Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

Hænger din organisation sammen? (Foto: jobbank.dk)

I alle aspekter af vores liv indgår vi i forskellige kulturer. Det kan være den lille kultur, der er hjemme i familien, men det kan også være alle de sammenhænge vi er en del af i foreninger, klubber og ikke mindst på jobbet. Din arbejdsplads er en kultur for sig, og hvordan I har det med hinanden i den kultur er helt afgørende for, om virksomheden trives. Hvis I vil udvikle jer sammen og nå jeres mål, skal der også herske en sund og udviklende kultur.

Kulturen på en arbejdsplads handler i bund og grund om, hvordan relationen er mellem de forskellige medarbejdere samt deres relation til ledelsen. Hvordan hver enkelt ser sin rolle på arbejdspladsen, og om man trives og føler, at der er grobund for at udvikle sig er helt afgørende. Det handler således om at løfte i flok og om at anerkende, at virksomheden kun kan lykkes, hvis alle led, altså medarbejderne, føler at de lykkes med at udfylde deres rolle.

God organisationskultur bygger på god kommunikation

For at ovenstående kan blive en realitet, skal kommunikationen på arbejdspladsen være god. Det er den, når alle medarbejdere føler, at de bliver hørt, og når problemer og forhindringer ikke bliver ignoreret. Rigtig mange trælse situationer kan fuldstændig undgås, hvis man taler om tingene, præcis som i kulturen hos en familie.

Skab en god tone på arbejdspladsen, som alle kan acceptere. Hav en kultur, hvor det er okay at stille spørgsmål, hvis man er i tvivl, og hvor man ikke skal føle sig dum, fordi man gør det. Nogle gange kan det være en stor hjælp at se tingene ude fra. Det kan man gøre gennem eksterne konsulenter, der har en ekspertviden om, hvordan man udvikler organisationens kultur til fælles bedste for alle medarbejdere.

Læs mere om organisationskultur her