Akademiuddannelsen viser at pædagogik er meget mere end børnehave uddannelse (Foto: bupl.dk)

Akademiuddannelsen viser at pædagogik er meget mere end børnehave uddannelse (Foto: bupl.dk)

Det er vigtigt at vokse. Man vokser på forskellige måder. Der er mange forskellige måder at komme igennem det man kalder en læringsperiode på. Nogle tager ud og rejser og vender tilbage med historier og minder, der på en måde har hjulpet dem med at udvikle sig.

På et andet tidspunkt i livet kan det være mere anvendeligt med en uddannelse, der kan ruste en til at klare sig på arbejdsmarkedet både mentalt og professionelt.

Med akademiuddannelsen i socialpædagogik er det muligt at lære om mennesket og senere hen at komme ud og arbejde med det individuelle menneske. Men for at kunne arbejde professionelt og omsorgsfyldt med andre mennesker i organisationer eller på arbejdspladser, kan det være nødvendigt med noget faglig viden.

Det enkelte livs store spørgsmål

Man lærer om etik. Det vil altså sige, hvad det rigtige vil sige, og i hvilke situationer, man kan foretage det rette valg. Etik handler om livets store spørgsmål i den forstand, at der er noget, der betyder noget særligt for det enkelte menneske, og at disse ting skal varetages på den rette måde. Med faget etik får man en grundlæggende indgangsvinkel til, hvad enkelte moraler baseres på. Altså hvordan og hvorfor mennesker handler, som de gør, og hvad der påvirker dem i hvilke sammenhænge.

At vokse og at leve

Med en akademiuddannelse i socialpædagogik får man mulighed for at være nærværende og interesseret på sit job. Man får kontakt til mennesker, der lever et andet liv under andre kår og forudsætninger end en selv. Man vokser med andre ord. Det er vigtigt, at man som menneske lader sig forstå på andre kulturer og livsførelser. En akademiuddannelse i socialpædagogik vil give en de redskaber og værtkøjer, der skal til for at kunne forstå og lære ud fra det enkelte menneskes liv. Man forsøger til sidst at lære fra sig og give det enkelte menneske en mulighed for at udvikle sig på sund og naturlig vis.

Se på flere uddannelser her:

Projektledelse uddannelse – få blik for fremtidens løsninger

Efteruddannelse er vejen til nye perspektiver i hverdagen

Mod på mere viden? Videreuddan dig med en akademiuddannelse