Akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Arbejdsmarkedet er altid i udvikling, og det kræver meget af dine kompetencer. Man kan godt have brug for at blive bedre rustet til nogle af de situationer, som kan opstå i det daglige og fremtidige arbejde. Her kan en akademiuddannelse være vejen frem. En akademiuddannelse ved VIA University College er en kompetencegivende uddannelse, som henvender sig til færdiguddannede professionelle. Gennem undervisning og anvendelse af egen praksis opnår du vigtige kompetencer, som kan overføres direkte til dit daglige arbejde eller bruges i dit fremtidige karriereforløb. Akademiuddannelserne giver rig mulighed for, at du kan tilpasse uddannelsen til dine egne ønsker og behov. Du kan selv bestemme, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge enkelte fag som enkeltstående kurser. Det er op til dig. Typisk tager en akademiuddannelse tre år, men der er mulighed for, at man kan gennemføre uddannelsen på et år, hvis man tager uddannelsen på fuld tid.

Styrk dine kompetencer med en akademiuddannelse fra VIA

Nogle af akademiuddannelserne fra VIA University Colleges Højskole for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling kan tages over internettet, hvilket giver en enorm frihed og alsidighed, hvis du arbejder ved siden af. Hvis du har en erhvervsuddannelse, kan du tage en akademiuddannelse inden for dit fagområde. Du har også mulighed for at søge om optagelse på baggrund af en gymnasial uddannelse eller en anden relevant grunduddannelse for voksne kombineret med minimum to års erhvervserfaring. Det er vigtigt, at kurset er tilpasset den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, og det lægger VIA også stor vægt på. En akademiuddannelse er derfor baseret på den aktuelle viden og centrale tendenser inden for det erhverv eller den profession, som uddannelsen handler om.

Klik her og find ud af mere om akademiuddannelser, som passer til din profession