Forretningsudvikling er vejen frem (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling er vejen frem (foto hansentoft.dk)

Ikke alle forretninger driver sig selv. Ja, det er der vel ingen forretninger, der egentlig gør. For hvad er egentlig i stand til at kunne drive sig selv? Allerede de gamle grækere var bevidste omkring, at energi ikke kunne skabes i et vakuum. Det handlede for så vidt om at finde roden til problemerne og til fremgangen. Og disse stammede som regel fra punkter af konfusion, af sammensmeltninger af konflikter. Det er her, når to genstande eller flere mødes, at der bliver skabt noget nyt. Det bliver simpelthen lagt mere på, og der bliver skabt nye muligheder i kraft af alle disse sammensmeltninger. Det er disse sammensmeltninger, der giver det hele liv og sjæl. Men det er ikke altid, at alting går op i en højere enhed i en virksomhed. Det er ikke altid, at det bare sker af sig selv. Nogle gange skal der noget mere til. Der skal ligesom noget snak, der skal noget diskussion til. For det er i kraft af diskussionen og af snakken, at der bliver skabt et rum, et fortolkningsrum, der kan give virksomhedens ledere nogle redskaber og nogle horisonter at svømme ud fra. Forretningsudvikling gavner.

Nye øjne

Det kan være en rigtig god ide at få et sæt eksterne øjne ind over ens egne projekter. På den måde kan de ofte komme til at give lidt bedre mening. De kan ligesom begynde at vokse og tage form på en anden måde. Det kan være gavnligt og sundt for virksomheden at tænke sådan.

Sundt og gavnligt

Ligesom det også kan være gavnligt for virksomheden at begive sig ud i nye territorier, inspireret af udefrakommende stemmer. Her er der nemlig tale om stemmer, der skaber og former. Der er tale om stemmer, der giver og operer i et harmonisk sammenhold med menneskene i virksomheden. Der er tale om enighed og dialog.

Læs meget mere om forretningsudvikling her