lære nye ting. Kig på ledelsesudvikling i stedet (Foto: jobbank.dk)

Toppen kan sagtens lære nye ting. Kig på ledelsesudvikling i stedet (Foto: jobbank.dk)

Selvom nogle vil påstå, at finanskrisen er ovre, så er det ikke det, der er tilfældet. Det kan du fornemme, hvis du kigge på en del virksomheders økonomi og på købernes købekraft. Der er stadig en del virksomheder, der bliver nødt til at fyre folk for at overleve. Hos nogle er det gået så vidt, at de bliver nødt til at dreje nøglen om. Det er rigtig trist for de mennesker, der står i spidsen for virksomheden eller ejer virksomheden, fordi det er deres livsværk. Hvis du gerne vil undgå at havne i denne uheldige situation, så er der dog nogle ting, du kan foretage dig. For eksempel ledelsesudvikling.

Optimer virksomheden på den rigtige måde

Ledelsesudvikling betyder ikke, at du skal fyre en masse chefer, som i og for sig har gjort det godt. Det betyder, at du skal bruge noget tid og nogle penge på, at din ledelse kan udvikle sig, så de for eksempel kan forøge mersalget eller gøre bundlinjen mere stabil og fortsætte i en opadgående kurve. Ledelsesudvikling kommer ikke af sig selv. Du bliver nødt til at finde de rigtige folk til at hjælpe dig. Det kunne for eksempel være et bureau, der specialisere sig inden for udvikling af virksomheder. De ved præcist, hvad det er, I skal gøre ved jeres struktur, så virksomheden kommer til at overleve og forandre sig til det bedre. Et kursus i ledelsesudvikling vil typisk tage en uge måske mindre.

Få hjælp til din rigtige ledelsesudvikling her!

Mere om projektledelse


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy