Tag: kompetencer

Bliv en bedre leder med kompetencer i strategisk ledelse

Strategiudvikling er essentielt (foto hansentoft.dk)

Strategisk ledelse (foto: hansentoft.dk)

I det danske landskab inden for erhverv er der rigtig meget konkurrence, hvilket skyldes, at der er rigtig mange små og mindre virksomheder og meget små kæmpe store virksomheder. Dette er medvirkende til, at der netop er rigtig meget konkurrence. Derfor er rigtig mange virksomheder under en form for konstant pres, som gør, at de hele tiden skal præstere og gøre det rigtige. Der er sikkert mange forskellige måder, at man som virksomhed kan forholde sig til denne presset situation. Noget som har en betydning er, at der er nogle kompetente folk i virksomheden, og her er lederne langt fra en undtagelse. Det er nemlig vigtigt, at der i en virksomhed er nogle dygtige ledere, som kan finde ud af at tænke rigtige og træffe de fornuftige valg på virksomhedens vegne, og ikke mindst er det også ledernes opgave at sørge for at guide og vejlede  de ansatte.

Bliv bedre klædt på som leder med en uddannelse om strategisk ledelse

Det er et stort ansvar og nogle meget vigtige opgaver, som alle ledere har. Derfor kan man i en virksomhed gøre sig klog i at uddanne sine ledere inden for strategisk ledelse. Med en uddannelse indenfor strategisk ledelse bliver man helt konkret til at kunne håndtere det massive pres ved at blive lært og uddannet i forskellige sider ved at være leder, og man får redskaber til netop at træffe de rette valg og se og tænke anderledes på firmaets vegne. Ved at blive klogere på strategisk ledelse, kommer det til at forholde sig sådan, at man bliver langt bedre til at have en konstruktiv arbejdsgang på firmaets vegne, og hermed er der større chance for, at firmaet konsekvent og i højere grad vil køre på det rette sport.

Læs mere om muligheden for en uddannelse i strategisk ledelse lige hér

Læs mere om strategi og ledelse her:

Ledelse og uddannelse er vigtige grundsten i en virksomhed

Strategi og ledelsen er midlerne til en moderne virksomhed


Akademiuddannelser styrker din fremtidige karriere

Akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Arbejdsmarkedet er altid i udvikling, og det kræver meget af dine kompetencer. Man kan godt have brug for at blive bedre rustet til nogle af de situationer, som kan opstå i det daglige og fremtidige arbejde. Her kan en akademiuddannelse være vejen frem. En akademiuddannelse ved VIA University College er en kompetencegivende uddannelse, som henvender sig til færdiguddannede professionelle. Gennem undervisning og anvendelse af egen praksis opnår du vigtige kompetencer, som kan overføres direkte til dit daglige arbejde eller bruges i dit fremtidige karriereforløb. Akademiuddannelserne giver rig mulighed for, at du kan tilpasse uddannelsen til dine egne ønsker og behov. Du kan selv bestemme, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge enkelte fag som enkeltstående kurser. Det er op til dig. Typisk tager en akademiuddannelse tre år, men der er mulighed for, at man kan gennemføre uddannelsen på et år, hvis man tager uddannelsen på fuld tid.

Styrk dine kompetencer med en akademiuddannelse fra VIA

Nogle af akademiuddannelserne fra VIA University Colleges Højskole for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling kan tages over internettet, hvilket giver en enorm frihed og alsidighed, hvis du arbejder ved siden af. Hvis du har en erhvervsuddannelse, kan du tage en akademiuddannelse inden for dit fagområde. Du har også mulighed for at søge om optagelse på baggrund af en gymnasial uddannelse eller en anden relevant grunduddannelse for voksne kombineret med minimum to års erhvervserfaring. Det er vigtigt, at kurset er tilpasset den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, og det lægger VIA også stor vægt på. En akademiuddannelse er derfor baseret på den aktuelle viden og centrale tendenser inden for det erhverv eller den profession, som uddannelsen handler om.

Klik her og find ud af mere om akademiuddannelser, som passer til din profession


En akademiuddannelse er guld værd

Akademiuddannelse (Foto: viauc.dk)

Akademiuddannelse (Foto: viauc.dk)

Ja, overskriften giver sig selv. Men den en akademiuddannelse er guld værd på flere måder. Både rent lønmæssigt, når du igen kommer på arbejdsmarkedet, fordi du så har en bedre uddannelse. Men også rent personligt, fordi du får dig nogle kompetencer, der vil styrke din selvtillid. Vi lever i et videnssamfund, og hvis du ikke vil ende på bunden af dette samfund, kræver det, at du tilegner dig viden livet igennem. Du kan styrke din viden og dermed selvtillid ved at tage en akademiuddannelse, selvom du er kommet til op i årene. Det er en oplagt mulighed for at lære noget nyt, lige som du troede, at dit hoved ikke kunne rumme mere visdom.

Sådan fungerer en akademiuddannelse

Du kan tage en akademiuddannelse på cirka tre år, men så foregår det kun på deltid. Hvis du tager den på fuldtid, tager den kun omkring ét år. Det kommer jo an på, hvordan det passer bedt ind i dit liv. Det kræver også, at du har minimums to års erhvervserfaring, som er relevant til den uddannelse, du ønsker at tage. Det vil altså sige, at det skal være inden for det samme fagområde, hvad enten det er pædagogik, teknologi eller noget helt tredje. Når du bliver færdig med din akademiuddannelse, kan du enten vælge at finde et arbejde, men du kan også tage en diplomuddannelse, som kan være med til at udbygge dine kompetencer yderligere.

Klik her for at læse mere om akademiuddannelse.


Gør hverdagen spændende med diplomuddannelse i kriminologi

Diplomuddannelse i kriminologi (Foto: kriminalforsorgen.dk)

Diplomuddannelse i kriminologi (Foto: kriminalforsorgen.dk)

For tiden er der rigtig mange serier i tv og bøger, der handler om kriminologi. Det er krimi på mange forskellige måder både den hårde krimiserie, men også landevejspoliti der fanger fartbøder. Dette har gjort, at interessen for kriminologi er stigende. Det gælder også indenfor retsmediciner, teknikassistenter med mere. Hvis du i forvejen er beskæftiget inden for retsvæsnet, politiet eller kriminalforsorgen og gerne vil vide mere og udvikle dine kompetencer, så skulle du tage en diplomuddannelse i kriminologi.

En efteruddannelse med muligheder

En diplomuddannelse i kriminologi er til dig, der måske er begyndt at kede dig lidt på arbejdet eller ikke kan finde et job inden for din branche. En diplomuddannelse tager godt et år, men hvis du allerede er i job, kan du tager modulerne på uddannelsen over længere tid for eksempel tre år. Med en diplomuddannelse i kriminologi studerer du kriminalitetens årsager og udvikling. Du fordyber sig også i mulighederne for at forebygge kriminalitet, og hvad samfundet gør, og hvilken effekt dette så har på dem, der udøver kriminalitet. Denne uddannelse retter sig til medarbejdere, der har praktisk erfaring med kriminalitet eller ledige. Det kan være ansatte i retsvæsen, politiet eller i kriminalforsorgen. Der findes også andre efteruddannelse inden for kriminologi, men de målretter sig mod noget andet. Hvis du vil vide mere om denne diplomuddannelse, kan du kontakte uddannelsessteder, der udbyder denne diplomuddannelse. De kan vejlede dig i forhold til, om dette er det rette for dig i forhold til, hvad du ønsker.

Læs mere om diplomuddannelsen her!


  • © 2013 ECOC - Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy