Diplomuddannelse er en fantastisk mulighed (foto viauc.dk)

Diplomuddannelse er en fantastisk mulighed (foto viauc.dk)

Hvis du allerede har en kort eller mellemlang uddannelse og ønsker at fordybe dig yderligere, er en diplomuddannelse vejen videre for dig. Diplomuddannelser kan kombineres på flere forskellige måder, så du kan sammensætte netop den individuelle løsning, som passer til dig og dine behov. Normalt varer en diplomuddannelse to år, hvis du tager den på deltid. Man kan også vælge at tage et eller flere diplommoduler selvstændigt. Mulighederne er mange, og det handler bare om at finde en løsning, som kan passe ind i din livssituation. En diplomuddannelse giver mulighed for, at du kan få sat din tidligere erfaring og viden i et andet og mere dybdegående teoretisk lys, så du står stærkere på arbejdsmarkedet eller overfor udfordringerne i dit daglige job. En diplomuddannelse kan også virke som et adgangskort til flere kandidat- og masteruddannelser. Det er væsentligt, at du vælger at tage din diplomuddannelse et sted, hvor fagligheden og brugertilfredsheden er i top.

Diplomuddannelse for pædagoger giver nye kompetencer

Hvis du er pædagog og ønsker at tage en diplomuddannelse, er der ved VIA University College flere muligheder. Du kan vælge at følge en diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge. Denne diplomuddannelse uddanner nye formidlere til at skabe oplevelser for børn og unge med udgangspunkt i det kunst- og kulturfaglige fagområde. Her lærer man at bruge skabende og relevante teorier og metoder i det direkte arbejde med børn og unge mennesker. Du får kompetencer til at udvikle og styrke dine formidlingsevner, og du får redskaber til at forbinde ny teori om børne- og ungdomskultur med daglige kunst- og kulturformidlingsaktiviteter.

Klik her og læs mere om mulighederne for diplomuddannelser