Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Strategiudvikling (Foto: codeaid.dk)

Hvad enten et firma udgøres af en enkeltmandsvirksomhed, eller der er flere ansatte indblandet, er det nødvendigt med strategiudvikling. En forretningsstrategi kortlægger, hvilke mål en virksomhed har, og hvordan de skal nås. Desuden skal virksomhedsstrukturen kortlægges, og styrker og svagheder skal erkendes og imødegås så godt som muligt.

En virksomhed kan godt stå for dele af sin strategiudvikling. Strategiske værktøjer kan være mange ting. Et af de mest fundamentale er SWOT-analysen, der netop har til formål at identificere virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det er vigtigt, at ledelsen er realistisk i forhold til alle disse elementer i virksomheden. I disse tider, hvor finanskrisen har hærget og mange firmaer kæmper for at overleve, er markedet presset. Dette stiller store krav til virksomhedsledelse og de pågældende lederteams.

Få hjælp til strategiudvikling

Netop fordi strategiudvikling er et omfattende og vigtigt element i en forretningsstrategi, kan det være nødvendigt at en virksomheds ledelse søger hjælp hos et mediebureau eller lignende. Den bedste strategiudvikling foregår ofte, når man får nogle neutrale øjne på, der kan se hele firmaet udefra og pege på nogle ting, som ledelsen selv aldrig ville kunne få øje på.

Strategiudvikling i samarbejde med et eksternt bureau kan desuden spare virksomheden for nogle økonomiske udgifter. Det kan være dyrt have egen marketingafdeling, hvilket er noget mange virksomheder sparer væk. Derfor har mange et helt naturligt behov for at få professionel hjælp på freelance basis.

Hjælp til strategiudvikling kan sammenlignes med et lægetjek. Det kræver, at patienten, eller virksomheden, erkender, at den ikke kan klare problemet på egen hånd. Herefter kan man opsøge nogen, der har mere specialiseret forstand på håndtering af problemet, hvorefter de så kan give en hjælpende hånd. Hvad enten der er behov for medicin eller direkte lægehjælp vil vise sig, men god strategiudvikling kan være med til at helbrede en hvilken som helst virksomhed!

Se f.eks. mere på HansenToft.dk