Er i tilpasse med jeres organisationskultur? (foto hansentoft.dk)

Er i tilpasse med jeres organisationskultur? (foto hansentoft.dk)

Det kan være svært helt at beskrive, hvad en kultur er. Kultur er et ord, der kan have lidt forskellige betydninger alt efter hvilken sammenhæng, det bliver brugt i. Man kan sige, at mennesket indgår i forskellige kultur, der kan være alt fra familie til venner men bestemt også den kultur, man er en del af på sit arbejde. Ligesom man skal arbejde for en god og positiv kultur i de kredse, man er en del af privat, kræver det også noget arbejde at skabe en god kultur på arbejdspladsen.

Men det er bestemt arbejdet værd, for det er bevist, at en god organisationskultur fremmer arbejdet, så man i fællesskab når de mål, der sættes for en virksomhed eller et firma. Det handler om, hvordan medarbejderne har det indbyrdes, og hvordan relationen er mellem de forskellige led i en organisation. Fra leder til medarbejder. Alle led skal trives, for at arbejdspladsen i sandhed er sund og velfungerende, og når alle trives, styrker det motivationen for arbejdet. Måske er det derfor, en sund og glad arbejdsplads giver de bedste resultater på bundlinjen.

Skab en god tone og skab derved en god organisationskultur

Kommunikation betyder alt, når man skal oparbejde en god arbejdskultur. Det handler om, at alle medarbejdere føler, at der bliver lyttet til dem, hvis de stiller krav eller føler, at virksomheden kunne styrkes på nogle punkter. Man skal kunne tale åbent med sin kolleger, men man skal også kunne tale åbent med ledelsen, der skal lytte og handle. Så længe kommunikationen er god, kan man forebygge mange misforståelser og unødvendige situationer.

Tonen betyder også meget, og det kan nogle gange hjælpe at have nogle retningslinjer for, hvordan man taler til hinanden på arbejdspladsen. Andre synes, at det kan blive lidt for formelt, hvis der er opsat regler for, hvordan man taler, så det er hele tiden en vurderingssag for den enkelte arbejdsplads. Det vigtigste er, at alle tør åbne munden og stille spørgsmål uden at føle, at de er uden for og uden at føle sig dum.

Læs mere om organisationskultur her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/organisationsudvikling/