Du skal hele tiden have en strategi for fremtiden (foto hansentoft.dk)

Du skal hele tiden have en strategi for fremtiden (foto hansentoft.dk)

Alle virksomheder med respekt for sig selv, der fortsat ønsker at være en del af markedet i fremtiden, vil lægge klare, håndgribelige og faste strategier år efter år efter år. Sidste års strategi vil sjældent være god nok, da markedet altid er i konstant forandring. Skal du være før konkurrenterne, er du nødt til at have en klar målsætning og en lang række af redskaber, metoder og overvejelser omkring, hvordan du vil nå dertil. En strategi kan sjældent genbruges, og strategiudvikling er derfor en nødvendighed i denne moderne, globale og hurtige verden.

Strategiudviklingen vil desuden være med til at holde dine medarbejdere til ilden, da nye tiltag og strategier er med til at skabe forandring og dynamik. Ingen må få lov til at hvile på laurbærrene, da det vil gøre arbejdet til trivielt og kedeligt.

Strategiudvikling foregår på ledelsesplan

Strategien fastlægges på ledelsesplan, hvor overblikket forekommer. De dygtige ledere går altid forrest. Det er vigtigt, at strategierne bliver konstruktive, og derfor skal en målsætning altid følges op af en håndgribelig handlingsplan. Der skal altså laves nogle klare og tydelige beskrivelser af, hvilke nye initiativer der skal sættes i værk, og hvilke konkrete tiltag der bliver nødvendige, hvis de overordnede mål skal nås eller nærmes. Er der intet konkret på bordet, vil medarbejderne hurtigt føle sig overhørt og overrumplet. Den dygtige leder går forrest og bidrager altid til løsningerne. En leder skal nemlig ikke kun kritisere den spildte mælk. Den dygtige leder skulle gerne tørre den sure mælk op.

Læs mere om strategiudvikling her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/strategiudvikling/